Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na superaktuální dvouhodinový webinář
s přednášející Ing. Vlastou Zachovou
na úterý 28. února 2023, od 8.30 hodin

(prezence od 8.00 hodin)

na téma: Úzká místa v právu a daních za rok 2022, změny od ledna a února 2023, a co se připravuje nového ještě pro rok 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na krátký webinář, který věnujeme:

  • Úzká místa v právu a daních roku 2022, zejména aktuality od posledního webináře – např. lhůty pro daně pro rok 2023 – tzv. roční zúčtování a daňová přiznání, kdo je povinný podat daňové přiznání, skuteční majitelé a podíly na zisku, k daním: zapeklitá paušální daň u FO, sleva na manželku, jak se zdaňuje správně spropitné, zaměstnanec na předčasném starobním důchodu, stravovací paušál a stravenky, dárky zaměstnancům, oznamování osvobozených příjmů FO nad 5 mil Kč, informace energetického regulačního úřadu k fotovoltaickým elektrárnám… Dále posečkání daně, proč žádat o snížení sankce a víte o novém metodickém pokynu k promíjení příslušenství daně od 1. 2. 2023?... Připravuje se tzv. milostivé léto pro DZP FO ale i pro sociální pojištění, překročili jste strop pro sociální pojištění u FO? Proč se nemocensky pojišťovat… POZOR na smlouvy na jednatele a příp. souběhy pracovněprávních vztahů…Home office ve zkratce…Čas přeje dohodám o provedení práce a o pracovní činnosti (výklad proč…) ale i dokazování zpoždění letů nebo odškodnění Českých drah nad 60 minut (hodí se na dovolené),
  • Vybrané problémy k předávání účetní závěrky do sbírky listin
  • Aktuality v DPH – změny v roce 2022, novinky pro rok 2023 včetně novely k 1.7.2023…
  • Malé připomenutí k významnosti závěti, základy práva a daní při úmrtí fyzické osoby…
  • Praktická příručka pro s.r.o. včetně povinných písemností, časté chyby a problémy…

K webináři obdržíte mimořádně rozsáhlý materiál, který doporučujeme vytisknout.

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač, chytrý telefon nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova… Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout. Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno, pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat, email a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daň. doklad.).

CENA za účastníka činí 600,- Kč a to včetně 21 % DPH

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do středy 22. února 2023, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2802

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice