Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792
Zveme vás na
webinář s přednášející Ing. Vlastou Zachovou, a to na téma:

Malé – velké opakování zákona o DPH


na čtvrtek 27. dubna od 8.30 hodin
(prezence od 8.00 hodin, konec cca 13.30 hodin)
Webinář je určen pro naprosto každého, kdo s touto nejsložitější daní přichází do styku…

Předběžný obsah:

 • Naprosté základy, jak se vůbec orientovat v DPH…( co je „MIMO“ DPH, co je osvobozeno s nárokem, co bez nároku na odpočet DPH (dopady do nároku DPH na vstupu příp. koeficienty), sazby DPH, „zrcadlení“ v zákoně o DPH, atd.)
 • Jaký je rozdíl mezi dodáním (pořízením) zboží, nebo služeb…(zejména u zboží připomenutí 4 záplat ve vazbě na dodací podmínky…) U služeb připomenutí, že není důležité kde, ale komu službu poskytujete (a jaké jsou výjimky), atd…
 • Kdy se musí, a kdy ne přihlížet k platbám před DUZP… (velmi časté chyby!!!)
 • Stručný tahák k některým zásadním problémům k DPH
  • Nájmy a DPH (včetně změn k 1.7.2023)
  • Nemovitosti a DPH (včetně změn k 1.7.2023)
  • Zrušení registrace k DPH a problémy s tím spojené, (které se nyní objevují…)
 • Základní informace ke změnám k 1.1.2023, dále k 1.7.2023 (zejména pro stavební činnosti, opravy nemovitostí – proč budete nově potřebovat od 1.7.2023 „čestná prohlášení“ atd.)…
 • Co nás čeká od 1. 1. 2024, co se připravuje dále v EU pro oblast DPH…
 • Některé zajímavé judikáty k DPH…
 • Další změny aktuální k datu konání semináře

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova…

Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout. Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno, pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daňový doklad).

CENA za účastníka činí 2.000,- Kč a to včetně 21 % DPH
(cena bez DPH cca 1.650,- Kč)

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 20. dubna 2023, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2704

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Zveme vás na
webinář s přednášející PhDr. Dagmar Kučerovou na téma:

Jarní novinky pro mzdové účetní


na čtvrtek 18. května 2023 od 8.30 hodin
(prezence od 8.00 hodin, konec cca 13.30 hodin)

Předběžný obsah:

 • Připravované změny v sociálním pojištění – oznamování dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu nezakládající účast na nemocenském pojištění OSSZ (dočasná ochrana i ostatní zaměstnanci), slevy na pojistném pro pracující důchodce, prarodičovská dovolená, odpuštění příslušenství u pohledávek na sociálním pojištěni a další novinky.
 • Změny zákona o zaměstnanosti – nová definice nelegální práce atd.
 • Mimořádné prohlídky po novele vyhlášky o pracovnělékařských službách, kdy se provádí, prohlídky v úplném a neúplném rozsahu - rozdíl, nový termín pro periodickou prohlídku po mimořádné prohlídce atd.
 • Novela zákoníku práce – nově sdělované údaje zaměstnancům, úprava dohod konaných mimo pracovní poměr (pracovní doba, příplatky, právo na překážky v práci, řádná dovolená), úprava home office, změny v doručování atd.
 • Další změny k datu konání semináře (bude doplněno dle schvalované legislativy).

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač, chytrý telefon nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova… Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout. Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno, pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daňový doklad).

CENA za účastníka činí 2.000,- Kč a to včetně 21 % DPH

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 11. května, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1805

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice