Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce

Webináře

Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792
e-mail: malosvat@seznam.cz
Zveme vás na webinář s přednášející PhDr. Dagmar Kučerovou na téma:

Mzdová účtárna na začátku léta 2024

Čtvrtek 16. května od 8.30 hodin
(prezence od 8.00 hodin, konec cca 13.30 hodin)

Předběžný program, který může být vlivem schválené legislativy doplněn:

 • Změny v dohodách o provedení práce a odvodech pojistného od července 2024 – aktuální situace a vysvětlení ke změnám.
 • Připomenutí produktu spoření na stáří, nové podmínky, způsoby výplaty prostředků z doplňkového penzijního spoření, přidanění při porušení podmínek u smluv nových i starších (rozdíly), postup zaměstnance i zaměstnavatele (účinnost změn k 1. lednu a další změny k 1. červenci 2024).
 • Připravovaná vyhláška – úprava elektronických povinností zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců.
 • Výběr získaných zajímavých vyjádření institucí k aktuálním otázkám při zpracování mezd.
 • Ručení za poddodavatele – stavební firmy, povinnosti zaměstnavatele, možnost vyhnout se ručení atd. (zavedeno od 1. ledna 2024).
 • Novela zákoníku práce připravovaná s účinností od 1. července 2024 – navržené změny v minimální a zaručené mzdě, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a řádné dovolené.
 • Plánované změny v nemocenských dávkách – ošetřovné a otcovská pro dohodáře a zahraniční zaměstnance, elektronické zasílání ostatních nemocenských dávek – postup zaměstnance i zaměstnavatele, další plánované změny v nemocenských dávkách a organizaci ČSSZ (navrhovaná účinnost od 1. ledna 2025).
 • Slevy na pojistném pro pracující důchodce a další informace k připravované důchodové reformě od roku 2025.
 • Další aktuality k datu konání semináře.

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač, chytrý telefon nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova.

Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout.

Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daň. doklad.)

CENA za účastníka činí 2.200,- Kč a to včetně 21 % DPH

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do pondělí 13. května, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1605

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Zveme vás na webinář s přednášejícím Mgr. Vladimírem Černým

Pracovní právo v roce 2024 – Praktické zhodnocení dopadů posledních novelizací do praxe a připravované změny v roce 2024-2025

středa 22. května od 8.30 hodin
(prezence od 8.00 hodin, konec cca 14.00 hodin)

Cílem webináře bude praktické zhodnocení dopadů posledních novelizací do personální praxe. Výklad bude zaměřen i na jednotlivé části zákoníku práce z pohledu novelizací. Bude poskytnuta i informace o zásadních judikaturách.

PROGRAM: Jednotlivá dílčí témata budou aktuálně doplněna a případně rozšířena podle vývoje schvalování zákonodárci.

1) Informace o připravovaných změnách v pracovněprávní oblasti roce 2024 – 2025
 • valorizační mechanismus při určování minimální - zaručené mzdy
 • kolektivní smlouvy a jejich další rozvoj z pohledu EU
 • další změny v ZP v roce 2024
 • vládní návrhy dalších změn v pracovněprávních předpisech do roku 2025
 • problematika rovného odměňování
2) Praktické zhodnocení dopadů novelizace zákoníku práce v roce 2023 a 2024 do praxe zaměstnavatelů
 • vznik pracovního poměru - Informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích konaných mimopracovní poměr – komplexní praktický výklad
 • pracovní doba a její rozvrhování, práva zaměstnanců na případnou úpravu pracovní doby
 • práce na dálku a její nová právní úprava , náhrady při práci na dálku
 • doručování písemností – nové možnosti doručování elektronickou formou
3) Skončení pracovního poměru
 • jednotlivé formy skončení pracovního poměru
 • problematika vytýkacích dopisů ve vztahu ke skončení pracovního poměru
 • aktuální soudní judikatura s tím související

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač, chytrý telefon nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova.

Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout.

Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daň. doklad.)

CENA za účastníka činí 2.200,- Kč a to včetně 21 % DPH

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do pondělí 13. května, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 2205

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.

Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice