Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Malosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na superaktuální hodinový webinář s profesionální přednášející pí. Danou Blažkovou

na pátek 19. srpna od 8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin)
na téma:

Evropská směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách, a jak na ní podle Zákoníku práce

Dovolujeme si Vás pozvat na krátký webinář, který věnujeme Směrnici EP a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Směrnice je účinná od srpna 2022. Přitom v českém právním řádu nedošlo v souvislosti s ní k žádným novelizacím. Proto si všichni zaměstnavatelé musí poradit podle stávajícího textu Zákoníku práce.

 • Probereme postupy směrnice, které už český zákoník práce obsahuje.
 • Budeme se věnovat rozšíření informací o pracovním poměru a změně lhůt.
 • Projdeme nerovnoměrné rozvržení pracovní doby podle ZP a co je to nepředvídatelné rozvržení.
 • Dohody o provedení práce a o činnosti - neshody českého ZP s textem směrnice.
 • Ustanovení směrnice, kde lze do budoucna očekávat změny zákoníku práce.
 • Odpovědi na další dotazy z pracovního práva.

K webináři obdržíte krátký materiál, budeme používat grafické pomůcky k snazšímu vyjádření principů pracovního práva, budeme diskutovat nad Vašimi dotazy. To vše během přibližně jedné, až jedné a půl hodiny. Těšíme se na Vás!

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač, chytrý telefon nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova... Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout. Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno, pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daň. doklad.)

CENA za účastníka činí 484,- Kč a to včetně 21 % DPH
(resp. 400,- Kč plus DPH…)

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do pondělí 15. srpna 2022, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1908

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Zveme vás na webinář s přednášející PhDr. Dagmar Kučerovou na téma:
PODZIM AKTUÁLNĚ VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ

na čtvrtek 13. října od 8.30 hodin

(prezence od 8.00 hodin, konec cca 13.30 hodin)

Předběžný obsah:

 • Podrobně ke slevám na pojistném (zkrácené úvazky) – okruh dotčených pojištěnců, vysvětlení k jednotlivým skupinám (rozdíly např. od daně z příjmů), doložení slev, archivace potvrzení a rozhodnutí, výjimky z možnosti uplatnění slevy, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, oznámení záměru uplatnění slevy ČSSZ, souběh slev u jednoho nebo více zaměstnavatelů, připravovaná evidence záměrů atd.
 • Exekuční srážky ze mzdy - aktuálně k nezabavitelné částce v exekucích a insolvencích - dodatečné navýšení a případné opravy od počátku roku (postup v exekucích a insolvencích), pokračování Milostivého léta atd.
 • Přechodné ubytování zaměstnanců – peněžní a nepeněžní benefity, daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele, možné osvobození u zaměstnanců s limitem i bez (novinka roku 2022).
 • Doprava zaměstnanců do zaměstnání a příspěvek na dopravu z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele – daňová uznatelnost a eventuální předanění příjmu zaměstnanci.
 • Další připravované novinky a aktuality pro mzdové účetní k datu konání semináře (bude dle situace doplněno).

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač, chytrý telefon nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova... Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout. Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno, pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daň. doklad.)

CENA za účastníka činí 1.800,- Kč a to včetně 21 % DPH.

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 6. října 2022, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1310

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice