Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceMalosvatoňovická s.r.o., Zahradní 135, 542 34 Malé Svatoňovice, IČO 26000792 zaps. u Obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
složka č. 19273, DIČ CZ26000792

Zveme vás na webinář s přednášející PhDr. Dagmar Kučerovou na téma:
JARO VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ

na čtvrtek 12. května od 8.30 hodin

(prezence od 8.00 hodin, konec cca 13.30 hodin)

Webinář je určen pro:

Mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají mzdami a daní z příjmu fyzických osob.

Předběžný obsah:

 1. Řádná dovolená čerpaná mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, eventuálně čerpaná až po skončení rodičovské dovolené - zopakování pravidel po novele zákoníku práce od 1. ledna 2021 v příkladech z praxe
 2. Druhé zvýšení důchodů
 3. Zaměstnávání mladistvých - speciální pravidla dle zákoníku práce, brigády na dohody konané mimo pracovní poměr atd.
 4. Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny - vše kolem zaměstnání - úřad práce, pracovní právo, daně a odvody, uvolnění zaměstnanců v rámci boje na Ukrajinu v pracovních souvislostech - překážka v práci, posouzení pro účely řádné dovolené, ELDP a další.
 5. Aktuálně k exekučním srážkám
 6. Další změny aktuální k datu konání semináře

Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova...

Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který jen kliknete), a zároveň obdržíte teze, abyste si je stihli vytisknout. Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání semináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno, pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné (na tu bude vystaven daň. doklad).

CENA za účastníka činí 1.800,- Kč a to včetně 21 % DPH

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 5. května 2022, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1205

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Vážení klienti, v této náročné době, a s ohledem na zvýšený zájem kontrolních orgánů o připravená témata, vás zveme na:

webinář s přednášející Ing. Zachovou na téma:
Odměňování statutárních orgánů ve světle novel, připomínky k podílům na zisku nově 2021/2022, závěť, předmanželská smlouva a další informace

Určeno pro statutární orgány, majitele firem, OSVČ, účetní a ekonomy

na čtvrtek 16. června od 8.30 hodin

(prezence od 8.00 hodin, rozsah 3 hodiny)

Webinář nevyžaduje žádné rozsáhlé znalosti z oblasti práva a daní. Celý rozsah webiináře nejsme schopni zveřejnit v bulletinu, ani nikde jinde nebude přednášen.

OBSAH webináře:

 1. Statutární orgány (zejména jednatelé) - komplexní výklad k odměňování v r. 2022
 2. Problémy pracovní smlouvy, sjednané na více druhů práce (judikatury)
 3. Znovupřipomenutí k podílům na zisku u s.r.o. dle novely ZOK k 1. 1. 2021
 4. Rozdělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů po novele ZOK k 1. 1. 2021…
 5. Dědictví a proč doporučuji závěť???
 6. Pozor na nový obsah spoluvlastnictví dle novely občanského zákoníku…
 7. Předmanželská smlouva…
 8. Další aktuality k tématům ke dni konání webináře.

Přednáška je doplněna rozsáhlými písemnými tezemi pro větší komfort a možnost soustředění na výklad, a ne na psaní poznámek… Výhodou je, že k webináři nepotřebujete žádné zvláštní zařízení, než běžný počítač nebo notebook. Můžete přednášku poslouchat z kanceláře, z domova… A 3 hodinky najdete ve svém i velmi náročném diáři…

Dva dny před webinářem na základě přihlášky a platby dostanete pokyn, jak se připojit k přednášce („link“ na který pro připojení jen „kliknete“), a zároveň obdržíte kompletní teze, abyste si je stihli vytisknout. Daňové doklady obdržíte v zákonem stanovené lhůtě do 14ti dnů ode dne platby (DUZP k určité záloze), nebo do 14ti dnů ode dne konání webináře (tedy ode dne, který nastane dříve).

Na přihlášku (přihlášky zasílejte jen e-mailem: malosvat@seznam.cz) uveďte příjmení a jméno, pod kterým se budete do virtuální přednáškové místnosti přihlašovat a firmu, která bude hradit vložné.

CENA za účastníka činí 1.500,- Kč včetně 21 % DPH pro odběratele Informačního bulletinu, pro ostatní cena 1.800,- Kč vč. DPH.

Platba:

předem bude vybírána záloha ve výši ceny semináře za každého účastníka.

Úhrada zálohy nejpozději do čtvrtka 9. června 2022, kdy je také uzávěrka přihlášek, z důvodu mimořádně náročného zajištění externího vysílání, a to

na účet: č.ú. 7908100257/0100 konst. s. 308, v.s. 1606

Srdečně zve Ing. Jaromír Zach, jednatel, v.r.


Kontakt na organizátory:

Malosvatoňovická s.r.o,
Ing. Jaromír Zach
Zahradní 135
541 23 Malé Svatoňovice