Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2014

IB 1 - 2/2014

bez čísel - v textu – nespolehliví plátci DPH..., odklad povinné elektronické komunikace se sociálkou o rok..., neregistrovaný účet plátce DPH..., změny u daně z nemovitých věcí od 1.1.2014...

přílohy :

 • Téma DZP/2014/1 – malý TAHÁK k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013...
 • Téma DZP/2014/2 – Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014
 • Téma DPH/2014/1 – NEMOVITOSTI – konečně jasno pro vaše rozhodování !!!!!
 • Téma OPI/2014/1 – Sociální (důchodové,nemocenské) pojištění 2013/2014 – zejména OSVČ

Mimořádná příloha: Tříminutová bábovka !!!

IB 3/2014

bez čísel - v textu – POZOR na státem regulované ceny..., nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby..., nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím..., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem..., změna živnostenského zákona k 1.1.2014..., zvyšuje se počet osob, které musí za rok 2013 podat daňová přiznání FO sami...

přílohy :

 • Téma DPH/2014/2 – Prověřujte neregistrované účty dodavatelů – jinak riskujete, že se stanete ručiteli !
 • Téma PRÁVO/2014/1 – Katastrální zákon v r.2014
 • Téma OPI/2014/2 – Prozkoumejte Informace GFŘ a MF ČR než začnete něco hledat !!!
 • Téma SPR/2014/1 – Informace GFŘ jak dávat žádosti o posečkání daně...

IB 4 - 5/2014

bez čísel - v textu – POZOR na změnu u dohod o provedení práce od roku 2014..., fyzické osoby za rok 2013 – POZOR, změna definice „zaměstnání“ v zákoně o nemocenském pojištění a pronájmu zaměstnanců..., vymezení nebytových prostor od r.2014..., nemocenské náleží od 1.1.2014 již od 15.dne pracovní neschopnosti..., Co nového v mezinárodním daňovém plánování ?, elektronické podání Fin.úřadům a datové informační schránky...,registrované partnerství...,průměrná mzda v národním Hospodářství za 1.– 3. Q 2013...,POZOR na změnu cestovních náhrad od 1.1.2014 !!!

přílohy :

 • Téma PAM/2014/1 – Teze semináře Mgr.Kučerové – Mzdové aktuality 2013/2014
 • Téma PRÁVO/2014/2 – Přehled důležitých právních předpisů – IV.díl 2013
 • Téma PRÁVO/2014/3 – Zákon o dani z nemovitých věcí 2014
 • Téma PAM/2014/2 – Dohody o provedení práce v roce 2014- aneb ještě není vše úplně jasné...

IB 6 - 7/2014

bez čísel - v textu – POZOR na změny u daně z nemovitých věcí..., upozornění pro plátce daně z příjmů (za zaměstnance)..., neveřejná stanice pohonných hmot a bezpečnostní poradce ADR..., vyhláška č.419/2013 Sb. k dani z nemovitých věcí..., informace k přehledům hodnot koeficientů daně z nemovitých věcí, platných od 1.1.2014..., vyhláška č.441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku..., upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti na nové tiskopisy pro rok 2014...

přílohy :

 • Téma PRÁVO/2014/4 – Daň z nemovitých věcí v roce 2014
 • Téma PAM/2014/3 – Smlouva o výkonu funkce (statutární orgán) – ve znění roku 2014 – první „pracovní“ verze
 • Téma PRÁVO/2014/5 – Stručně k zákonnému opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Téma DZP/2014/3 – Kurzy pro rok 2013
 • Téma OPI/2014/3 – Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014

Mimořádná příloha: SINGAPORE...

IB 8 - 9/2014

bez čísel - v textu – daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013..., Zvládli jste elektronická podání DPH ?, Jste registrováni k DPH na Slovensku ?, pojistné přiznání – Informace GFŘ..., koeficienty pro podání k dani z nemovitých věcí..., POZOR na změnu v daňových exekucích !!!, registrované partnerství podle zákona o DZP v r.2014..., právo stavby zachycené v účetnictví 2014...

přílohy :

 • Téma DZP/2014/4 – TAHÁK ke zpracování daňového přiznání k dani z příjmů PO za rok 2013
 • Téma DPH/2014/3 – Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání DPH
 • Téma DPH/2014/4 – Informace GFŘ k uplatňování odpočtu u fotovoltaiky
 • Téma REKOD/2014/1 – Motivační příspěvky studentům, odpočty na žáky a studenty v roce 2014
 • Téma OPI/2014/4 – Příklady použití koeficientů 1,20 a 1,22 při výpočtu základu daně z nemovitých věcí

IB 10 - 11/2014

bez čísel - v textu – zpráva o vztazích do 31.3.2014..., Informace GFŘ k daňovému řádu !!!, sazebník úplat za Službu sledování změn..., technické zhodnocení v roce 2014..., „Rekonstrukce“ účetnictví a její hranice..., POZOR na změnu ve výkladu slev na manželku !!!,změny pro osvobození dodávek zboží z Německa do jiného čl.státu EU...

přílohy :

 • Téma OPI/2014/5 – Daň z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014 v otázkách a Odpovědích
 • Téma DPH/2014/5 – Přehled nespolehlivých plátců DPH

SUPERBONUS : Mzdový lexikon Mgr.Dagmar Kučerové pro rok 2014

IB 12 - 13/2014

bez čísel - v textu – zpráva o vztazích do 31.3.2014... Tak ještě jednou !!!...???, POZOR kam platíte daně !, krácené DPH na vstupu u dlouhodobého majetku..., evropská komise pracuje nad vytvořením standardizovaného přiznání k DPH..., Kypr pokračuje ve zvyšování daní, vzrostla i DPH..., Velká Británie od 1.4.2014 snižuje sazbu daně z příjmů právnických osob..., POZOR na odměny statutárních orgánů od r.2014 !!!

přílohy :

 • Téma PAM/2014/4 – Teze mzdového semináře Mgr.Kučerové v Trutnově
 • Téma REKOD/2014/2 – Poznámkový blok k rekodifikaci č.2/2014 – Terminologie
 • Téma REKOD/2014/3 – Poznámkový blok k rekodifikaci č.3/2014 – Daň z příjmů – změny r.2014

IB 14 - 15/2014

bez čísel - v textu – znovu připomínka ke smlouvám o výkonu funkce, dohodám o provedení práce a dalším smlouvám..., POZOR na darování – smlouva nesmí obsahovat žádné „výhrady“..., Ovládající osoba a zpráva do 3 měsíců po skončení účetního období platí i pro a.s. !!!

přílohy :

 • Téma DPH/2014/6 – Daňové přiznání k DPH
 • Téma PRÁVO/2014/6 – Společenská smlouva o založení s.r.o. – první výklad k novele od 1.1.2014
 • Téma PRÁVO/2014/7 – První zamyšlení nad smlouvou o dílo po novelizaci občanského zákoníku od r.2014
 • Téma NEMO/2014/1 – Vysvětlení postupu stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí
 • Téma NEMO/2014/2 – Daň z nabytí nemovitých věcí r.2014 - výklad

IB 16/2014

bez čísel - v textu – POZOR na zpřísněné podmínky výkladu Celní správy, kdy jste distributorem pohonných hmot..., nákup stavby a pozemku v roce 2014..., Víte co je KANCL ?, další dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí od 1.1.2014...

přílohy :

 • Téma PRÁVO/2014/8 – Přehled důležitých právních předpisů za období 1-3/2014
 • Téma DPH/2014/7 – Daň z přidané hodnoty po 10ti letech od vstupu do EU
 • Téma DPH/2014/8 – Daň z přidané hodnoty – změny r.2014

Mimořádná příloha – BANKOSAD, aneb naše poslední společná cesta na trase Bangkok – Ko Samui – Dubaj...

IB 17/2014

bez čísel - v textu – pozor na příjmy z nájmů..., POZOR na případy, kdy tzv. „zasíláte“ zboží do limitu do jiného státu EU..., dodání zboží s výhradou vlastnictví..., správné podání plných mocí na finanční úřady..., porovnání sazeb z příjmů PO za roky 2003 a 2013..., tantiémy..., pořízení investice v režimu krácení DPH a vstupní cena..., jednatelé jako kolektivní orgán..., dovoz z 3.zemí...

přílohy :

 • Téma DPH/2014/9 – Tahák jak na DPH...
 • Téma REKOD/2014/4 – Rekodifikace 4/2014 – Dědictví... Aneb je jednoduché napsat závěť ???
 • Téma DPH/2014/10 – Malý „tahák“ limitů při návratu z dovolené ...

IB 18/2014

bez čísel - v textu – v ČR bylo stanoveno „větší než malé množství drog“..., přijde léto a stánkový prodej lihovin..., Chcete si dovézt lihoviny z EU ?, připomínka k „drahým telefonním číslům“..., dědictví..., majetková přiznání..., zrušení velké části cel na dovoz zboží z Ukrajiny..., POZOR – změna v označování občanského zákoníku !!!

přílohy :

 • Téma OPI/2014/6 – Převoz vyšší hotovosti přes hranice
 • Téma DPH/2014/5 – Nespolehliví plátci DPH – aktualizace
 • Téma REKOD/2014/5 – Pozn. Blok k rekodifikaci č.5/2014 – Daňový řád – novely
 • Téma DZP/2014/4 – Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 – II.díl
 • Téma DPH/2014/11 – DPH – reklamní předměty a vzorky

IB 19/2014

bez čísel - v textu – specifika dohod o provedení práce..., Termín 30.6. se pro s.r.o. i a.s. opravdu blíží !!!, osoba neusazená v tuzemsku a DPH..., kolektivní statutární orgán od 1.1.2014..., dopravně psychologické vyšetření řidičů...

přílohy :

 • Téma REKOD/2014/6 – Rekodifikace 6/2014–Péče řádného hospodáře ???..!!!
 • Téma DZP/2014/2 – doplněk – Problémová oblast zahraničního stravného
 • Téma OPI/2014/7 – Domácí úkoly v souvislosti s rekodifikací od r.2014...
 • Téma DPH/2014/12 – Zkontrolujte DPH – odpočet poměrný, krácený, vyrovnání, úpravy...

IB 20/2014

bez čísel - v textu – svěřenský fond..., registrace svěřenských fondů..., stále ještě nejasné body z rekodifikace a daněmi, Jakpak platíte zálohy na daň z příjmů v roce 2014 ?, ještě jednou motivační příspěvky..., převody obchodních podílů...

přílohy :

 • Téma DZP/2014/5 – Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění...
 • Téma REKOD/2014/7 – Poznámkový blok k rekodifikaci č.7/2014: Zákonné způsoby optimalizace daní...
 • Téma OPI/2014/8 – Zajímavé výklady v informačních bulletinech

IB 21-22/2014

bez čísel - v textu – zrušení kauce pro čerpací stanice..., jednoduché účetnictví pro občanská sdružení a jejich organizační jednotky..., vstupní prohlídky zaměstnanců..., zrušení osvobození vkladů nemovitých věcí..., Opravy a technické zhodnocení současně ?, upozornění pro poplatníky daně z příjmů FO podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014...

přílohy :

 • Téma PAM/2014/5 – Mgr.Dagmar Kučerová – Průběžné školení mzdových účetních
 • Téma PRÁVO/2014/9 – Malá příručka největších změn v zákonech Slovenské republiky od 1.1.2014
 • Téma REKOD/2014/8 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

BONUS – Spojené arabské emiráty ? – Zkuste Abu Dhabí...

IB 23/2014

bez čísel - v textu – zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015 o 500 Kč..., nový portál ministerstva financí..., výměna daňových informací s Andorrou..., přijaté zálohy v rámci EU – rozdíl zboží a služby...

přílohy :

 • Téma NEMO/2014/3 – Informace k problematice poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí – tzv. „legisvakance“ pro rok 2014 !!!
 • Téma PRÁVO/2014/10 – Internetové stránky obchodních korporací ?
 • Téma DZP/2014/6 – Problematika „autorských příjmů“ v roce 2014 ???...!!!
 • Téma DZP/2014/7 – Souborná informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů...
 • Téma NEMO/2014/4 – Upozornění finanční správy k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí

IB 24/2014

bez čísel - v textu – MF ČR předložilo návrh novely zákona o dani z příjmů..., pozor na životní pojištění..., webové stránky a akciové společnosti..., novela zákona o zbraních..., revize nájemních smluv...,Dávejte „teplou rukou“ ... ???, společně hospodařící domácnost...

přílohy :

 • Téma DZP/2014/8 – Některé koordinační výbory k problematice „zaměstnaneckých benefitů“, různým poukázkám, a k tomu, že ani mzda zaměstnanci nemusí být vždy daňovým nákladem..
 • Téma DPH/2014/5 – III.díl - Nespolehliví plátci DPH
 • Téma OPI/2014/9 – Formulář pro vstup na vaše pracoviště
 • Téma NEMO/2014/5 – Informace GFŘ k dani z nabytí nemovitých věcí při směně

BONUS – prodloužený víkend v LISABONU

IB 25/2014

bez čísel - v textu – POZOR na změnu sociálního pojištění u tzv.zaměstnání malého tozsahu od r.2014 !!!, zákon o poplatcích..., telefonní linky pro zablokování platebních karet u jednotlivých bank..., Zjednodušení elektronické komunikace s finanční správou !

přílohy :

 • Téma PRÁVO/2014/11 – Úplné znění zákona o omezení plateb v hotovosti
 • Téma DPH/2014/13 – SLUŽBY ve vztahu k EU a 3.zemím v roce 2013 – s aktualizací pro rok 2014...
 • Téma PRÁVO/2014/8 – II.díl – Přehled důležitých právních předpisů za období 4 – 7/2014

SUPERBONUS – EGYPTSKÝ HOROSKOP

IB 26/2014

bez čísel - v textu – evropská komise požádala francii, aby vybírali DPH ze vstupenek..., s judikaturou „se roztrhl pytel“..., převod obchodního podílu od r.2014 složitější...

přílohy :

 • Téma NEMO/2014/3 – II.díl – Informace GFŘ ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst.1 zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí...
 • Téma DPH/2014/14 – ZBOŽÍ ve vztahu k EU a 3.zemím v roce 2013 – s aktualizací pro rok 2014...
 • Téma PRÁVO/2014/12 – Výkladové stanovisko expertní skupiny KANCLu k právní úpravě odpovědnosti advokátů a daňových poradců po rekodifikaci
 • Téma DZP/2014/9 – Nález Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní důchodce za rok 2014 !!!

IB 27/2014

bez čísel - v textu – TIEA podle současného stavu..., MF ČR zřídilo pracovní skupinu pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců a podnikajících fyzických osob...., metodický materiál GFŘ – Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu..., opatření ke zvýšení transparentnosti a.s., změny ve zdanění příjmů českých daňových rezidentů na Slovensku v roce 2014..., pokyn k postupu při zdaňování daňových nerezidentů ČR...

přílohy :

 • Téma SPR/2014/2 – Pokyn č.MF-4 o stanovení lhůt při správě daní
 • Téma PRÁVO/2014/13 – Informace GFŘ k podmínkám pro upuštění od předepsání úroků z posečkání...
 • Téma OPI/2014/10 – Statutární orgány – Komplexní výklad k odměňování v roce 2014 – I.díl

IB 28 - 29/2014

bez čísel - v textu – evidence plateb v hotovosti..., reklamní předměty..., přechod z paušálních na skutečné výdaje u FO..., srážková daň z příjmů daňových rájů..., FO podléhající solidární dani si podávají sami daňová přiznání..., clo a DPH při „menších dovozech“..., zrušení starých účtů finančních úřadů k 1.1.2015..., společenství vlastníků jednotek..., informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie

přílohy :

 • Téma OPI/2014/10 – Statutární orgány – Komplexní výklad k odměňování v roce 2014 – II.díl
 • Téma PRÁVO/2014/14 – Dědictví – aktualizovaný výklad pro každého odběratele IB
 • Téma NEMO/2014/6 – Poznámka o stavbě, která není součástí pozemku...
 • Téma OPI/2014/11 – Velká příručka společníků s.r.o., majitelů firem, účetních, ekonomů a pracovníků finančních oddělení firem pro rok 2014 – I.díl
 • Téma NEMO/2014/7 – Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby
 • Téma NEMO/2014/8 – Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
 • Téma DPH/2014/15 – Dvě Informace GFŘ k nespolehlivým plátcům !!!

IB 30 - 31/2014

bez čísel - v textu – dohoda FATCA v rámci boje s daňovými úniky..., některé náklady (výdaje) v dani z příjmů..., věcná břemena od letošního roku..., ještě k dohodám o provedení práce..., kontroly na „švarcák“ pokračují..., motivační příspěvky..., zápočet sražené daně u fyzické osoby... NEPŘEHLÉDNĚTE !!!, novela DPH k 1.10.2014 a pro rok 2015...

přílohy :

 • Téma DPH/2014/16 – DPH – zvláštní režim od 1.1.2015 – tzv. Mini One Stop Shop
 • Téma DPH/2014/15 – II.díl – Nesplehlivý plátce DPH – aktuální přehled
 • Téma OPI/2014/10 – Statutární orgány – odměňování – III.díl
 • Téma OPI/2014/11 – II.díl - Velká příručka společníků s.r.o., majitelů firem, účetních, ekonomů a pracovníků finančních oddělení firem pro rok 2014...
 • Téma SPR/2014/3 – Pokyn GFŘ D-17 k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

SUPERBONUS – OBSAHY informačního bulletinu – dobře uložte – z letošních materiálů budete vycházet dalších 5-7 let !!!

IB 32/2014

bez čísel - v textu – statutáři stále a pořád..., prodeje osobních aut, které jste koupili od neplátce DPH..., slevové karty (např.In karta ČD)..., DPH a „pozemky“..., chytré „PDFky“ na daňové správě..., pobírání peněžité pomoci v mateřství při výkonu podnikání OSVČ..., pořízení auta z Německa..., řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření..., Odsouhlasili jste na nejvyšším orgánu společnosti všechna plnění statutárním orgánům a jejich osobám blízkým ???...!!!, Sleva na starobní důchodce za rok 2013 ???, minimální mzda od 1.1.2015 je 9.200 Kč..., zpřísnění „nespolehlivých plátců“ od 1.10.2014...

přílohy :

 • Téma DPH/2014/16 – II.díl - DPH – zvláštní režim od 1.1.2015 – tzv. Mini One Stop Shop
 • Téma REKOD/2014/9 – Podíly na zisku (dividendy) po rekodifikaci v roce 2014
 • Téma DZP/2014/10 – I.díl - Daň z příjmů 2014 – aneb praktický přehled co jsme ještě nepřipomněli... ???

IB 33 - 34/2014

bez čísel - v textu – sleva na starobní důchodce..., zvýšení důchodů od 1.1.2015..., POZOR na změnu životního pojištění od příštího roku..., snížení pokuty za nelegální zaměstnávání..., motivační příspěvky u statutárních orgánů...,vyřazení z obchodního majetku do osobního užívání u OSVČ..., smrt daňového subjektu..., tzv. „Jednorázová výpomoc“...

přílohy :

 • Téma PAM/2014/6 – Aktuálně z praxe mzdové účtárny – teze semináře PhDr. Kučerové
 • Téma DZP/2014/10 – Daň z příjmů 2014 – aneb praktický přehled co jsme ještě nepřipomněli...??? - II.díl
 • Téma OPI/2014/12 – Komentář k určování ceny obvyklé
 • Téma OPI/2014/13 – Aktuální sazebník správních poplatků

IB 35/2014

bez čísel - v textu – stanovisko MF ČR a GFŘ k osvobození samostatných nebytových prostor – garáží, komor a sklepů od daně z nabytí nemovitých věcí, zkontrolujte své zakladatelské dokumenty..., elektronická evidence tržeb – ON LINE..., dohody o provedení práce v roce 2014..., aktualizace právních předpisů kapitálového trhu..., starobní důchodci za rok 2013..., DPH a „přehršel změn“ za rok 2014 a 2015...

přílohy :

 • Téma OPI/2014/14 – Záznam klientky z kontroly Státního úřadu inspekce práce
 • Téma PRÁVO/2014/8 – III.díl – Přehled důležitých právních předpisů – 8-10/2014
 • Téma OPI/2014/15 – Silniční daň od roku 2014
 • Téma DPH/2014/17 – DPH 2013,2014,2015,2016...
 • Téma DZP/2014/11 – Sdělení k Pokynu D-288 – odpočet na podporu výzkumu a vývoje

IB 36/2014

bez čísel - v textu – sleva na důchodce v roce 2014..., Zaměstnáváte cizince z třetích zemí ?, pokuta za nelegální zaměstnání..., zaměstnávání a odměňování osob blízkých..., dotazů k DPH není stále dost..., zálohy na daň z příjmů k 15.prosinci..., úmrtí plátce DPH..., daňová přiznání k DPH od ledna 2015...

přílohy :

 • Téma DZP/2014/10 – III.díl – Daň z příjmů 2014 – aneb praktický přehled co jsme ještě nepřipomněli...???
 • Téma DZP/2014/12 – Daň z příjmů 2015 – připravovaná novela ?
 • Téma DPH/2014/18 – Sazbová novela DPH od 1.1.2015
 • Téma DPH/2014/19 – Novela DPH k 1.1.2015 – poslanecký spis č.291 ?
 • Téma DPH/2014/16 – DPH – mini one stop shop – III.díl výkladu pro vaši praxi

SUPERBONUS – MŇAMKY...