Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2015 od Č. 1/2015

IB 1/2015

bez čísel - v textu – životní pojištění „človíčků“ od roku 2015…, kontrolujete svoji datovou schránku ?, POZOR na připravované změny v půjčkách od zaměstnavatelů…, ztráta při prodeji pozemků za rok 2014 jen u právnických osob…, stáže ve firmách…, druhý důchodový pilíř končí.., ještě jednou k zálohám k dani z příjmů…, nelegální práce…

přílohy :

 • Téma DZP/2015/1 – Změny v daňové uznatelnosti soukromého životního pojištění od r.2015
 • Téma DZP/2015/2 – Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka DZP FO ze závislé činnosti na rok 2015…
 • Téma DZP/2015/3 – Zahraniční stravné v roce 2015
 • Téma PRÁVO/2015/1 – Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění České republiky

IB 2 - 4/2015

bez čísel - v textu – daňová informační schránka…, elektronická podání v oblasti sociálního zabezpečení…, nespolehlivý plátce DPH…, informace k daňovým přiznáním za rok 2014 !!!..., POZOR – od 1.12.2014 snížená hranice plateb v hotovosti na 270 000 Kč…

přílohy :

 • Téma DZP/2015/4 – Bonusy klientům – pročtou všichni, kteří chtějí poskytovat „slevové“ výhody svým odběratelům !!!
 • Téma DZP/2015/5 – Převodní (transferové) ceny … Aneb nová příloha daňového přiznání…
 • Téma PAM/2015/1 – Teze trutnovského semináře PhDr.Kučerové ke mzdové problematice

IB 5/2015

bez čísel - v textu – Neplátce DPH ???..., zkontrolujte platby v hotovosti…, nevybraná dovolená…, finanční úřady zrušily faxy…, tuzemské reverse-charge dle příl.č.6 k zákonu o DPH posunuto…, POZOR od nového roku s Finančními úřady až na výjimky elektronicky…

přílohy :

 • Téma DZP/2015/3 – II.díl – Tuzemské cestovní náhrady od 1.1.2015
 • Téma DZP/2015/6 – I.výklad - Daň z příjmů 2015, včetně DZP 2014…
 • Téma DZP/2015/6 – II.výklad – Informace GFŘ k F.O.
 • Téma DZP/2015/6 – III.výklad – Informace GFŘ k P.O.
 • Téma SPR/2015/1 – Promíjení příslušenství od 1.1.2015 jinak !!!

IB 6/2015

bez čísel - v textu – nespolehlivý plátce DPH…, ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty…, informace DFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním na území EU a EHP…, povinná elektronická komunikace s finanční správou…

přílohy :

 • Téma DPH/2015/1 – I.díl – Režim tuzemského R-CH a chyba v jeho účinnosti
 • Téma DPH/2015/1 – II.díl - Daň z přidané hodnoty – R-CH – změny kódů předmětu plnění
 • Téma DZP/2015/7 – Daňové zvýhodnění v roce 2015
 • Téma DPH/2015/2 – Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank
 • Téma DZP/2015/8 – Pokyn GFŘ D-20 – Kurzy za rok 2014
 • Téma OPI/2015/1 – Praktická příručka k daňovým povinnostem v roce 2015

IB 7 - 9/2015

bez čísel - v textu – odpisy, registrační značka a auta…, bezúplatná plnění… osvobození ? kdeže – ne vždy…, daň z nabytí nemovitostí, kdy poplatníkem je nabyvatel…, zmatky ve zrušení části účetní vyhlášky k dotacím…, stanovisko MF ČR k rozhodnutí Ústavního soudu k rdousícímu efektu odvodu z elektřiny ze slunečního záření…, zákon o výměně informací o finančních účtech s USA…

přílohy :

 • Téma DPH/2015/3 – Přehled změn v daňové oblasti od 1.1.2015
 • Téma DPH/2015/4 – Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání DPH
 • Téma DZP/2015/9 – Školkovné za rok 2014…
 • Téma DZP/2015/10 – Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady
 • Téma DZP/2015/11 – Převod obchodního podílu od r.2014 složitější – aktualizováno
 • Téma DZP/2015/7 – Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele

IB 10/2015

bez čísel - v textu – odpisy v saňovém přiznání právnických osob…, informace k zahrnování odstupného do vyměřovacího základu pro odvod pojistného…, protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgií…, novela zákona o spotřebních daních – evidence zvláštních minerálních olejů…, od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných…, zaokrouhlování cestovních náhrad…, zálohová x srážková daň u fyzických osob v roce 2015…, spolupracující osoba…, ještě jednou k zálohám k dani z příjmů…, časté dotazy k DPH…, konečně nový metodický pokyn D-22…

přílohy :

 • Téma DPH/2015/5 – MOSS – sazby DPH v EU od 1.4.2015
 • Téma DZP/2015/12 – Podíly na zisku po rekodifikaci s aktualizací pro rok 2015 – včetně stanoviska KANCL č.25…
 • Téma PRÁVO/2015/2 – Stanovisko KANCL č.22 – i neoprávněné podnikání je podnikáním…

IB 11 - 12/2015

bez čísel - v textu – solidární daň a srážková daň…, plánování velikonoc…, pozor na novelu daně z nemovitých věcí od 1.1.2016…, velmi opatrně s fakturací jednatele svému s.r.o…., neuhrazené penále u právnických osob…, rychlá informace k novele spotřební daně…, QR kód v aplikaci EPO na webovém portálu…, upozornění na změnu sídla odboru kontrolního Územního pracoviště pro Prahu 2…, vykazování MOSS v přiznání k DPH…

přílohy :

 • Téma PAM/2015/2 – Teze semináře PhDr.Kučerové – Mzdové aktuality
 • Téma PRÁVO/2015/3 – Darovaný dům nebo byt a zřízení věcného břemene (dnes správněji služebnosti)…
 • Téma SPR/2015/2 – Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně

IB 13 - 14/2015

bez čísel - v textu – dar na pořízení hmotného majetku…, Pozor na problematiku veřejně prospěšných poplatníků…, INTRASTAT…, daňová účinnost daně z nabytí nemovitých věcí…, Kam jde daň z příjmů právnických osob ???, motivační příspěvky…, změna v odpisech…, úvěrový finanční nástroj…

přílohy :

 • Téma SPR/2015/3 – GENERÁLNÍ PARDON Finanční správy na elektronická podání…
 • Téma DPH/2015/6 – Upozornění GFŘ ke skutečnému sídlu v DPH
 • Téma DZP/2015/13 – Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2014
 • Téma DZP/2015/14 – Daň z příjmů 2014 – 2015

IB 15 - 16/2015

bez čísel - v textu – pozor na změnu v § 24 odst.2 písm.ch) – daň darovací zaplacená v zahraničí…, odpočet na výzkum a vývoj…, dodanění zaniklých dluhů (závazků) – stručně…, opravné položky: rozdíl § 8 - § 8a) zákona o rezervách…, roční odměny a roční mzdové bonusy…, přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění…, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015…, přihlášení do autentizované části Daňového portálu s Windows XP…

přílohy :

 • Téma DZP/2015/14 – II.díl - Daň z příjmů po rekodifikaci od r.2014 – Unikátní souborný výklad
 • Téma DPH/2015/7 – Informace GFŘ k aplikaci tuzemského R-CH od dubna 2015
 • Téma DZP/2015/15 – Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění
 • SUPERBONUS – Tvarohové těsto…

IB 17/2015

bez čísel - v textu – metodická pomůcka k podávání daňových přiznání…, FATCA…, připravovaná novela silničního zákona…, Zkontrolujte termíny daňových povinností v roce 2015 – viz příloha č.6 Informačního bulletinu 6/2015 !

přílohy :

 • Téma DPH/2015/8 – Daňové přiznání k DPH – ROK 2015 – SUPERAKTUALITA
 • Téma DPH/2015/9 – DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
 • Téma DPH/2015/10 – Upozornění GFŘ k vykazování MOSS
 • Téma DZP/2015/16 – Zavedení zpřísnění daně dědické a darovací do daně z příjmů pro podnikatelské subjekty…

IB 18/2015

bez čísel - v textu – zákon o evidenci tržeb.., dvě „Sdělení“ ministerstva práce a sociálních věcí ke mzdám.., ručení – připomenutí Pokynu GFŘ č.D-18…

přílohy :

 • Téma SPR/2015/4 – Virtuální adresy, aneb je sídlo v Praze stále ještě výhodné ?
 • Téma DPH/2015/11 – DPH 2013 - 2015 – aktualizováno včetně taháku pro rok 2015
 • Téma DZP/2015/13 – II.díl – Samostatná příloha daňového přiznání PO k převodním cenám
 • Téma DZP/2015/13 – III.díl – Vybrané dotazy a odpovědi Finanční správy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

IB 19 - 20/2015

bez čísel - v textu – zsatavena možnost vstupu do druhého důchodového pilíře…, Pozor na nájmy – DPH – obrat ???...

přílohy :

 • Téma NEMO/2015/1 – Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015,Splatnost daně z nemovitých věcí
 • Téma NEMO/2015/2 – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2015…
 • Téma PRÁVO/2015/4 – Přehled důležitých právních předpisů 2-4/2015
 • Téma PAM/2015/3 – Zdravotní pojištění – jak s počtem zaměstnanců na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele ?
 • Téma OPI/2015/2 – Zákony a stanoviska KANCL

IB 21/2015

bez čísel - v textu – informace Celní správy pro cestující…, opravné položky 2014 – 2015…, POZOR na zálohy na daň z příjmů k 15.6.2015…

přílohy :

 • Téma PRÁVO/2015/5 – Dohody o provedení práce – malé „RETRO“ s aktualizací pro rok 2015 včetně vzorové smlouvy a přílohy !!!
 • Téma SPR/2015/5 – I.díl – Daňový řád v roce 2015
 • Téma PAM/2015/4 – Proč zdravotní pojišťovny kontrolují…

IB 22/2015

bez čísel - v textu – Poskytujete své zaměstnance na Slovensko nebo do Rakouska ???, cestovní náhrady i v r.2015 trošku „jinak“…, KURZARBEIT ?...,Pokyn GFŘ č. D-18 – Ručení v daňovém řízení ?..., v nemocenském pojištění zanikli letos „malí podnikatelé“…, nezapomeňte na oznamovací povinnost příjmů…, podnikové školky…, školkovné 2015…, pracovní verze „kontrolních hlášení“…, nezapomeňte na zálohy na silniční daň…, pohonné hmoty a povinná kauce 20 mil.Kč – přefakturace ???

přílohy :

 • Téma PAM/2015/5 – Aktuální Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb
 • Téma SPR/2015/5 – II.díl – Daňový řád v roce 2015
 • Téma PAM/2015/6 – Dohody a zdravotní pojištění v souvislosti se změnami k 1.1.2015 – Ing.Daněk

IB 23 - 24/2015

bez čísel - v textu – Přizpůsobili jste stanovy a podřídili jste se zákonu o obchodních korporacích ???, příspěvky na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů…, kontrolní akce na převodní ceny…, náklady na školné jednatele…, průkaz energetické náročnosti zpřísněn od 1.7.2015…, ověření podpisů při prodeji nebo pronájmu nemovitostí…, puštěné radio v obchodě, tantiémy a rozhodnutí Ústavního soudu…, ČR podepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Íránskou islámskou republikou…

přílohy :

 • Téma PAM/2015/7 – Teze semináře Aktuálně ze mzdové účtárny – PHDr.Kučerová
 • Téma SPR/2015/5 – III.díl – Daňový řád v roce 2015
 • Téma PRÁVO/2015/6 – Metodický pokyn č.2 a 3 MF ČR – skutečný majitel, digitální měny
 • Téma PAM/2015/8 – Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk

IB 25/2015

bez čísel - v textu – Odměňování jednatelů – nerezidentů ???..., tuzemské reverse-charge v DPH…, novinky v daních od soudů a KOOV…, ještě k úmrtí fyzické osoby…, zpřísnění největší povolené hmotnosti silničních vozidel…

přílohy :

 • Téma PAM/2015/9 – Příručka pro migrující osoby
 • Téma PRÁVO/2015/7 – Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky
 • Téma PRÁVO/2015/8 – Poplatky – postřehli jste změny ?
 • Téma PAM/2015/10 – Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání z důvodu neplaceného volna – Ing.Daněk

IB 26/2015

bez čísel - v textu – Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení…, stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát…, prodeje v rámci akcí 1 + 1 zdarma…, namísto „Elektronické evidence tržeb“ už jen „e-tržby“…, Novela zákona o pohonných hmotách !!!...

přílohy :

 • Téma PAM/2015/11 – Teze semináře zdravotního pojištění Ing.Daňka v Trutnově
 • Téma PRÁVO/2015/9 – Informace GFŘ z 26.6.2015 k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU
 • Téma SPR/2015/6 – Mezinárodní úmluva o daňové spolupráci

SUPERBONUS IB – SKOTSKO

IB 27 - 28/2015

bez čísel - v textu – poslanci schválili novelu zákona o odpadech. Má zavést i definici bezhotovostní platby za šrot…, pořízení zboží z EU a fakturace z jiného státu EU – problém ?..., rekodifikace a některé důležité paragrafy – připomenutí…

přílohy :

 • Téma PAM/2015/11 – II.díl – Teze semináře zdravotního pojištění Ing.Daňka v Trutnově – II.díl
 • Téma DPH/2015/12 – Nejčastější dotazy k tuzemskému R-CH a odpovědi GFŘ
 • Téma PAM/2015/12 – Zdravotní pojištění po ukončení studia na střední škole
 • Téma DPH/2015/13 – KONEČNĚ !!! – Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí od 1.1.2015

IB 29 - 30/2015

bez čísel - v textu – kurzarbeit podepsán prezidentem…, Tuzemské R-CH od července – problém ?, MOSS – stále problémy…, kontrolní hlášení v DPH od 1.1.2016 na ostro…, schváleno Nařízení vlády č.515/2004 ve znění 173/2015 Sb. o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst…, Nález Ústavního soudu k § 250 daňového řádu…

přílohy :

 • Téma PRÁVO/2015/4 – II.díl – Přehled důležitých právních předpisů – 5,6 - 7/2015
 • Téma PAM/2015/13 – „Přípustné souběhy“ příjmů a kategorií ve zdravotním pojištění
 • Téma PRÁVO/2015/10 – Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Téma DPH/2015/14 – Souhrnné nové informace GFŘ k aplikaci R-CH v letech 2015-2016
 • - OPI/2015/3 – Zrušení některých územních pracovišť finančních úřadů k 1.1.2016

SUPERBONUS IB 29-30/2015 : Znáte bod FENG FU ?

IB 31/2015

bez čísel - v textu – dobře rozlište : drobné reklamní předměty, dárky, reprezentace…, novela energetického zákona č.131/2015 Sb. ???, další změna zdravotních zákonů od 1.9.2015

přílohy :

 • Téma OPI/2015/4 – Malý exkurz do kordinačních výborů od r.2011 ?
 • Téma ÚČET/2015/1 – „INVENTURY ???“
 • Téma DZP/2015/17 – Malé opakování novel daně z příjmů…
 • Téma NEMO/2015/3 – Novela zákona o dani z nemovitých věcí od 1.1.2016
 • Téma PAM/2015/14 – Kdy zaměstnavatel neplatí v roce 2015 pojistné na zdravotní pojištění
 • SUPERBONUS IB : Dress code…

IB 32/2015

bez čísel - v textu – zkontrolujte platby záloh na daň z příjmů…, zálohy na silniční daň…, převádění nevyčerpané dovolené…, prodloužena legisvakance zákona o evidenci tržeb „e-tržby“…, novela zákona o spotřebních daních…

přílohy :

 • Téma PAM/2015/15 – Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015 – nejdůležitější změny
 • Téma REKOD/2015/1 – Připomenutí rekodifikace k 1.1.2014, aneb na co jsme si možná ještě nezvykli ?
 • Téma DZP/2015/18 – Likvidace nepotřebných zásob – ve zkratce
 • Téma PRÁVO/2015/11 – Návrh prokazování původu majetku
 • Téma OPI/2015/5 – Oprávněnost pro vratku spotřební daně z pohonných hmot i za aktivity spojené se živočišnou výrobou

IB 33 - 34/2015

bez čísel - v textu – fyzická osoba…, paušální výdaje na pohonné hmoty…, opravné daňové doklady za dlužníkem v insolvenčním řízení…, Je činnost jednatele předmětem DPH ?, osvobozené příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) v dani z příjmů…, Co dostane navíc účastník semináře k přípravě účetní a daňové závěrky 2015 11. listopadu v Trutnově …

přílohy :

 • Téma ÚČET/2015/2 – Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
 • Téma DZP/2015/19 – Jak na základní benefity zaměstnancům
 • Téma DPH/2015/15 – Kontrolní hlášení DPH od r.2015 – První předběžná souhrnná informace
 • Téma PAM/2015/16 – Zaměstnavatelé a vystavování potvrzení o výši příjmů zaměstnance

IB 35/2015

bez čísel - v textu – § 777 zákona o obchodních korporacích…, připravovaná novela občanského zákoníku…

přílohy :

 • Téma PAM/2015/17 – Co požadují zdravotní pojišťovny od zaměstnavatelů ?
 • Téma DPH/2015/16 – Semináře, vzdělávání a obdobné služby a DPH v roce 2015…
 • Téma PAM/2015/18 – Nepleťte si předčasný starobní důchod a tzv. „předdůchod“…
 • Téma PRÁVO/2015/12 – Provozní řád pro užívání staveb a pozemků…
 • Téma ÚČET/2015/3 – POZOR na nový „fenomén“ – platby v EURECH mezi českými subjekty…
 • Téma PRÁVO/2015/13 – Připomenutí: Trestní odpovědnost právnických osob…
 • Téma PRÁVO/2015/14 – Chyby v elektronických podáních u daní – reakce GFŘ Praha formou Sdělení pro softwarové firmy

IB 36 - 38/2015

bez čísel - v textu – co teď finanční úřad pokutuje nejvíce…, Bezúročná půjčka společníka do s.r.o. ?, dohody o provedení práce…, neplést lhůty u Úřadu práce…, od 1.1.2016 všichni podávají daňová přiznání k DPH elektronicky…, ministerstvo financí reaguje na články týkající se DPH u pozemků…, Prověřte poslední letošní platbu záloh na daň z příjmů !!!

přílohy :

 • Téma PAM/2015/19 – Teze semináře PhDr.Kučerové z 8.října v Trutnově…
 • Téma PRÁVO/2015/15 – FAKTORING a FORFAITING …
 • Téma PAM/2015/20 – Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ?
 • Téma PRÁVO/2015/4 – II.díl – Přehled důležitých právních předpisů 8-10/2015
 • Téma PAM/2015/21 – Zdravotní pojištění – dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
 • Téma DPH/2015/17 – Zatřídění pro účely DPH

IB 39 - 40/2015

bez čísel - v textu – Informace o Emirátech…, publikace EVA II…

IB 41/2015

bez čísel - v textu – odměna statutárních orgánů…, bezúročné půjčky stále nejasné…, od 1.1.2016 všichni podávají daňová přiznání k DPH elektronicky…

přílohy :

 • Téma DZP/2015/20 – Nízká kapitalizace – aneb budou finanční náklady (úroky, poplatky bance atd.) z úvěrů a půjček za rok 2015 daňově uznatelné ?
 • Téma PAM/2015/22 – Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění
 • Téma PRÁVO/2015/16 – Rychlá informace k E-tržbám
 • Téma PAM/2015/23 – Péče o děti ve zdravotním pojištění…
 • Téma PAM/2015/24 – Dohody o provedení práce po posledních změnách v roce 2015 včetně vzorového formuláře