Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2015 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Změny v daňové uznatelnosti soukromého životního pojištění od r.2015 - IB 1/2015
 • č.2 – Nový vzor tiskopisu prohlášení poplatníka DZP FO ze závislé činnosti na rok 2015…- IB 1/2015
 • č.3 – Zahraniční stravné v roce 2015 – IB 1/2015, - II.díl – Tuzemské cestovní náhrady od 1.1.2015 – IB 5/2015
 • č.4 – Bonusy klientům – pročtou všichni, kteří chtějí poskytovat „slevové“ výhody svým odběratelům !!! – IB 2-4/2015
 • č.5 – Převodní (transferové) ceny… Aneb nová příloha daňového přiznání – IB 2-4/2015
 • č.6 – I.výklad – Daň z příjmů 2015, včetně DZP 2014… - IB 5/2015, II.výklad – Informace GFŘ k F.O. – IB 5/2015,- III.výklad – Informace GFŘ k P.O. – IB 5/2015
 • č.7 – Daňové zvýhodnění v roce 2015 – IB 6/2015, - II.díl – IB 7-9/2015
 • č.8 – Pokyn GFŘ D-20 – Kurzy za rok 2014 – IB 6/2015
 • č.9 – Školkovné za rok 2014…- IB 7-9/2015
 • č.10–Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady – IB 7-9/2015
 • č.11–Převod obchodního podílu od r.2014 složitější – aktualizováno – IB 7-9/2015
 • č.12–Podíly na zisku po rekodifikaci s aktualizací pro rok 2015 – včetně stanoviska LANCL č.25… – IB 10/2015
 • č.13-Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2014 – IB 13-14/2015, - II.díl a III.díl – IB 18/2015
 • č.14-Daň z příjmů 2014 – 2015 – IB 13-14/2015, - II.díl – IB 15-16/2015
 • č.15-Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění – IB 15-16/2015
 • č.16-Zavedení zpřísnění daně dědické a darovací do daně z příjmů pro podnikatelské subjekty… - IB 17/2015
 • č.17-Malé opakování novel daně z příjmů… - IB 31/2015
 • č.18-Likvidace nepotřebných zásob – ve zkratce – IB 32/2015
 • č.19-Jak na základní benefity zaměstnancům – IB 33-34/2015
 • č.20-Nízká kapitalizace – aneb budou finanční náklady (úroky, poplatky bance atd.) z úvěrů a půjček za rok 2015 daňově uznatelné ? – IB 41/2015

DPH

 • č.1 – I.díl – Režim tuzemského R-CH a chyba v jeho účinnosti – IB 6/2015, - II.díl – DPH – R-CH – změny kódů předmětu plnění – IB 6/2015
 • č.2 – Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank – IB 6/2015
 • č.3 – Přehled změn v daňové oblasti od 1.1.2015 – IB 7-9/2015
 • č.4 – Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání DPH – IB 7-9/2015
 • č.5 – MOSS – sazby DPH v EU od 1.4.2015 - IB 10/2015
 • č.6 – Upozornění GFŘ ke skutečnému sídlu v DPH – IB 13-14/2015
 • č.7 – Informace GFŘ k aplikaci tuzemského R-CH od dubna 2015 – IB 15-16/2015
 • č.8 – Daňové přiznání k DPH – ROK 2015 – Superaktualita – IB 17/2015
 • č.9 – DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) – IB 17/2015
 • č.10-Upozornění GFŘ k vykazování MOSS – IB 17/2015
 • č.11-DPH 2013-2015 – aktualizováno včetně taháku pro rok 2015 – IB 18/2015
 • č.12-Nejčastější dotazy k tuzemskému R-CH a odpovědi GFŘ – IB 27-28/2015
 • č.13-KONEČNĚ !!! – Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí od 1.1.2015 – IB 27-28/2015
 • č.14-Souhrnné nové informace GFŘ k aplikaci R-CH v letech 2015-2016 – IB 29-30/2015
 • č.15-Kontrolní hlášení DPH od r.2015 – První předběžná souhrnná informace IB 33-34/2015
 • č.16-Semináře, vzdělávání a obdobné služby a DPH v roce 2015…- IB 35/2015
 • č.17-Zatřídění pro účely DPH – IB 36-38/2015

Právo

 • č.1 – Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění České republiky – IB 1/2015
 • č.2 – Stanovisko KANCL č.22 – i neoprávněné podnikání je podnikáním – IB 10/2015
 • č.3 – Darovaný dům nebo byt a zřízení věcného břemene (dnes správněji služebnosti)… - IB 11-12/2015
 • č.4 – Přehled důležitých právních předpisů 2-4/2015 – IB 19-20/2015, - 5,6-7/2015 – IB 29-30/2015, - 8-10/2015 – IB 36-38/2015
 • č.5 – Dohody o provedení práce – malé „RETRO“ s aktualizací pro rok 2015 včetně vzorové smlouvy a přílohy !!! – IB 21/2015
 • č.6 – Metodický pokyn č.2 a 3 MF ČR – skutečný majitel, digitální měny – IB 23-24/2015
 • č.7 – Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky – IB 25/2015
 • č.8 – Poplatky – postřehli jste změny – IB 25/2015
 • č.9 – Informace GFŘ z 26.6.2015 k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU – IB 26/2015
 • č.10-Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – IB 29-30/2015
 • č.11-Návrh prokazování původu majetku – IB 32/2015
 • č.12-Provozní řád pro užívání staveb a pozemků…- IB 35/2015
 • č.13-Připomenutí: Trestní odpovědnost právnických osob… - IB 35/2015
 • č.14-Chyby v elektronických podáních u daní – reakce GFŘ Praha formou Sdělení pro softwarové firmy – IB 35/2015
 • č.15-FAKTORING a FORFAITING – IB 36-38/2015
 • č.16-Rychlá informace k E-tržbám – IB 41/2015

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 - Praktická příručka k daňovým povinnostem v roce 2015 – IB 6/2015
 • č.2 – Zákona a stanoviska KANCL – IB 19-20/2015
 • č.3 – Zrušení některých územních pracovišť finančních úřadů k 1.1.2016 – IB 29-30/2015
 • č.4 – Malý exkurz do koordinačních výborů od r.2011 ? – IB 31/2015
 • č.5 – Oprávněnost pro vratku spotřební daně z pohonných hmot i za aktivity spojené se živočišnou výrobou – IB 32/2015

Účetnictví

 • č.1 – „INVENTURY ???“ – IB 31/2015
 • č.2 – Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace – IB 33-34/2015
 • č.3 – POZOR na nový „fenomén“ – platby v EURECH mezi českými subjekty…-IB 35/2015

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 – Promíjení příslušenství od 1.1.2015 jinak !!! – IB 5/2015
 • č.2 – Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně - IB 11-12/2015
 • č.3 – GENERÁLNÍ PARDON Finanční správy na elektronická podání…- IB 13-14/2015
 • č.4 – Virtuální adresy, aneb je sídlo v Praze stále ještě výhodné ? – IB 18/2015
 • č.5 – Daňový řád v roce 2015 – I.díl – IB 21/2015,- II.díl – IB 22/2015,- III.díl – IB 23-24/2015
 • č.6 – Mezinárodní úmluva o daňové spolupráci – IB 26/2015

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Teze trutnovského semináře PhDr.Kučerové ke mzdové problematice – IB 2-4/2015
 • č.2 – Teze semináře PhDr.Kučerové – Mzdové aktuality – IB 11-12/2015
 • č.3 – Zdravotní pojištění – jak s počtem zaměstnanců na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele ? – IB 19-20/2015
 • č.4 – Proč zdravotní pojišťovny kontrolují ? – IB 21/2015
 • č.5 – Aktuální Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb – IB 22/2015
 • č.6 – Dohody a zdravotní pojištění v souvislosti se změnami k 1.1.2015 – Ing.Daněk – IB 22/2015
 • č.7 – Teze semináře Aktuálně ze mzdové účtárny – PHDr.Kučerová – IB 23-24/2015
 • č.8 – Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk – IB 23-24/2015
 • č.9 – Příručka pro migrující osoby – IB 25/2015
 • č.10-Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání z důvodu neplaceného volna – Ing.Daněk – IB 25/2015
 • č.11-Teze semináře zdravotního pojištění Ing.Daňka v Trutnově – IB 26/2015, - II.díl – IB 27-28/2015
 • č.12-Zdravotní pojištění po ukončení studia na střední škole – IB 27-28/2015
 • č.13-„Přípustné souběhy“ příjmů a kategorií ve zdravotním pojištění – IB 29-30/2015
 • č.14-Kdy zaměstnavatel neplatí v roce 2015 pojistné na zdravotní pojištění – IB 31/2015
 • č.15-Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015 – nejdůležitější změny – IB 32/2015
 • č.16-Zaměstnavatelé a vystavování potvrzení o výši příjmů zaměstnance – IB 33 - 34/2015
 • č.17-Co požadují zdravotní pojišťovny od zaměstnavatelů ? – IB 35/2015
 • č.18-Nepleťte si předčasný starobní důchod a tzv. „předdůchod“…- IB 35/2015
 • č.19-Teze semináře PhDr.Kučerové z 8.10. v Trutnově – IB36-38/2015
 • č.20-Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ? – IB 36-38/2015
 • č.21-Zdravotní pojištění – dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce – IB 36-38/2015
 • č.22-Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění – IB 41/2015
 • č.23-Péče o děti ve zdravotním pojištění…- IB 41/2015
 • č.24-Dohody o provedení práce po posledních změnách v roce 2015 včetně vzorového formuláře – IB 41/2015

Rekodifikace (REKOD)

 • č.1 – Připomenutí rekodifikace k 1.1.2014, aneb na co jsme si možná ještě nezvykli ? – IB 32/2015

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 – Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015, Splatnost daně z nemovitých věcí – IB 19-20/2015
 • č.2 – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2015… - IB 19-20/2015
 • č.3 – Novela zákona o dani z nemovitých věcí od 1.1.2016 – IB 31/2015