Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu od Č. 1/2016

obsahy jednotlivých čísel

IB 1-2/2016

bez čísel - v textu – obrat a vznik plátcovství DPH…, od 1.1.2016 všichni podávají daňová přiznání k DPH elektronicky…, neplaťte na staré účty finančních úřadů…, Finanční správa přinesla „Daňka Krátila“…, bezúplatné příjmy…, kontrolní hlášení a kontakty k řešení problémů…

 • Téma DPH/2016/1 – Kontrolní hlášení 2016 – Úvodní „tahák“
 • Téma DPH/2016/2 – Kontrolní hlášení 2016 – Praktické poznámky
 • Téma DPH/2016/3 – Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení (FS ČR)
 • Téma PAM/2016/1 – Dopady zvýšení minimální mzdy k 1.1.2016 ve zdravotním pojištění
 • Téma PAM/2016/2 – Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2015/2016

IB 3-4/2016

bez čísel - v textu – exekuce na manžela…, bezdlužnost…, dotace…, Novela zákona o ochraně zdraví od 1.12.2015 !!!, Co zůstává v dani z příjmů pro rok 2016 ?

 • Téma DPH/2016/4 – Dopis dodavatelům a odběratelům ke kontrolním hlášením
 • Téma ÚČET/2016/1 – Zákon o účetnictví – první výklad ke změnám od r.2016
 • Téma PAM/2016/3 – Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2016 – Ing.Daněk
 • Téma OPI/2016/1 – Provoz na pozemních komunikacích – změna k 1.1.2016
 • Téma DZP/2016/1 – Daň fyzické osoby ze zahraničí
 • Téma NEMO/2016/1 – Daň z nemovitostí je možné platit přes SIPO
 • Téma PAM/2016/4 – Zdravotní péče
 • Téma DZP/2016/2 – Cestovní náhrady v roce 2016 – zahraniční stravné

IB 5-8/2016

bez čísel - v textu – ještě jednou nad kontrolním hlášením v DPH…, Je odchod do starobního důchodu důvodem ke skončení pracovního poměru ?, zveřejňování ve veřejných rejstřících…, výše odměn a platů statutárních orgánů…, jednorázový příspěvek důchodci…, Sdělení MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti.

 • Téma DPH/2016/5 – Ještě jedno malé opakování ke změnám v DPH od r.2016
 • Téma DZP/2016/2 – II.díl – POZOR na změnu tuz. cestovních náhrad od 1.1.2016
 • Téma PAM/2016/5 – Legislativní novinky 2015/2016 pro mzdové účetní
 • Téma PRÁVO/2016/1 – Silniční daň 2015 – modelové případy výpočtu za jednotlivá vozidla
 • Téma PRÁVO/2016/2 – POZOR na vydání Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • Téma PAM/2016/6 – Zdravotní pojištění – přehled významných změn v r.2015 a k 1.1.2016 ve zkratce

SUPERBONUS IB - O m á n …

IB 9-10/2016

bez čísel - v textu – jednatelé – nerezidenti…, zálohy na daň z příjmů k 15.3.2016…, daň z nabytí nemovitých věcí stále „zmateční“…, výpis z individuálního účtu pro účely důchodu…, změna podnikání v oblasti cestovního ruchu…, komplikace s obratem v DPH pro účely vzniku plátcovství…, jazykové variace významu reverse-charge…

 • Téma DPH/2016/6 – Informace GFŘ k uplatnění zákona o DPH u nemovitých věcí od 1.1.2016
 • Téma ÚČET/2016/2 – Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení novelizace zákona o účetnictví od r.2016
 • Téma PRÁVO/2016/1 – II.díl – Malá kontrola silniční daně
 • Téma DZP/2016/3 – Oznámení o osvobozených příjmech FO nad 5 mil Kč - § 38v) DZP
 • Téma PAM/2016/7 – Co se mění od ledna 2016 v sociálním pojištění
 • Téma NEMO/2016/2 – Daň z nemovitých věcí v roce 2016
 • Téma OPI/2016/2 – Aktuální sdělení Finanční správy
 • Téma DPH/2016/7 – Dotazy, odpovědi a kontakty ke kontrolním hlášením v DPH

IB 11-13/2016

bez čísel - v textu – Povinný audit ???, platby v hotovosti…, Pokyn GFŘ D-25 k jednotným kurzům…, oceňování práv…, slevy, rabaty skonta v DPH…, judikát k závlahovým systémům…, družstevní byty…, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z příjmů…

 • Téma PRÁVO/2016/3 – Zkontrolujte naprosté základy dle živnostenského zákona a zákona o obchodních korporacích
 • Téma DPH/2016/8 – Tahák jak reagovat na výzvy ke kontrolním hlášením !!!
 • Téma DPH/2016/9 – Tahák ke kontrolním hlášením 2016 – Jak na to …???
 • Téma OPI/2016/3 – Projekt zaměstnávání Ukrajinců…
 • Téma DZP/2016/4 – Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám !!!
 • Téma PRÁVO/2016/4 – Převod obchodního podílu od r.2014 složitější
 • Téma DZP/2016/5 – Daň z příjmů FO 2015
 • Téma PRÁVO/2016/5 – Výkladová stanoviska k zákonu proti praní špinavých peněz
 • Téma DZP/2016/6 – Roční odměny a bonusy

IB 14/2016

LEXIKON mzdového účetnictví pro rok 2016 od autorky PhDr.Dagmar Kučerové

IB 15-16/2016

bez čísel - v textu – pohonné hmoty u vozidel na úvěr a leasing…, statutární orgány a jejich odměňování…, daň z nemovitých věcí…, spoluvlastníci nemovitostí pozor…, opravy a údržba pronajatých nemo…, převod obchodního podílu…, sportovci – OSVČ…, změna energetického zákona a dopad do daně z příjmů FO…, zvýšení limitů na příspěvek na penzijní připojištění u fyzických osob odloženo až na 1.1.2017…,Kontrolní hlášení u fyzických osob – nahlásili jste e-mail ?, školkovné v roce 2016…, zrušení zřizovacích výdajů…

 • Téma DZP/2016/7 – Příprava na účetní a daňovou závěrku roku 2015
 • Téma PRÁVO/2016/6 – Přehled důležitých právních předpisů 11-12/2015, 1/2016
 • Téma PRÁVO/2016/7 – Archivnictví a spisová služba – připomenutí základů
 • Téma DZP/2016/8 – nejdůležitější změny 2016 – daně…

IB 17/2016

bez čísel - v textu – Plátcem DPH ze zákona ???..., POZOR na přefakturace…, daně při prodeji nemovitostí v r.2016…, fotovoltaika a plátci DPH – zase je vše jinak…, manka a DPH…, § 78 v DPH…, Praha se „tvrdě“ zbavuje „fiktivních“ poplatníků…, oprava DPH u insolvence dle § 44 zákona o DPH…, je nejvyšší čas zkontrolovat platbu záloh daně z příjmů…, POZOR na roční zúčtování mezd u zaměstnanců…, nová „kolonka“ mzdového listu…, zdanění důchodů…, vyúčtování srážkové daně za rok 2015…, zálohová a srážková daň u FO…, nový formulář za rok 2015 k daňovému zvýhodnění…

 • Téma SPR/2016/1 – Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
 • Téma DPH/2016/10 – Rozumět kontrolnímu hlášení v DPH – proč ne ???...
 • Téma SPR/2016/2 – Pokyn GFŘ č. D-23 – umístění spisu na fin.úřadech
 • Téma PAM/2016/8 – Neoznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem
 • Téma SPR/2016/3 – Metodický pokyn č. MF-4 – Délka lhůt

IB 18-20/2016

bez čísel - v textu – zálohy na silniční daň…, elektronická evidence tržeb…, bezúplatné příjmy…, co se připravuje v oblasti mezd…, novela energetického zákona

 • Téma PAM/2016/9 – Teze mzdového semináře – PhDr. Dagmar Kučerové
 • Téma DZP/2016/9 – BENEFITY, aneb myslete na sebe a své zaměstnance…
 • Téma DZP/2016/10 – Podpora odborného vzdělávání od roku 2014
 • Téma PAM/2016/10 – Zdravotní pojištění – chyby zaměstnavatele a jejich důsledky

SUPERBONUS : Naše společné cestování… Aneb vzpomínky na společné cesty…

IB 21-22/20162

bez čísel - v textu – kontakty na kontrolní hlášení…, úzká místa paušálních výdajů u fyzických osob – OSVČ…, zajímavé KOOV…, finanční správa ke kontrolním hlášením…, fotovoltaika a občan,zvýšení daňového zvýhodnění na děti ???...

 • Téma OPI/2016/4 – Elektronická komunikace…
 • Téma PRÁVO/2016/6 – II.díl – Přehled důležitých právních předpisů 2-3/2016
 • Téma DZP/2016/9 – II.díl – BENEFITY, aneb myslete na sebe a své zaměstnance… Bezúplatné příjmy, mzda-naturální mzda,benefity
 • Téma DZP/2016/9 – III.díl – Bezúplatné příjmy – dary od r.2014 a změny provedené v roce 2015
 • Téma DZP/2016/9 – IV.díl – Mzda, plat a odměna z dohody
 • Téma DZP/2016/9 – V.díl – Podíly na zisku po rekodifikaci s aktualizací pro rok 2016

Superpříloha : Kávu ? Jakou si dáte ?

IB 23-24/20162

bez čísel - v textu – daňové složenky…, sdělení GFŘ k problematice studia za trvání služebního poměru…, metodický pokyn k posečkání…, dům u fyzické osoby a obchodní majetek…, Příspěvek na dojíždění do zaměstnání ?, zdaňování bezúplatných příjmů…, chyby v kontrolních hlášeních…, prověřte zálohy na silniční daň…, jak správně nastavit stravné a související cestovní výdaje…, elektronická evidence tržeb…

 • Téma DZP/2016/11 – Bezúročné a nízkoúročené půjčky a zápůjčky – od r.2013, se změnami pro r.2014 a 2015
 • Téma PAM/2016/11 – Zdravotní pojištění – když dohoda neřeší pojistný vztah
 • Téma DZP/2016/12 – Daňový režim dílčích příspěvků/plateb na likvidaci solárních panelů pořízených do 1.1.2013

Superpříloha : Pět důvodů, proč nevyhazovat vyluhované čajové sáčky do koše…

Mimořádná příloha : Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016, Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

IB 25/20162

bez čísel - v textu – zákon o evidenci tržeb nabyl účinnosti…, prodej alkoholických nápojů…, neuvěřitelné chyby v kontrolních hlášeních…

 • Téma DPH/2016/11 – Jak na podání Kontrolního hlášení – Aktuální zpráva Finanční správy
 • Téma PAM/2016/12 – Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech
 • Téma DPH/2016/12 – Novela celních předpisů a DPH od 1.5.2016 – I.díl
 • Téma OPI/2016/5 – Pojištění pohledávek z vkladů !!!
 • Téma SPR/2016/4 – Pokyn GFŘ č.D-26 – změna umístění spisů v rámci F.Ú. – účinnost od 21.5.2016

IB 26-27/2016

bez čísel - v textu – směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2016…, daňové zvýhodnění na děti – změna zákona…, posuzování „čerpacích stanic“ a „provozních nádrží PHM“ na zemědělských podnicích…, Připravuje se rozšíření tuzemského reverse chargé !!!, vrácení přeplatku na dani z příjmů…,

 • Téma PRÁVO/2016/8 – Vybrané operace s vlastním kapitálem – dobře pročtěte !!!
 • Téma DPH/2016/13 – Vracení DPH českým DIČ z jiných států EU
 • Téma DZP/2016/13 – Malý exkurz do penzijního připojištění v roce 2016…

SUPERBONUS : PPT – A 380 ???...!!!

IB 28-29/2016

bez čísel - v textu – příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem…, změna v uznávání odborné kvalifikace…, škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem…, elektronická evidence tržeb…, ochrana osobních dat zaměstnanců stále složitější a náročnější…, vykazování dohod na srážkovou daň a počtu zaměstnanců…, evidence pracovní doby…

 • Téma NEMO/2016/3 – POZOR na nové přílohy a výklady k dani z nabytí nemovitých věcí v r.2016 !!!
 • Téma DZP/2016/14 – Tahák k daňovému přiznání k DP PO 2015
 • Téma PAM/2016/13 – Teze PhDr.Kučerové ke mzdovým aktualitám – I.díl

IB 30/2016

bez čísel - v textu – stručně ze zákona č.113/2016 Sb…., POZOR na novelu Nařízení vlády č.155/2016 Sb…, zákonem změněny notářské poplatky za zápis s.r.o…., novela zákonného opatření Senátu k dani z nabytí nemovitých věcí zatím neschválena…, Změna v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2016 !!!

 • Téma PAM/2016/13 – Teze PhDr.Kučerové ke mzdovým aktualitám – II.díl
 • Téma PRÁVO/2016/6 – III.díl – Přehled důležitých právních předpisů 4-5/2016
 • Téma DZP/2016/15 – Podíly na zisku po rekodifikaci s aktualizací pro rok 2016

IB 31/2016

bez čísel - v textu – POZOR na komunikaci s finančním úřadem elektronicky…, změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob od 1.12.2016…, od 1.8.2016 změna v zákoně o sociálních službách…, ještě ke změnám v celním zákoně od 1.5.2016…, ministerstvo financí představilo projekt MOJE daně…, od 1.7.2016 je příprava zkrácení daně opět trestná…

 • Téma SPR/2016/5 – Co můžeme dělat po ukončené daňové kontrole – tahák
 • Téma OPI/2016/6 – Úzká místa odměňování statutárních orgánů (zejména jednatelů)
 • Téma OPI/2016/7 – E tržby ve zkratce - aktualizováno
 • Téma PAM/2016/14 – Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění !!!
 • Téma SPR/2016/6 – Pokyn GFŘ D-28 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

IB 32/2016

bez čísel - v textu – příloha č.1 minulého bulletinu – dovysvětlení…, změna zákona o trestní odpovědnosti daňových poradců od 1.7.2016…, ukončení zveřejňování údajů na webovkách finanční správy…, myslete na studující děti…, novely zákonů schváleny – Daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, celní zákon…

 • Téma PAM/2016/15 – Neplacené volno a zdravotní pojištění v roce 2016
 • Téma DPH/2016/14 – Opakování neprostých základů DPH 2016… Aktualizováno – I.díl
 • Téma PRÁVO/2016/6 – IV.díl – Přehled důležitých právních předpisů 6-7/2016

IB 33/2016

bez čísel - v textu – QR kód na daňových dokladech ?, ještě jednou k cestovním náhradám…, povinná školení řidičů…, schválen poplatek k EET…, potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění…, stručně ke změnám ve spoření na penzi…, kontroly a doměrky zdanění u jednatelů – nerezidentů…, kontrolní hlášení – nově existuje možnost prominout pokutu…, ústavní soud zrušil zdanění důchodců již pro část roku 2016…

 • Téma DPH/2016/14 – II.díl - Opakování neprostých základů DPH 2016… Aktualizováno
 • Téma PAM/2016/16 – Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ?
 • Téma PRÁVO/2016/9 – I.díl – Být fyzickou osobou – založit s.r.o. ? – Pokud již s.r.o. máte, funguje správně ?
 • Téma PRÁVO/2016/10 – Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě – platnost od 1.10.2016 !!!

IB 34/2016

bez čísel - v textu – Nejbližší zálohy na daně ?..., aktuální info k EET…, kontakt k elektronické evidenci tržeb…, nové formuláře „Prohlášení poplatníka DZP FO ze závislé činnosti…, účinnost nového celního zákona a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, POZOR – Ke kontrolním hlášením vyšel metodický pokyn D-29 – možnost prominout pokutu – úplné znění s výkladem přineseme v příštím IB !!!

 • Téma NEMO/2016/4 – Informace k novele zákonného opatření Senátu k dani z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016
 • Téma PRÁVO/2016/9 – II.díl – Být fyzickou osobou – založit s.r.o. ?
 • Téma PRÁVO/2016/11 – Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od 1.1.2014
 • Téma OPI/2016/8 – INTRASTAT – statistika EU u zboží
 • Téma OPI/2016/9 – PŘESTUPKY – novela zákona k 1.7.2017…

IB 35/2016

bez čísel - v textu – nezapomínejte ve smlouvách na DPH…, Kdy uplatnit cestovní náhrady u fyzických osoby daňové evidenci ?, Skutečné sídlo a místní příslušnost v DPH ?, některá čísla pro každého čitatele IB…, Sociální bydlení… ???, založení s.r.o. letos v období 3 měsíce před koncem kalendářního roku…, Osobní prohlídka celníkem ?...???, Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona o DPH … ???, Pokuty účetním a finančním poradcům za využití mezer v zákonech… ???, Od kdy použít nové kurzy v INTRASTATU … ???

 • Téma PRÁVO/2016/9 – III.díl – Být fyzickou osobou – založit s.r.o. ?
 • Téma DPH/2016/15 – Kontrolní hlášení – D-29 – možnost prominout pokutu
 • Téma NEMO/2016/5 – Daň z nemovitých věcí – novinky pro r.2016
 • Téma PAM/2016/17 – Zdravotní pojištění – souběžné příjmy a EU

IB 36/2016

bez čísel - v textu – elektronická evidence tržeb…, Doplnění kódu 21 do číselníků kódů předmětu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti ?, žádost o autentizační údaje k EET…, rozsudek Nejvyššího správního soudu k silniční dani.., pár připomínek k úmrtí a sociálnímu pojištění…, provozovna ve vlastním domě a vymalování, opravy…, Vláda schválila „strop“ pro odchod do důchodu v 65 letech…!!!, Prokazování původu majetku… ???, zrušení zdanění důchodců…

 • Téma SPR/2016/7 – Metodický pokyn k žádosti o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky…
 • Téma DZP/2016/16 – BENEFITY, aneb myslete na sebe a své zaměstnance
 • Téma DPH/2016/16 – Zákon o DPH 2014-2016 – malé opakování…
 • Téma DPH/2016/17 – „KOMBAJN“ – taktické postupy finančních úřadů při ověřování kontrolních hlášení

IB 37-38/2016

bez čísel - v textu – myslete nejen na své děti…, poskytování služeb pro rodinu a domácnost…, přestupky…, úhrady do zahraničí stále problematické…, změna místní příslušnosti pro DPH pro osoby povinné k dani, které nemají na území ČR sídlo ani provozovnu…

 • Téma OPI/2016/10 – Elektronická evidence tržeb – metodický výklad
 • Téma PRÁVO/2016/6 – V.díl – Přehled důležitých právních předpisů 8/2016

IB 39-40/2016

bez čísel - v textu – poznatky z posledních kontrol finančních úřadů…, sázkové hry a loterie…, DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016…, Rozšířil se počet států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem (platným!!!), Stanovisko MF ČR k situaci českých lodníků v Nizozemí…, Informace ke zdanění příjmů FO vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel…, Myslete na sebe i své děti pro případ důchodu !!!, POZOR na platbu záloh na daň z příjmů FO a PO…

 • Téma OPI/2016/10 – II.díl – EET nás zaskočí více, než si chceme připustit
 • Téma OPI/2016/10 – III.díl – Informační oznámení povinné u elektronické evidence tržeb !!!
 • Téma PAM/2016/18 – I.díl – Podzim ve mzdové účtárně – I.díl tezí semináře PhDr. Kučerové
 • Téma PAM/2016/19 – Sociální pojištění ve zkratce
 • Téma PRÁVO/2016/12 – Registr smluv
 • Téma PAM/2016/20 – Zvýšení důchodů a zdravotní pojištění !!!
 • Téma DZP/2016/17 – Od 1.12.2016 schváleno prokazování původu majetku
 • Téma PRÁVO/2016/13 – Centrální evidence účtů
 • Téma PRÁVO/2016/14 – SEPA platby a povinný IBAN

IB 41- 42/2016

bez čísel - v textu – prokazování původu majetku…, ještě k EET…, zvýšení minimální mzdy…, Kniha jízd ???... !!!, Pracujete při důchodu ? – Můžete požádat o zvýšení důchodu…, Čínský jüan se stane světovou rezervní měnou…, Finsko testuje zaručený minimální příjem pro všechny !!!..., schválena tzv. „zelená nafta“ pro živočišnou býrobu včetně lesníků a rybářů…

 • Téma PAM/2016/18 – II.díl – Podzim ve mzdové účtárně – II.díl tezí semináře PhDr.Kučerové
 • Téma OPI/2016/10 – IV.díl – EET nás zaskočí více, než si chceme připustit
 • Téma PAM/2016/21 – Kódy používané při plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění