Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2016 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Daň fyzické osoby ze zahraničí – IB 3-4/2016
 • č.2 – Cestovní náhrady v roce 2016 – zahraniční stravné – IB 3-4/2016, - II.díl – IB 5-8/2016
 • č.3 – Oznámení o osvobozených příjmech FO nad 5 mil Kč - § 38v) DZP – IB 9-10/2016
 • č.4 – Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám !!! – IB 11-13/2016
 • č.5 – Daň z příjmů FO 2015 – IB 11-13/2016
 • č.6 – Roční odměny a bonusy – IB 11-13/2016
 • č.7 – Příprava na účetní a daňovou závěrku roku 2015 – IB 15-16/2016
 • č.8 – Nejdůležitější změny 2016 – daně…- IB 15-16/2016
 • č.9 – BENEFITY, aneb myslete na sebe a své zaměstnance… - IB 18-20/2016, - II.díl – BENEFITY, aneb myslete na sebe a své zaměstnance…Bezúplatné příjmy, mzda-naturální mzda, benefity – IB 21-22/2016,- III.díl – Bezúplatné příjmy – dary od r.2014 a změny provedené v roce 2015 – IB 21-22/2016, - IV.díl – Mzda, plat a odměna z dohody – IB 21-22/2016, - V.díl – Podíly na zisku po rekodifikaci s aktualizací pro rok 2016 – IB 21-22/2016
 • č.10-Podpora odborného vzdělávání od roku 2014 – IB 18-20/2016
 • č.11-Bezúročné a nízkoúročené půjčky a zápůjčky – od r.2013, se změnami pro r.2014 a 2015 – IB 23-24/2016
 • č.12-Daňový režim dílčích příspěvků/plateb na likvidaci solárních panelů pořízených do 1.1.2013 – IB 23-24/2016
 • č.13-Malý exkurz do penzijního připojištění v roce 2016… - IB 26-27/2016
 • č.14-Tahák k daňovému přiznání k DP PO 2015 – IB 28-29/2016
 • č.15-Podíly na zisku po rekodifikaci s aktualizací pro rok 2016 – IB 30/2016
 • č.16-BENEFITY, aneb myslete na sebe a své zaměstnance – IB 36/2016
 • č.17-Od 1.12.2016 schváleno prokazování původu majetku – IB 39-40/2016

DPH

 • č.1 – Kontrolní hlášení 2016 – Úvodní „tahák“ – IB 1-2/2016
 • č.2 – Kontrolní hlášení 2016 – Praktické poznámky – IB 1-2/2016
 • č.3 – Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení (FS ČR) – IB 1-2/2016
 • č.4 – Dopis dodavatelům a odběratelům ke kontrolním hlášením – IB 3-4-/2016
 • č.5 – Ještě jedno opakování ke změnám v DPH od r.2016 – IB 5-8/2016
 • č.6 – Informace GFŘ k uplatnění zákona o DPH u nemovitých věcí od 1.1.2016 – IB 9-10/2016
 • č.7 – Dotazy, odpovědi a kontakty ke kontrolním hlášením v DPH – IB 9-10/2016
 • č.8 – Tahák jak reagovat na výzvy ke kontrolním hlášením !!! – IB 11-13/2016
 • č.9 – Tahák ke kontrolním hlášením 2016 – Jak na to … ??? – IB 11-13/2016
 • č.10-Rozumět kontrolnímu hlášení v DPH – proč ne ? – IB 17/2016
 • č.11-Jak na podání Kontrolního hlášení – Aktuální zpráva Finanční správy – IB 25/2016
 • č.12-Novela celních předpisů a DPH od 1.5.2016 – I.díl – IB 25/2016
 • č.13-Vracení DPH českým DIČ z jiných států EU – IB 26-27/2016
 • č.14-Opakování naprostých základů DPH 2016… Aktualizováno – I.díl – IB 32/2016, - II.díl – IB 33/2016
 • č.15-Kontrolní hlášení – D-29 – možnost prominout pokutu – IB 35/2016
 • č.16-Zákon o DPH 2014-2016 – malé opakování… - IB 36/2016
 • č.17-„KOMBAJN“- taktické postupy finančních úřadů při ověřování kontrolních hlášení – IB 36/2016

Právo

 • č.1 – Silniční daň 2015 – modelové případy výpočtu za jednotlivá vozidla – IB 5-8/2016, - II.díl – IB 9-10/2016
 • Č.2 – POZOR na vydání Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu – IB 5-8/2016
 • č.3 – Zkontrolujte naprosté základy dle živnostenského zákona a zákona o obchodních korporacích – IB 11-13/2016
 • č.4 – Převod obchodního podílu od r.2014 složitější – IB 11-13/2016
 • č.5 – Výkladová stanoviska k zákonu proti praní špinavých peněz– IB 11-13/2016
 • č.6 - Přehled důležitých právních předpisů 11-12/2015, 1/2016 – IB 15-16/2016, 2-3/2016 – IB 21-22/2016, 4-5/2016 – IB 30/2016, 6-7/2016 – IB 32/2016,8/2016 – IB 37-38/2016
 • č.7 – Archivnictví a spisová služba – připomenutí základů – IB 15-16/2016
 • č.8 – Vybrané operace s vlastním kapitálem – dobře pročtěte !!! – IB 26-27/2016
 • č.9 – Být fyzickou osobou – založit s.r.o. ? – Pokud již s.r.o. máte, funguje správně ? – I.díl - IB 33/2016, - II.díl – IB 34/2016, - III.díl – IB 235/2016
 • č.10-Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě – platnost od 1.10.2016 !!! – IB 33/2016
 • č.11-Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od 1.1.2014 – IB 34/2016
 • č.12-Registr smluv – IB 39-40/2016
 • č.13-Centrální evidence účtů – IB 39-40/2016
 • č.14-SEPA platby a povinný IBAN – IB 39-40/2016

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 - Provoz na pozemních komunikacích – změna k 1.1.2016 – IB 3-4/2016
 • č.2 – Aktuální sdělení Finanční správy – IB 9-10/2016
 • č.3 – Projekt zaměstnávání Ukrajinců…. - IB 11-13/2016
 • č.4 – Elektronická komunikace… - IB 21-22/2016
 • č.5 – Pojištění pohledávek z vkladů !!! – IB 25/2016
 • č.6 – Úzká místa odměňování statutárních orgánů (zejména jednatelů) – IB 31/2016
 • č.7 – E tržby ve zkratce – aktualizováno IB 31/2016
 • č.8 – INTRASTAT – statistika EU u zboží – IB 34/2016
 • č.9 – PŘESTUPKY – novela zákona k 1.7.2017… - IB 34/2016
 • č.10
  – Elektronická evidence tržeb – metodický výklad – IB 37-38/2016, - II.díl IB 39-40/2016,
  – Informační oznámení povinné u elektronické evidence tržeb – III.díl IB 39-40/2016
  – EET nás zaskočí více, než si chceme připustit – IV.díl – IB 41-42/2016

Účetnictví

 • č.1 – Zákon o účetnictví – první výklad ke změnám od r.2016 – IB 3-4/2016
 • č.2 – Sdělení MF ČR k aplikaci některých ustanovení novelizace zákona o účetnictví od r.2016 – IB 9-10/2016

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 – Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku – IB 17/2016
 • č.2 – Pokyn GFŘ č. D-23 – umístění spisu na fin.úřadech – IB 17/2016
 • č.3 – Metodický pokyn č. MF-4 – Délka lhůt – IB 17/2016
 • č.4 – Pokyn GFŘ č.D-26 – změna umístění spisů v rámci F.Ú. – účinnost od 1.5.2016 – IB 25/2016
 • č.5 – Co můžeme dělat po ukončené daňové kontrole – tahák – IB 31/2016
 • č.6 – Pokyn GFŘ D-28 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu – IB 31/2016
 • č.7 – Metodický pokyn k žádosti o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky – IB 36/2016

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Dopady zvýšení minimální mzdy k 1.1.2016 ve zdravotním pojištění – IB 1-2/2016
 • č.2 – Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2015/2016 - IB 1-2/2016
 • č.3 – Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2016 – Ing.Daněk – IB 3-4-/2016
 • č.4 – Zdravotní péče – IB 3-4/2016
 • č.5 – Legislativní novinky 2015/2016 pro mzdové účetní – IB 5-8/2016
 • č.6 – Zdravotní pojištění – přehled významných změn v r.2015 a k 1.1.2016 ve Zkratce – IB 5-8/2016
 • č.7 – Co se mění od ledna 2016 v sociálním pojištění – IB 9-10/2016
 • č.8 – Neoznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem – IB 17/2016
 • č.9 – Teze mzdového semináře – PhDr. Dagmar Kučerové – IB 18-20/2016
 • č.10-Zdravotní pojištění – chyby zaměstnavatele a jejich důsledky – IB 18-20/2016
 • č.11-Zdravotní pojištění – když dohoda neřeší pojistný vztah – IB 23-24/2016
 • č.12-Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech – IB 25/2016
 • č.13-Teze PhDr.Kučerové ke mzdovým aktualitám – I.díl – IB 28-29/2016, - II.díl – IB 30/2016
 • č.14-Doporučené vzory písemností ve zdravotním pojištění !!! – IB 31/2016
 • č.15-Neplacené volno a zdravotní pojištění v roce 2016 – IB 32/2016
 • č.16-Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ? – IB 33/2016
 • č.17-Zdravotní pojištění – souběžné příjmy a EU – IB 35/2016
 • č.18-Podzim ve mzdové účtárně – I.díl tezí semináře PhDr.Kučerové – IB 39 - 40/2016, - II.díl – IB 41-42/2016
 • č.19-Sociální pojištění ve zkratce – IB 39-40/2016
 • č.20-Zvýšení důchodů a zdravotní pojištění !!! – IB 39-40/2016
 • č.21-Kódy používané při plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění – IB 41-42/2016

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 – Daň z nemovitostí je možné platit přes SIPO – IB 3-4/2016
 • č.2 – Daň z nemovitých věcí v roce 2016 – IB 9-10/2016
 • č.3 – POZOR na nové přílohy a výklady k dani z nabytí nemovitých věcí v r.2016!!! – IB 28-29/2016
 • č.4 – Informace k novele zákonného opatření Senátu k dani z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 – IB 34/2016
 • č.5 – Daň z nemovitých věcí – novinky pro r.2016 – IB 35/2016