Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu od Č. 1/2017

obsahy jednotlivých čísel

IB 1-3/2017

bez čísel - v textu – dopady zvýšení minimální mzdy pro rok 2017, daň při převodu nemovitostí…, Uzavření pracovní smlouvy mezi jednatelem a firmou ???...!!!, bezúročná zápůjčka společníka do s.r.o…., stvrzenka ve vztahu k EET…, úmrtí fyzické osoby a DPH.., rychlé informace k DPH…, rychlá informace ke kontrolnímu hlášení…, ještě jedno stanovisko k tzv. zelené naftě…, dodatečné sdělení ke zdanění fyzických osob pracujících na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě…, POZOR na Informaci GFŘ pro obecní a krajské úřady k úpravě zdanění hazardních her !!!..., Rozšířeno poskytování příspěvku na dojíždění za prací a nově je možné získat příspěvek na přestěhování 50.000 Kč…, Informace k vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla…

 • Téma PAM/2017/1 – Změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1.lednu 2017 – Ing.Daněk
 • Téma PRÁVO/2017/1 – Pracovní úrazy
 • Téma PRÁVO/2017/2 – Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • Téma DPH/2017/1 – Nezapomeňte v DPH na vyrovnání a úpravu – termín za rok 2016 : do 25.1.2017 !!!
 • Téma OPI/2017/1 – Elektronická evidence tržeb – tahák jak začít

IB 4-5/2017

bez čísel - v textu – POZOR na podmínky ČSSZ pro kontroly pracovní neschopnosti !!!, zdanění podílů na zisku.., Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti !!!, Nezapomněli jste nahlásit osvobozené příjmy nad 5 mil Kč za rok 2015 ?..., ještě jednou k rozšíření tuzemského R-CH od 1.10.2016…, novely daní z příjmů a DPH v roce 2017…, od 10.2.2017 nové účty zdravotních pojišťoven…, EET – nezapomeňte nahlašovat i údaje dle § 19 odst. 2 zákona o EET…

 • Téma OPI/2017/1 – II.díl - EET nás zaskočí více, než si chceme připustit
 • Téma ÚČET/2017/1 – Nízká kapitulace
 • Téma PAM/2017/2 – Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance po 1.1.2017 – KDE CHYBUJÍ ZAMĚSTNAVATELÉ
 • Téma PRÁVO/2017/3 – Hygiena práce
 • Téma DZP/2017/1 – Zahraniční stravné v roce 2017
 • Téma DZP/2017/2 – Vnitropodniková směrnice

IB 6-7/2017

bez čísel - v textu – cestovní náhrady v případě dohody o provedení práce…, zákon proti praní špinavých peněz…, letní čas v letech 2017 – 2021, trvající nejasnosti v čerpání dovolených…, Metodický pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou…

 • Téma PAM/2017/3 – Legislativní novinky pro mzdové účetní
 • Téma PRÁVO/2017/4 – Opakování vybraných ustanovení zák.o správních poplatcích
 • Téma OPI/2017/1/A – Legalizace výnosů z trestné činnosti
 • Téma DZP/2017/1 – II.díl – Změna sazby náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a prům.ceny pohonných hmot od 1.1.2017
 • OPI/2017/2 – Silniční daň 2016 – modelové příklady výpočtu za jednotlivá Vozidla
 • Téma PRÁVO/2017/5 – Přehled právních předpisů 10,11,12/2016

IB 8/2017

bez čísel - v textu – DPH stále složitější…, dodání zboží do EU stále problematické…, SUPER ZPRÁVA K EET…, daňové přiznání k PO…, změna účetnictví za rok 2016…

 • Téma PAM/2017/4 – Zdravotní pojištění – zvýšení min.mzdy a dohody o provedení práce od 1.1.2017
 • Téma DPH/2017/2 – DPH 2014 – 2016
 • Téma ÚČET/2017/2 – Příprava na účetní a daňovou závěrku roku 2016
 • Téma NEMO/2017/1 – Daň z nemovitých věcí – postup ke zjištění koeficientu pro výpočet upravené plochy jednotky
 • Téma OPI/2017/3 – Novely nejvýznamnějších změn zákonů od r.2017…

IB 9-10/2017

bez čísel - v textu – hlavní přílohou je LEXIKON mzdového účetnictví pro rok 2017 od PhDr. Dagmar Kučerové.

IB 11-12/2017

bez čísel - v textu – daňové přiznání u FO a nájmů složitější…, pojistná smlouva na pojištění členů statutárních orgánů…, zdaňování dividend na Slovensku…, jednotné kurzy pro ty, kteří nevedou účetnictví…, EET – přihlášení a připomenutí základních povinností…, okamžik zaevidování stavby v případě zkušebního provozu…

 • Téma DPH/2017/3 – Postupný výklad naprostých základů zákona o DPH…
 • Téma NEMO/2017/2 – Základ daně z nabytí nemovitých věcí – TAHÁK k nabývací hodnotě
 • Téma DPH/2017/4 – Plátci, identifikované osoby, obrat… Opakování…
 • Téma DPH/2017/5 – Tuzemské R-CH ve zkratce
 • Téma OPI/2017/4 – Tahák pro každého „človíčka“, který uzavírá obchody
 • Téma PAM/2017/5 – Zdravotní pojištění – chybně provedená úhrada plátce
 • Téma DPH/2017/6 – NOVELA DPH 2017 !!!

IB 13/2017

bez čísel - v textu – nárok na odpočet DPH stále složitější…, úprava odpočtu DPH a služební auto pro osobní spotřebu…, pozor na novelu daně z příjmů u jednotek, které mají hospodářský rok…, promlčení daní…, důvodové zprávy k zákonům…, POZOR na fyzické osoby a osobní spotřebu…, Hledáte nové zaměstnance ? Pak POZOR na název…, prokazování původu majetku…, Jak dlouho můžete napravit chybu v EET ?..., Nezapomeňte na ovládající a ovládanou osobu !!!..., POZOR na zadržování účetních dokladů…, zdaňování mezi manžely…, příjmy ze závislé činnosti pro rok 2016/2017…, dodatek k tuzemskému R-CH v elektr.komunikacích…, KDP připravuje institut asistenta daňového poradce…

 • Téma PRÁVO/2017/6 – Ke svěřenskému fondu podle novely Občanského zákoníku…
 • Téma DZP/2017/3 – Bezúplatné příjmy (dary ale i dotace) od r.2014 včetně vlivu novely v r.2016…
 • Téma PAM/2017/6 – Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
 • Téma OPI/2017/5 – EET – Stanovisko GFŘ k online platbám

IB 14/2017

bez čísel - v textu – internetové obchody, platební služby…, ztráta jako odčitatelná položka od základu daně..,Srážková daň nebo zajištění daně ve vztahu k zahraničí ?, další poznatky z EET…, stravenky…, POZOR na zálohy na daně z příjmů…, zajímavé závěry KOOV…, rozhodnutí ústavního soudu…, EET – pozor na hesla a jejich platnost !!!..., zrušené metodické pokyny…, kulturní památka a technické zhodnocení…, fotovoltaika i za rok 2016…, plnění k pracovnímu úrazu…

 • Téma PAM/2017/7 – Mzdové aktuality PhDr.Kučerové – I.díl
 • Téma OPI/2017/6 – Převoz vyšší hotovosti než 10.000 EUR přes hranice
 • Téma DZP/2017/4 – Bezúročné a nízkoúročené zápůjčky/půjčky aktuálně

IB 15-16/2017

bez čísel - v textu – EET ve výkladech finanční správy…, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru…, nájmy jen s advokáty…,, pozemky u fyzické osoby..,, převod obchodního podílu…, daň z nabytí nemovitostí…, rozsudek Soudního dvora ke stravování…, posouzení charakteru činnosti fotbalových rozhodčích…, vracení DPH českým DIČ z jiných států EU…, informace pro plátce DPH poskytující plnění osobám požívajícím výsad a imunit…, novela občanského zákoníku…, novela DPH a DZP…, kontrolní hlášení a metodický pokyn GFŘ D-29…

 • Téma DPH/2017/7 – Za DPH odpovídá ve firmě ten, kdo podpisuje kontrakt, smlouvu, objednávku...
 • Téma PAM/2017/7 – II.díl – Mzdové aktuality
 • Téma OPI/2017/7 – EET – Tržby přijaté prostřednictvím dopravců
 • Téma PAM/2017/8 – Sociální a zdravotní pojištění v roce 2017
 • Téma DZP/2017/5 – Podíly na zisku 2017

Dnešní bulletin obsahuje superbonus : Malé vzpomínání na některé mé cesty, aneb abecední přehled největších cestovních zážitků…

IB 17/2017

bez čísel - v textu – POZOR na uplatnění odpočtu na „odběry krve“…, finanční správa upozorňuje na chybně uplatňované slevy…, bezdůvodné obohacení není škoda…, zpětně vyplacený důchod…, převod obchodního podílu…, příjmy u SVJ…, pozor na prodej pohledávek u fyzické osoby…, POZOR – daňové přiznání DZP PO zůstalo stejné, změnily se přílohy…, změna Vyhlášky o oceňování nemovitostí…, nejvýhodnější výše platby do 3.důchodového pilíře…

 • Téma PAM/2017/9 – Povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v roce 2017
 • Téma PRÁVO/2017/05 – II.díl – Přehled důležitých právních předpisů 1,2-3/2017
 • Téma OPI/2017/8 – EET ve světle judikatury

IB 18/2017

bez čísel - v textu – mezinárodní spolupráce při správě daní…, E-mailová korespondence…, povinnost identifikovat předmět prodeje při prodeji použitého zboží…, EET a letní čas…, zajímavé závěry březnového KOOV…, 31.3.2017 se změnil výklad ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny !!!

 • Téma PAM/2017/10 – Zdravotní pojištění pro začínající !!! – Ing.Daněk
 • Téma PRÁVO/2017/8 – Živnostenský zákon
 • Téma DZP/2017/6 – Zjednodušení opravných položek
 • Téma OPI/2017/9 – Veřejné rejstříky
 • Téma DZP/2017/7 – Rezidenti a nerezidenti

IB 19/2017

bez čísel - v textu – chybička se finanční správě vloudila u daně ze závislé činnosti…, novela daňového řádu…, informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech…, FO – vyřazení z obchodního majetku nebo ukončení plátcovství DPH…, dovoz zboží z třetí země…, Pozor při prodeji do EU na dopravu !!!, novela DPH od nového roku…, Spoluvlastnictví změnou obč.zákoníku od 1.1.2018 ???, úprava odesílání e-mailů o změně stavu podání EPO…, ministr financí navrhuje rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitostí…, osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje…

 • Téma PAM/2017/11 – Výpovědní doba a zdravotní pojištění…
 • Téma SPR/2017/1 – Sankce dle daňového řádu
 • Téma PRÁVO/2017/9 – Centrální evidence účtů
 • Téma OPI/2017/10 – Prokazování původu majetku (!!!)
 • Téma DZP/2017/8 – § 7 a § 9 u fyzické osoby (vazba na EET !!!)
 • Téma OPI/2017/11 – EET a platby v lékárnách (!!!)

IB 20/2017

bez čísel - v textu – Žádost na stanovení daně paušální částkou podávejte do 31.5.2017 !!!, POZOR na nejbližší platby daní…, kdo nepodává daňové přiznání fyzických osob ???…!!!, superhrubá mzda ve zkratce…

 • Téma DPH/2017/8 – DPH po aktuální novele
 • Téma SPR/2017/2 – Novela daňového řádu
 • Téma ÚČET/2017/2 – Příprava na účetní závěrku roku 2016
 • Téma PRÁVO/2017/10 – Zaokrouhlování u jednotlivých daní

IB 21/2017

bez čísel - v textu – Novely tzv.daňového balíčku budou platit od 1.7.2017 !!!, pořízení tzv.nového dopravního prostředku z EU…, informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)…, Dědictví… !!!, prověřte smlouvy o výkonu funkce u statutárních orgánů…, zdanění výroben elektřiny…

 • Téma DZP/2017/9 – Fondy ze zisku, zisk k rozdělení…
 • Téma DZP/2017/6 – II.díl – Trošku jiný pohled (jiného autora) na opravné položky obecně…
 • Téma OPI/2017/12 – Pravidelné lékařské prohlídky řidičů – OVĚŘTE !!!
 • Téma PAM/2017/12 – Zdrav. pojištění a neomluvená absence zaměstnance

SUPERBONUS : QATAR

IB 22/2017

bez čísel - v textu – Novela tzv.daňového balíčku budou opravdu platit od 1.7.2017 !!!, malé opakování DZP FO a DPH…, tzv.otcovská dovolená schválena…, finanční správa zvyšuje limit pro výjimku EET pro veřejně prospěšné poplatníky…, POZOR – elektronické podání „Obecná písemnost pro podání orgánům FS ČR“ je možné odeslat bez podpisu…

 • Téma PAM/2017/13 – Legislativní novinky ve mzdové oblasti – I.díl tezí semináře PhDr.Kučerové
 • Téma NEMO/2017/3 – Informace k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním podle právní úpravy účinné od 1.1.2016
 • Téma PAM/2017/14 – Náhrada mzdy (platu) ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk

IB 23/2017

bez čísel - v textu – tzv.daňový balíček…, MF ČR navrhuje dočasné vyjmutí zrakově postižených podnikatelů z EET…, nařízení vlády ve zdravotním pojištění…, odměny statutárních orgánů…, letní tábory a další zaměstnanecké benefity…, novela živnostenského zákona pro účetní oblast s účinností od 1.8.2017…

 • Téma PAM/2017/13 – Legislativní novinky ve mzdové oblasti – II.díl tezí semináře PhDr.Kučerové – aktualizováno proti semináři
 • Téma DZP/2017/10 – Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů a DPH !!! – částečná účinnost od 1.7.2017
 • Téma PAM/2017/15 – Minimální mzda a její role ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk

IB 24-26/2017

bez čísel - v textu – „Malé elektrárny“…, změna kontrolních hlášení…, neoprávněné poskytování daňového poradenství…, odměny jednatelů…, doplňující informace pro plátce daně ze závislé činnosti…, informace finanční správy ke zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě…, odměny po konci roku za loňský rok…, POZOR na zdaňování a platbu záloh na daň z příjmů pokud pracují vaši známí například ve Spojených arabských emirátech, na palubě lodí či letadel…

 • Téma DZP/2017/11 – Zákonné způsoby optimalizací daní „OBECNĚ…
 • Téma DZP/2017/12 – Zaměstnanecké benefity nejen jako motivace, ale také jako cesta nebo nástroj k daňové optimalizaci
 • Téma DZP/2017/13 – I.díl – Některé koordinační výbory k benefitům
 • Téma DZP/2017/13 – II.díl – Některé koordinační výbory k benefitům

IB 27/2017

bez čísel - v textu – „Fotovoltaické elektrárny ještě jednou“…, bývalá „sdružení“ fyzických osob…, závěr KOOV – sdílené používání aut pro služební a soukromé účely…, zajišťovací příkazy…, zaměstnávání brigádníků…, institut ručení aktualizován GFŘ…, Nepodcenili jste novelu DPH k 1.7.2017 ???..., změna vyplňování kontrolního hlášení od 16.6.2017 ???...

 • Téma PRÁVO/2017/11 – Novela zákona o dani silniční k 1.6.2017, aneb je nejvyšší čas tuto daň zopakovat…
 • Téma DZP/2017/14 – I.díl – Úvod do daně z příjmů pro každého (aneb kdo podává a nepodává jako FO daňové přiznání)
 • Téma PAM/2017/16 – Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2017… (Ing.Daněk)

IB 27 - A/2017

Bez čísel - v textu – Od 4.8.2017 se rozhodla Bankovní rada ČNB zvýšit dvoutýdenní repo sazbu na 0,25 % a lombardní sazbu na 0,5 %. Diskontní sazba byla ponechána na úrovni 0,05 %.

IB 28/2017

bez čísel - v textu – Jak ověřit účtenku v EET ?..., diplomatické a konzulární hodnosti…, novela zákona o zaměstnanosti od 29.7.2017…, podvody na DPH – nová informace GFŘ…, jak na EET u spolkové činnosti…, elektronická evidence tržeb – další fáze od 1.3.2018…, počet nespolehlivých plátců DPH strmě roste…, Ověřujete srážkovou daň při platbách do zahraničí ?..., daňová uznatelnost soudních a exekučních nákladů…

 • Téma DZP/2017/14 – II.díl – Opakování daně z příjmů pro každého
 • Téma PAM/2017/17 – Zdravotní pojištění, evidence na úřadě práce a výkon výdělečné činnosti…
 • Téma PRÁVO/2017/5 – III.díl – Přehled důležitých právních předpisů 4-7/2017
 • Téma PRÁVO/2017/12 – Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od roku 2014 – aktualizováno !!!
 • Téma ÚČET/2017/3 – Inventarizace

IB 29/2017

bez čísel - v textu – Jak ověřit účtenku v EET ?, Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců…, nárok na odškodnění za zpoždění mají cestující také u charterových letů…, informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti…, Uvádíte na obchodních listinách povinné údaje ???..., sdělení finanční správy k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z nabytí nemovitostí…, Vybraná elektronická podání – místo sankce výzva !!!..., vyhláška o platební neschopnosti podnikatele…, novela živnostenského zákona…, sdělení finanční správy k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky…, POTVRZENO – Souběh funkcí u statutárních orgánů je nepřípustný !!!…, novela zákona o dani z příjmů od 1.9.2017…

 • Téma DZP/2017/14 – III.díl – Opakování daně z příjmů pro každého
 • Téma PAM/2017/18 – Zaměstnání ve zdravotním pojištění
 • Téma PRÁVO/2017/13 – Závazné posouzení v daních…
 • Téma PRÁVO/2017/14 – Pořádková pokuta

IB 30/2017

bez čísel - v textu – dlouhodobé ošetřovné…, lidé v nouzi dostanou kromě potravin i nádobí a oblečení…, novela zákona o pohřebnictví…, Kdo může kontrolovat nemocné ???..., Zpracováváte osobní údaje ???..., Kontrolujete neuhrazené závazky ???..., opravné doklady v cizí měně a kurzy…, konečné informace pro „sdružení bez právní subjektivity“…,

 • Téma DZP/2017/14 – IV.díl – Opakování daně z příjmů pro každého
 • Téma PAM/2017/19 – Zaměstnanci ze „třetích“ zemí a zdravotní pojištění…
 • Téma DPH/2017/9 – Připomenutí zatřídění pro účely DPH

IB 31/2017

bez čísel - v textu – ukončení podnikání není tak jednoduché jak se zdá…, minimální mzda od r.2018 bude 12 200 Kč…, důchodová konta…, poslanci schválili zprůhlednění poskytování dotací ze státního rozpočtu…, Poslanci schválili doplnění kontrolního hlášení !!!, změna v nemocenském pojištění…, některé změny v dalších zákonech…

 • Téma DPH/2017/10 – I.díl – Nejčastější chyby v DPH…
 • Téma DZP/2017/15 – Dohody o provedení práce – aktualizace pro rok 2017 (POZOR včetně nových formulářů od 29.7.2017 !!!)
 • Téma NEMO/2017/4 – Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH !!! (Včetně taháku ke změně vlastnictví nemovitostí koupí, darem, dědictvím)

IB 32/2017

bez čísel - v textu – zpřesnění tezí semináře 14.listopadu…, důchodci si mohou nechat přepočítat důchod…, Jak na problémy klientíčků ?, výpověď z nájmu…, podvody v oblasti DPH…, Věnujte pozornost benefitům !!!, nespolehliví plátci v DPH…

 • Téma DPH/2017/10 – II.díl – Nejčastější chyby v DPH…
 • Téma DPH/2017/11 – Pár obecných připomínek k DPH…
 • Téma PAM/2017/20 – Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo životní minimum ?
 • Téma PRÁVO/2017/15 – Živnostenské podnikání
 • Téma OPI/2017/13 – Vnitřní předpis zaměstnavatele o použití služebních vozidel zaměstnavatele
 • Téma PRÁVO/2017/5 – IV.díl – Přehled právních předpisů

IB 33-35/2017

bez čísel - v textu – paušální výdaje u fyzických osob…, změny u vratky spotřební daně u zelené nafty…, Proč i nadále budeme vydávat bulletin v písemné formě, proč dávám tolik stran písemných tezí na semináře ?, novela živnostenského zákona…, zajišťovací příkazy…, kontrola požití alkoholu na pracovišti…, účtenkovka…, malé opakování změn od roku 2018…, informace k projektu výzkumu a vývoje…

 • Téma OPI/2017/14 – Praktický výklad k „oceňování“
 • Téma OPI/2017/15 – Specifické zdravotní služby po novele k 1.11.2017
 • Téma PAM/2017/21 – Zdravotní pojištění a rozšíření kategorie osob, za které platí pojistné stát

SUPERBONUS : Jak na chřipku…

IB 36-37/2017

bez čísel - v textu – POZOR na ubytování např. Airbnb…, povinné informace o nadnárodních skupinách…, seznam zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období…, úprava důchodů od r.2018…, změny v roce 2018…, redukční hranice nemocenského pro rok 2018…

 • Téma PAM/2017/22 – Mzdové aktuality a novinky – PhDr.Kučerová
 • Téma DPH/2017/12 – Neplátci DPH ? Identifikované osoby v DPH ?
 • Téma PAM/2017/23 – Některé aspekty nemocenského a nemoci z pohledu zdravotního pojištění
 • Téma PRÁVO/2017/16 – Základní informace k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

BONUS tohoto bulletinu: Zítra bude první slosování účtenkovky – připomeňme si základy…

IB 38-40/2017

bez čísel - v textu – podíly na zisku 2017…, poslední změny právních předpisů…, zdaňování výher z hazardních her…, změna v dani silniční…, změny v cenách zemědělských pozemků…, zvýšeny pokuty za porušení zákona o omezení plateb v hotovosti…, změna v odpovědnosti zákona o EET…, změna živnostenského zákona …, nejasná novela k tzv. vratitelnému přeplatku…, paušální výdaje u fyzických osob…, finanční správa vydala metodický pokyn k zajišťovacím příkazům…, GDPR, aneb ochrana osobních údajů ???..., změna sazeb ČNB od 3.11.2017…

 • Téma PRÁVO/2017/17 – Jednatelé a ostatní statutární orgány v r.2017
 • Téma OPI/2017/16 – Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Téma OPI/2017/17 – Malá příručka budoucích důchodců…
 • Téma DZP/2017/16 – Nezapomeňte nahlásit osvobozené příjmy nad 5 mil Kč za rok 2017…
 • Téma PRÁVO/2017/18 – Ochrana osobních údajů – GDPR – I.díl