Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2017 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Zahraniční stravné v roce 2017 – IB 4-5/2017, - II.díl – IB 6-7/2017
 • č.2 – Vnitropodnikové směrnice – IB 4-5/2017
 • č.3 – Bezúplatné příjmy (dary ale i dotace) od r.2014 včetně vlivu novely v r.2016… - IB 13/2017
 • č.4 – Bezúročné a nízkoúročené zápůjčky/půjčky aktuálně – IB 14/2017
 • č.5 – Podíly na zisku 2017 – IB 15-16/2017
 • č.6 – Zjednodušení opravných položek – IB18/2017, - II.díl – Trošku jiný pohled (jiného autora) na opravné položky obecně… - IB 21/2017
 • č.7 – Rezidenti a nerezidenti – IB 18/2017
 • č.8 - § 7 a § 9 u fyzické osoby (vazba na EET !!!) – IB 19/2017
 • č.9 – Fondy ze zisku, zisk k rozdělení… - IB 21/2017
 • č.10-Informace GFŘ k novele zákona o daních z příjmů a DPH !!! – částečná účinnost od 1.7.2017 - IB 23/2017
 • č.11-Zákonné způsoby optimalizací daní „OBECNĚ“… - IB 24-26/2017
 • č.12-Zaměstnanecké benefity nejen jako motivace, ale také jako cesta nebo nástroj k daňové optimalizaci – IB 24-26/2017
 • č.13-Některé koordinační výbory k benefitům – I.díl + II.díl – IB 24-26/2017
 • č.14-Úvod do daně z příjmů pro každého (aneb kdo podává a nepodává jako FO daňové přiznání) – I.díl - IB 27/2017, - II.díl – IB 28/2017, - III.díl – IB 29/2017, - IV.díl – IB 30/2017
 • č.15-Dohody o provedení práce – aktualizace pro rok 2017 (POZOR včetně nových formulářů od 29.7.2017 !!!) – IB 31/2017
 • č.16-Nezapomeňte nahlásit osvobozené příjmy nad 5 mil Kč za rok 2017… - IB 38-40/2017

DPH

 • č.1 Nezapomeňte v DPH na vyrovnání a úpravu – termín za rok 2016: do 25.1.2017 !!! – IB 1-3/2017
 • č.2 – DPH 2014 – 2016 – IB 8/2017
 • č.3 – Postupný výklad naprostých základů zákona o DPH…- IB11-12/2017
 • č.4 – Plátci, identifikované osoby, obrat… Opakování – IB 11-12/2017
 • č.5 – Tuzemské R-CH ve zkratce – IB 11-12/2017
 • č.6 – NOVELA DPH 2017 !!!! – IB 11-12/2017
 • č.7 – Za DPH odpovídá ve firmě ten, kdo podpisuje kontrakt, smlouvu, objednávku… - IB 15-16/2017
 • č.8 – DPH po aktuální novele – IB 20/2017
 • č.9 – Připomenutí zatřídění pro účely DPH – IB 30/2017
 • č.10-Nejčastější chyby v DPH… - I.díl – IB 31/2017, - II.díl – IB 32/2017
 • č.11-Pár obecných připomínek k DPH…- IB 32/2017
 • č.12-Neplátci DPH ? Identifikované osoby ? - IB 36-37/2017

Právo

 • č.1 – Pracovní úrazy – IB 1-3/2017
 • č.2 – Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích – IB 1-3/2017
 • č.3 – Hygiena práce – IB 4-5/21017
 • č.4 – Opakování vybraných ustanovení zák.o správních poplatcích – IB 6-7/2017
 • č.5 – Přehled právních předpisů 10,11,12/2016 – IB 6-7/2017, - II.díl – 1,2-3/2017 – IB 17/2017, - III.díl – IB 28/2017, - IV.díl – IB 32/2017
 • č.6 – Ke svěřenskému fondu podle novely Občanského zákoníku… - IB 13/2017
 • č.7 – Za DPH odpovídá ve firmě ten, kdo podpisuje kontrakt, smlouvu, objednávku… - IB 15-16/2017
 • č.8 – Živnostenský zákon – IB 18/2017
 • č.9 – Centrální evidence účtů – IB 19/2017
 • č.10-Zaokrouhlování u jednotlivých daní – IB 20/2017
 • č.11-Novela zákona o dani silniční k 1.6.2017, aneb je nejvyšší čas tuto daň zopakovat…- IB 27/2017
 • č.12-Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od roku 2014 – aktualizováno !!! – IB 28/2017
 • č.13-Závazné posouzení v daních – IB 29/2017
 • č.14-Pořádková pokuta – IB 29/2017
 • č.15-Živnostenské podnikání – IB 32/2017
 • č.16-Základní informace k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru – IB 36-37/2017
 • č.17-Jednatelé a ostatní statutární orgány v r.2017 – IB 38-40/2017
 • č.18-Ochrana osobních údajů – GDPR – I.díl – IB 38-40/2017

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 - Elektronická evidence tržeb – tahák jak začít – IB 1-3/2017, - II.díl – IB 4-5/2017
 • č.1/A-Legalizace výnosů z trestné činnosti – IB 6-7/2017
 • č.2 – Silniční daň 2016 – modelové příklady výpočtu za jednotlivá vozidla – IB 6-7/2017
 • č.3 – Novely nejvýznamnějších změn zákonů od r.2017… - IB 8/2017
 • č.4 – Tahák pro každého „človíčka“, který uzavírá obchody – IB 11-12/2017
 • č.5 – EET – Stanovisko GFŘ k online platbám – IB 13/2017
 • č.6 – Převoz vyšší hotovosti než 10.000 EUR přes hranice – IB 14/2017
 • č.7 – EET – Tržby přijaté prostřednictvím dopravců – IB 15-16/2017
 • č.8 – EET ve světle judikatury – IB 17/2017
 • č.9 – Veřejné rejstříky – IB 18/2017
 • č.10- Prokazování původu majetku (!!!) – IB 19/2017
 • č.11- EET a platby v lékárnách (!!!) - IB 19/2017
 • č.12-Pravidelné lékařské prohlídky řidičů – OVĚŘTE !!! – IB 21/2017
 • č.13-Vnitřní předpis zaměstnavatele o použití služebních vozidel zaměstnavatele – IB 32/2017
 • č.14-Praktický výklad k „oceňování“ – IB 33-35/2017
 • č.15-Specifické zdravotní služby po novele k 1.11.2017 – IB 33-35/2017
 • č.16-Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí – IB 38-40/2017
 • č.17-Malá příručka budoucích důchodců… - IB 38-40/2017

Účetnictví

 • č.1 – Nízká kapitalizace – IB 4-5/2017
 • č.2 – Příprava na účetní a daňovou závěrku roku 2016 – IB 8/2017
 • č.2 – AKTUALIZOVÁNO – Příprava na účetní závěrku roku 2016 – IB 20/2017
 • č.4 – Inventarizace – IB 28/2017

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 – Sankce dle daňového řádu – IB 19/2017
 • č.2 – Novela daňového řádu – IB 20/2017

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1.lednu 2017 – Ing.Daněk – IB 1-3/2017
 • č.2 – Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance po 1.1.2017 – KDE CHYBUJÍ ZAMĚSTNAVATELÉ – IB 4-5-/2017
 • č.3 – Legislativní novinky pro mzdové účetní – IB 6-7/2017
 • č.4 – Zdravotní pojištění – zvýšení min.mzdy a dohody o provedení práce od 1.1.2017 – IB 8/2017
 • č.5 – Zdravotní pojištění – chybně provedená úhrada plátce – IB 11-12/2017
 • č.6 – Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění – IB 13/2017
 • č.7 – Mzdové aktuality PhDr.Kučerové – I.díl – IB 14/2017, - II.díl – IB 15-16/2017
 • č.8 – Sociální a zdravotní pojištění v roce 2017 – IB 15-16/2017
 • č.9 – Povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v roce 2017–IB 17/2017
 • č.10-Zdravotní pojištění pro začínající !!! – Ing.Daněk – IB 18/2017
 • č.11-Výpovědní doba a zdravotní pojištění…- IB 19/2017
 • č.12-Zdravotní pojištění a neomluvená absence zaměstnance – IB 21/2017
 • č.13-Legislativní novinky ve mzdové oblasti – I.díl tezí semináře PhDr.Kučerové – IB 22/2017, - II.díl tezí semináře – IB 23/2017
 • č.14-Náhrada mzdy (platu) ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk – IB 22/2017
 • č.15-Minimální mzda a její role ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk – IB 23/2017
 • č.16-Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2017… (Ing.Daněk) – IB 27/2017
 • č.17-Zdravotní pojištění, evidence na úřadě práce a výkon výdělečné činnosti…-- IB 28/2017
 • č.18-Zaměstnání ve zdravotním pojištění – IB 29/2017
 • č.19-Zaměstnanci ze „třetích“ zemí a zdravotní pojištění… - IB 30/2017
 • č.20-Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo životní minimum ? – IB 32/2017
 • č.21-Zdravotní pojištění a rozšíření kategorie osob, za které platí pojistné stát – IB 33-35/2017
 • č.22-Mzdové aktuality a novinky – PhDr.Kučerová – IB 36-37/2017
 • č.23-Některé aspekty nemocenského a nemoci z pohledu zdravotního pojištění – IB 36-37/2017

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 – Daň z nemovitých věcí – postup ke zjištění koeficientu pro výpočet upravené plochy jednotky – IB 8/2017
 • č.2 – Základ daně z nabytí nemovitých věcí – TAHÁK k nabývací hodnotě – IB 11-12/2017
 • č.3 – Informace k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání v souvislosti s ním podle právní úpravy účinné od 1.1.2016 – IB 22/2017
 • č.4 – Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH !!! (včetně taháku ke změně vlastnictví nemovitostí koupí, darem,dědictvím) – IB 31/2017