Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


OBSAHY INFORMAČNÍHO BULLETINU OD Č. 1/2018

obsahy jednotlivých čísel

IB 1-4/2018

bez čísel - v textu – sdělení k § 6 odst.4 zákona o dani z příjmů od 1.1.2018…, upozornění pro nadnárodní skupiny…, cese nájemní smlouvy…, POZOR na nové tiskopisy „POTVRZENÍ“ …, kdy je splněn váš závazek platbou…, schváleno kontrolní hlášení…, Co připravujeme na seminář 8.února 2018 ???..., překročení plateb v hotovosti nad 270 000 Kč…

 • Téma PAM/2018/1 – Zdravotní pojištění 2017-2018 – Ing.Antonín Daněk
 • Téma EET/2018/1 – Elektronická evidence tržeb – další fáze od 1.3.2018 - přepracované a aktualizované !!!
 • Téma EET/2018/2 – EET – 3.verze informace GFŘ – kompletní základní aktualizovaná příručka !!!

IB 5-6/2018

bez čísel - v textu – nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba v DPH…, Ubytování v § 7 nebo v § 9 ?, GDPR…, FS bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu bez DPH…, opravy v EET…, vyloučení některých tržeb z EET…, zahraniční diety pro rok 2018 zveřejněny…, sdružení u notářů, advokátů, lékařů…

 • Téma PRÁVO/2018/1 – Co jsme ještě neřekli k novele zákona o přestupcích s účinností od 1.7.2017…
 • Téma DZP/2018/1 – Důležité informace pro podnikání – I.díl
 • Téma DPH/2018/1 – Činnosti provozované v hotelovém zařízení
 • Téma PAM/2018/2 – Teze mzdového semináře PhDr.Kučerové

Mimořádná příloha - Víte, jak se nazývají výročí svatby ?

IB 7-8/2018

bez čísel - v textu – přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017…, přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017…, legislativní novinky v závěru roku 2017…, kontrolní hlášení k DPH…, Pozor pokud žádáte o vrácení přeplatku na dani…

 • Téma PAM/2018/2 – II.díl – Mzdové aktuality a novinky, aneb teze prosincového semináře PhDr.Kučerové
 • Téma OPI/2018/1 – Jak se liší důchod zaměstnance a OSVČ při stejném příjmu – studie o příjmech seniorů Národohosp. Ústavu Akademie věd ČR
 • Téma PAM/2018/3 – Státní svátek 1.ledna a zdravotní pojištění, Výpočty ve ZP na přelomu let 2017-2018 – Ing.Daněk
 • Téma PRÁVO/2018/2 – Přehled důležitých právních předpisů 10-12/2017

IB 9/2018

bez čísel - v textu – pozor pokud žádáte o vrácení přeplatku na dani dle § 38zf) DZP…, Podnikatelé a pronajimatelé, máte možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění, zaměstnanci mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání, Pokyn GFŘ D-36…, prokázání původu majetku, příjmů…, lektorská činnost u OSVČ…, dobrovolné svazky obcí a výplata podílů na zisku…

 • Téma PAM/2018/4 – Mzdová příručka, aneb co jsme ještě pro rok 2018 nepřipomenuli…
 • Téma PAM/2018/5 – Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum

IB 10-12/2018

bez čísel - v textu – postoupení pohledávky před splatností…, daňově nejvýhodnější stravenka za rok 2018…, aktualizace prosincového mzdového semináře PhDr.Kučerové…, DPH stále složitější…, některé připomínky k daním za rok 2017…, Rozhodnutí Ústavního soudu k EET.

 • Téma PAM/2018/6 – Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění

IB 13/2018

bez čísel - v textu – zpráva ovládající a ovládané osoby…, POZOR na tzv. ZONKY…, AIRBNB, UBER…, BITCOIN, nákup, prodej, směna…, EET – Ústavní soud a praxe…, daňová přiznání za rok 2017…, „Sdružení“ notářů, advokátů, lékařů a ostatních fyzických osob…, Darovat nemovitost nebo ji získat děděním ?

 • Téma PAM/2018/7 – Jak s příjmy zaměstnance ve zdravotním pojištění ?
 • Téma DPH/2018/2 – Daňové přiznání k DPH – rok 2018
 • Téma DPH/2018/3 – Kdy se občan z prodeje pozemku může stát plátcem DPH, a kdy stávající plátce DPH může zdaňovat prodej „osobních“ pozemků…

IB 14/2018

bez čísel - v textu – Ukrajinci mohou řídit autobus, ale traktor ne…, roční zúčtování mezd..,., předčasné ukončení životního pojištění…, změna u uplatnění slevy za umístění dítěte (školkovné)…, problematika postupného dědění u nemovitostí…, zdanění pozemků sazbou DPH i u občanů…, co se vše zdaňuje u fyzické osoby…, darování krve a jejích složek, tkání, buněk, atd…., změna sazeb ČNB od 2.2.2018…, Prodáváte nemovitost, pronajímáte nemovitost ? – Máte PENB ?, daňová uznatelnost DPH u nedoložených mank a škod…, cese nájemní smlouvy (TZ provedené nájemcem)…

 • Téma DZP/2018/2 – I.díl – Daň z příjmů ve světle roku 2017-2018
 • Téma DZP/2018/3 – Odměny členů volební komise 2017/2018
 • Téma OPI/2018/2 – GDPR – aneb další pokračování výkladu ochrany osobních údajů
 • Téma NEMO/2018/1 – Předkupní právo spoluvlastníků k nemovitosti – velká změna od 1.1.2018

IB 15/2018

bez čísel - v textu – přijaté náhrady od pojišťoven a DPH…, nejsou benefity jako benefity…, plátce DPH a sídlo…, D-U-N-S systém…, zmatky manžel/manželka a druh/dužka…, zmatky kolem nájmů v § 9…, GDPR – ochrana osobních údajů…, změna zaměstnavatele v průběhu měsíce…, fotovoltaické elektrárny u fyzických osob…, Nezapomeňte na oznamování osvobozených příjmů nad 5 mil.Kč., Platíte pokutu za zaměstnance ???...

 • Téma DZP/2018/2 – II.díl – Daň z příjmů ve světle roku 2017-2018
 • Téma DPH/2018/4 – Nařízení vlády a Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti v DPH
 • Téma OPI/2018/3 – GDPR – aneb další pokračování výkladu ochrany osobních údajů – časté dotazy
 • Téma PRÁVO/2018/3 – Evidence skutečných majitelů

IB 16/2018

bez čísel - v textu – koordinační výbor k příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy…, pokuta Finančního analytického úřadu.., některé postřehy z doměrek…, ze mzdového semináře…

 • Téma PAM/2018/8 – Legislativní mzdové novinky – I.díl – teze PhDr.Kučerové
 • Téma ÚČET/2018/1 – Novela účetní vyhlášky pro podnikatele pro rok 2018

IB 17/2018

 • Téma OPI/2018/4 – GDPR – ochrana osobních dat

SUPERBONUS - HONGKONG – MACAO

IB 18-19/2018

bez čísel - v textu – právní názor na „listiny přítomných“ a „společné fotografie“…, nepleťte „předčasný starobní důchod“ a tzv. „předdůchod“…, dodanění při porušení podmínek životního pojištění…, rekreace nebo zájezd zaměstnance s příspěvkem zaměstnavatele…, otcovská dovolená…, co přinese navíc novela zákona o EET…, Uzavřen v dani z příjmů rok 2014 ???...

 • Téma PAM/2018/8 – Legislativní mzdové novinky – II.díl – teze PhDr.Kučerové
 • Téma DPH/2018/5 – Tuzemské reverse-charge ve zkratce…
 • Téma EET/2018/3 – Elektronická evidence tržeb v roce 2018 ???... dobře pročtou všichni !!!
 • Téma ÚČET/2018/2 – INVENTURY ???
 • Téma DPH/2018/6 – DPH 2016-2018 – I.díl
 • Téma PRÁVO/2018/4 – Přehled právních předpisů – 1,2,3,/2018

IB 20/2018

bez čísel - v textu – dotaz a odpověď advokáta ke GDPR a katastru nemovitostí…, GDPR a seznamy akcionářů…, „Airbnb, Booking, UBER“ u klientíčků…, rezidenti a nerezidenti v dani z příjmů…, obchodní majetek u fyzické osoby…, cenné papíry u fyzických osob ve zkratce…, novinky v právní úpravě přímých plateb v zemědělství.., předkupní právo spoluvlastníků…, prasklé přední sklo a technická kontrola…, finanční správa aktualizovala zdanění mezd…

 • Téma DPH/2018/6 – DPH 2016-2018 – II.díl
 • Téma ÚČET/2018/3 – Nízká kapitalizace…
 • Téma PRÁVO/2018/5 – Stanoviska KANCL – patří do vaší knihovničky…
 • Téma SPR/2018/3 – Zastavení nad daňovým řádem v r.2018 – posečkání daní, snížení nebo zrušení záloh na daně…

IB 21/2018

bez čísel - v textu – služby související s vývozem a dovozem v DPH již za březen jinak…, pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad…, přeplatky na zálohách na služby související s nájmy…, „bývalá sdružení“ letos končí…, sleva na vlak a autobus 75 % seniorům nad 65 let a žákům a studentům…, připravuje se novela zákona o poplatcích u krátkodobého ubytování…, pozor na lhůty pro podání „Přehledů“ OSVČ OSSZ…, praktický kontakt na ČSSZ…, změna při vyplňování u transakcí se spojenými osobami…

 • Téma PAM/2018/9 – Péče o děti z pohledu zaměstnavatele a zdravotního pojištění
 • Téma DPH/2018/7 – MOTTO : DPH musí vždy někdo odnést…
 • Téma OPI/2018/5 – GDPR – další díl…
 • Téma OPI/2018/6 – Archivnictví a spisová služba
 • Téma NEMO/2018/2 – Osvobození od daně z pozemků u pozemků, které nelze žádným způsobem využívat…
 • Téma NEMO/2018/3 – Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

SUPERPŘÍLOHA : Tablety do myčky…

IB 22/2018

bez čísel - v textu – nezávaznost důvodové zprávy…, dárci krve a krvetvorných buněk…, nezapomeňte na novinky od r.2018…, připomeňme novely DPH r.2018…, připomeňme další novely pro r.2018…, rodinný závod…, informativní osobní list důchodového pojištění…, stanovisko Finanční správy k zajišťovacím příkazům…, evidence skutečných majitelů…

 • Téma PAM/2018/10 – Mzdové aktuality – I.díl – teze semináře PhDr.Kučerové
 • Téma OPI/2018/7 – GDPR – krok za krokem – včetně vzorové směrnice a textu…
 • Téma PAM/2018/11 – Specifika zdravotního a sociálního pojištění – Ing.Daněk

IB 23-24/2018

bez čísel - v textu – připomínáme změny v přiznání k dani z příjmů PO…, možnost uplatnění úroku z neoprávněného jednání správce daně…, Nezapomněli jste na zálohy na daň z příjmů k 15.6.2018 ?...

 • Téma PAM/2018/10 – Mzdové aktuality – II.díl – teze semináře PhDr.Kučerové – včetně personálního a mzdového výkladu GDPR
 • Téma OPI/2018/8 – Ochrana osobních údajů…
 • Téma PAM/2018/12 – Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění – Ing.Daněk
 • - Téma DZP/2018/4 – Tahák ke zpracování daňového přiznání PO za rok 2017 (POZOR pomůcka taktéž pro rok 2018 u právnických osob !!!) - Téma DZP/2018/5 – Podíly na zisku 2018… - Téma DPH/2018/8 – Za DPH odpovídá ve firmě ten, kdo kontrakt, smlouvu, atd.podpisuje…

SUPERBONUS : Muzeum Louvre – ABU Dhabí 2018

IB 25/2018

bez čísel - v textu – Kde najdete pojišťovnu „druhé strany“ v případě havárie ?, řízení traktorů Ukrajinci…, další dotazy a odpovědi ke GDPR…, Pozor na přerušení podnikání a problematiku všech daní, zejména DPH !!!...,

 • Téma OPI/2018/9 – Ochrana osobních údajů – další díl
 • Téma DZP/2018/6 – Odměňování statutárních orgánů v r.2018
 • Téma DZP/2018/7 – Výdaje (náklady) na pracovní cesty v roce 2018
 • Téma PAM/2018/13 – Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění – Ing.Daněk
 • Téma DZP/2018/8 – Nový formulář dohody o provedení práce po GDPR
 • Téma SPR/2018/2 – Zastavení nad daňovým řádem (Posečkání s platbou daní… snížení nebo zrušení záloh…)
 • Téma OPI/2018/10 – GDPR Tahák – aneb malé opakování po zahájení platnosti nařízení EU

IB 26/2018

bez čísel - v textu – další dotaz a odpověď ke GDPR…, podvodné vylákání dotace z Chrudimska…, připravovaná novela zákona o DPH k 1.1.2019…, vyvádět zisky do daňových rájů bude těžší…, finanční správa přitvrdila při výběru nedoplatků DPH…

 • Téma DZP/2018/9 – BENEFITY 2018 – přepracováno a doplněno
 • Téma DZP/2018/10 – § 8 – příjmy z kapitálového majetku u fyzické osoby
 • Téma DZP/2018/11 – § 9 – příjmy z nájmů u fyzické osoby
 • Téma PAM/2018/14 – Příjmy po skončení zaměstnání a zdravotní pojištění – Ing.Daněk
 • Téma PRÁVO/2018/6 – Novinky v právu a daních v 1.pololetí 2018…
 • Téma DPH/2018/9 – Odměna jednatele a DPH ???

IB 27/2018

bez čísel – mzdový list a osvobozené příjmy…, pozor na problematiku tzv. „sdružení“…, překročení plateb v hotovosti nad 270 000 Kč a EET…, rozdělení podílů na zisku…, ještě jednou motivační příspěvky…, úhrady do zahraničí stále složité…, práce na cizím území, např. na Slovensku…, jednočlenné obchodní korporace (s.r.o.)…, řada změn 2018/2019…

 • Téma OPI/2018/11 – Přehled vývoje lombardní sazby, dvoutýdenní repo sazby a diskontní sazby ČNB
 • Téma PRÁVO/2018/2 – III.díl – Přehled důležitých právních předpisů 4-6/2018
 • Téma OPI/2018/12 – Datové schránky !!!
 • Téma PRÁVO/2018/7 – Závěť podle nového občanského zákoníku
 • Téma OPI/2018/13 – Daňové poradenství po GDPR
 • Téma OPI/2018/14 – Změny od 1.července 2018…

IB 28-29/2018

bez čísel – plátce DPH podává daňová přiznání od r.2016 jen elektronicky…, koordinační výbor k uplatňování DPH ve vybraných případech služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží…, nepeněžní plnění – zaměstnanecké benefity…, výkon činnosti člena statutárního orgánu ve více zemích…, ještě ke svěřenským fondům…, Nové elektronické daně ?, Rozumíte EET dobře ?, Prolomení mlčenlivosti daňového poradce ???, vklad obchodního závodu…, připravovaná novela daňového řádu k 1.lednu 2019…

 • Téma DZP/2018/12 – Dva koordinační výbory k problematice nepeněžních plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů
 • Téma DPH/2018/10 – Malý „tahák“ limitů při návratu z dovolené…
 • Téma DPH/2018/11 – Postup uplatnění nároku na vrácení DPH z jiných členských států EU
 • Téma DZP/2018/13 – Přechod z paušálních výdajů na skutečné a naopak u FO…
 • Téma DZP/2018/14 – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a daňové benefity…
 • Téma OPI/2018/15 – Sdělení Finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
 • Téma PAM/2018/15 – Ukončení vybraných „státních kategorií“ a zdravotní pojištění – Ing.Daněk

IB 30/2018

bez čísel – memorandum „UBER“ a co bude společnost finančnímu úřadu hlásit…, pozor na platby přes kartu v zahraničí a použitý kurz…, mění se prostředí vedení účetnictví, daňového poradenství…, Kdo může kontrolovat cenovou regulaci ???, určení směrné hodnoty u daně z nabytí nemovitých věcí…, Významná změna v EET od 10.9.2018 !!!, Výuka matematiky ???

 • Téma PAM/2018/16 – Studenti…, ukončené studium…, nezaměstnaní…, a jejich pojistné ?
 • Téma DPH/2018/12 – Přehled tuzemského reverse-charge, aneb malá pomůcka pro každého plátce DPH !!!
 • Téma PAM/2018/17 – Výdělečná činnost osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, v příkladech…

Mimořádná příloha : Informace MF ČR o zpracování osobních údajů

IB 31/2018

bez čísel – informace Finanční správy k zajišťovacím příkazům…, Pozor na systém KOMBAJN…, zdanění příjmů plynoucích FO z provozu výrobny elektřiny…, změna úrokových sazeb ČNB…, žádost o odškodnění za nezákonná rozhodnutí…, vše o sociálním bydlení…

 • Téma DZP/2018/15 – Nejvyšší čas zkontrolovat pronájmy u fyzických osob – aneb rozdíl mezi § 7 a § 9
 • Téma PRÁVO/2018/8 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (vč.výkladu DPH)
 • Téma DPH/2018/13 – DPH – Mini one stop shop…
 • Téma DPH/2018/14 – Přehled odpočtů, vyrovnání a úprav v DPH (!!!)
 • Téma PAM/2018/18 – Pracovní právo v souvislostech zdravotního pojištění – Ing.Daněk
 • Téma DZP/2018/16 – PŘIPOMÍNÁME: Převod obchodního podílu od r. 2014 v daních výrazně složitější

IB 32/2018

bez čísel – jak se postupuje v případě problémů s právem po rekodifikaci…, informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) zákona o DPH…, slevy pro studenty a seniory při jízdě vlaky a linkovými autobusy…, v Německu se čím dál více používá fax…, podpora zaměstnávání českých občanů v mezinárodních organizacích…, neplatičům z řad uživatelů UBERU a AIRNB každý den nabíhají pokuty z prodlení…

 • Téma OPI/2018/16 – Cestujete s cestovními kancelářemi ??? – pak od 1.7.2018 věnujte pozornost novelám zákonů
 • Téma OPI/2018/17 – Budoucí důchodci
 • Téma PAM/2018/19 – Neplatné rozvázání pracovního poměru ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk
 • Téma OPI/2018/18 – Dvě důležité změny pro řidiče od října 2018 !!!

IB 33/2018

bez čísel – finanční správa ČR se připojila k Portálu občana…, Přefakturace služeb u nájmů a DPH ???..., daňové změny…, ŘSD prozradilo, které mosty jsou v havarijním stavu…, komu zašle ČSSZ přehledy důchodových dob zdarma…, Jste právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku ? Pak pozor co musíte provést do 1.1.2019 !!!..., stížnosti na GDPR se množí…, prověřte povinnou lékařskou prohlídku…

 • Téma ÚČET/2018/4 – Aktualizovaná vnitropodniková směrnice
 • Téma ÚČET/2018/5 – Zákon o účetnictví – Pozor na pokuty !!!
 • Téma PAM/2018/20 – Specifika zdravotního a sociálního pojištění – Ing.Daněk
 • Téma OPI/2018/19 – Praktická komunikace

IB 34-35/2018

bez čísel – ještě k ubytování (AIRBNB, Booking???)…, POZOR na prokazování vývozu zboží !!!..., informace ministerstva vnitra k tzv. „trvalému pobytu“…, nedoložená manka a škody…, změna sazeb ČNB k 27.9.2018…, proč sledovat nejen vývoj zákonů, ale i judikatury…, schválená novela živnostenského zákona…, Ubytování na Slovensku (v jiném státě EU) a DPH ?..., soda bikarbona tzv. „po prvé“…

 • Téma OPI/2018/20 – Příručka insolvence – Když zazvoní exekutor… ???
 • Téma PRÁVO/2018/2 – IV.díl - Právní předpisy 7-9/2018
 • Téma PAM/2018/21 – Výkon funkce a zdravotní pojištění – Ing.Daněk
 • Téma SPR/2018/3 – Zaokrouhlování u jednotlivých daní (zkontrolujte software)

Mimořádná příloha : Doplňky stravy s Omega-3

IB 36/2018

bez čísel – ještě k problematice fotovoltaických elektráren u občanů…, rozdíl mezi sezonním ubytováním a přerušením ubytování…, vraťme se k nápojům na pracovišti…, zaměstnanec a příjmy nad 6.000 Kč za rok 2016…, společník a jednatel a cestovní náhrady…, soda bikarbona tzv. „po druhé“…, Na kolik je pojištěno vedení účetnictví ???..., plátcova pokladna…, nejvyšší čas ověřit výši záloh na daň z příjmů…

 • Téma PRÁVO/2018/9 – Opakování změny terminologie v právu a daních po rekodifikaci od roku 2014…
 • Téma OPI/2018/21 – SEPA platby a SEPA inkasa - pokračování
 • Téma PAM/2018/22 – Zdravotní pojištění a zvýšení „rozhodné částky“ příjmu od 1.1.2019 v příkladech !!! - Ing.Daněk
 • Téma PRÁVO/2018/10 – Sepsali jste již závěť ?
 • Téma PAM/2018/23 – Teze mzdového semináře PhDr.Kučerové – I.díl

IB 37-38/2018

bez čísel – soda bikarbona po třetí…, změny v zálohách na rok 2019…, Máte správnou kategorizaci účetních jednotek ???..., Daň z nabytí nemovitosti – do pořizovací ceny nebo náklad ???..., rozhodnutí o rozdělení zisku zůstává do 30.6. násl.roku…, Daňový balíček v DPH – 2019…???, Kdy fyzická osoba povinně účtuje v podvojném účetnictví ???..., „Švarcák“ ???..., paušální výdaje u OSVČ…, POZOR na rozdíly mezi dohodou o provedení práce a DOHODOU O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • Téma PAM/2018/23 – Teze mzdového semináře PhDr.Kučerové – II.díl
 • Téma OPI/2018/22 – NEMOVITOSTI u fyzických osob – koupě, darování, dědictví
 • Téma OPI/2018/23 – Komplexnější posouzení možnosti nákupu nemovitostí, aneb jeden z možných pohledů zda koupit nemovitost na FO nebo např. na s.r.o. ?
 • Téma SPR/2018/4 – Pokladní hotovosti – aneb malé opakování ???
 • Téma PAM/2018/24 – Změna zdravotní pojišťovny v kontextu povinností zaměstnavatele + Zaměstnavatelé a používání kódů při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk