Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2018 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Důležité informace pro podnikání – I.díl – IB 5-6/2018
 • č.2 – Daň z příjmů ve světle roku 2017-2018 – I.díl – IB 14/2018, - II.díl – IB 15/2018
 • č.3 – Odměny členů volební komise 2017/2018 – IB 14/2018
 • č.4 – Tahák ke zpracování daňového přiznání PO za rok 2017 (POZOR pomůcka taktéž pro rok 2018 u právnických osob !!!) – IB 23-24/2018
 • č.5 – Podíly na zisku 2018… - IB 23-24/2018
 • č.6 – Odměňování statutárních orgánů v r.2018 – IB 25/2018
 • č.7 – Výdaje (náklady) na pracovní cesty v roce 2018 – IB 25/2018
 • č.8 – Nový formulář dohody o provedení práce p GDPR – IB 25/2018
 • č.9 – BENEFITY 2018 – přepracováno a doplněno – IB 26/2018
 • č.10- § 8 – příjmy z kapitálového majetku u fyzické osoby – IB 26/2018
 • č.11- § 9 – příjmy z nájmů u fyzické osoby – IB 26/2018
 • č.12-Dva koordinační výbory k problematice nepeněžních plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů – IB 28-29/2018
 • č.13-Přechod z paušálních výdajů na skutečné a naopak u FO… - IB 28-29/2018
 • č.14-Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a daňové benefity… - IB 28-29/2018
 • č.15-Nejvyšší čas zkontrolovat pronájmy u fyzických osob – aneb rozdíl mezi § 7 a § 9 – IB 31/2018
 • č.16-PŘIPOMÍNÁME: Převod obchodního podílu od r.2014 v daních výrazně složitější – IB 31/2018

DPH

 • č.1 – Činnosti provozované v hotelovém zařízení – IB 5-6/2018
 • č.2 – Daňové přiznání k DPH – rok 2018 – IB 13/2018
 • č.3 – Kdy se občan z prodeje pozemku může stát plátcem DPH, a kdy stávající plátce DPH může zdaňovat prodej „osobních“ pozemků… - IB 13/2018
 • č.4 – Nařízení vlády a Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti v DPH – IB 15/2018
 • č.5 – Tuzemské reverse-charge ve zkratce… - IB 18-19/2018
 • č.6 – DPH 2016-2018 – I.díl – IB 18-19/2018, - II.díl – IB 20/2018
 • č.7 – MOTTO : DPH musí vždy někdo odnést…- IB 21/2018
 • č.8 – Za DPH odpovídá ve firmě ten, kdo kontrakt, smlouvu, atd.,podpisuje… - IB 23-24/2018
 • č.9 – Odměna jednatele a DPH ??? – IB 26/2018
 • č.10-Malý „tahák“ limitů při návratu z dovolené…- IB 28-29/2018
 • č.11-Postup uplatnění nároku na vrácení DPH z jiných členských států EU – IB 28-29/2018
 • č.12-Přehled tuzemského reverse-charge, aneb malá pomůcka pro každého plátce DPH !!! - IB 30/2018
 • č.13-DPH – Mini one stop shop… - IB 31/2018
 • č.14-Přehled odpočtů, vyrovnání a úprav v DPH (!!!) – IB 31/2018

Právo

 • č.1 – Co jsme ještě neřekli k novele zákona o přestupcích s účinností od 1.7.2017… - IB 5-6/2018
 • č.2 – Přehled důležitých právních předpisů 10-12/2017 – IB 7-8/2018, 1-3/2018 – IB 18-19/2018,4-6/2018 – IB 27/2018,7-9/2018 – IB 34-35/2018
 • č.3 – Evidence skutečných majitelů – IB 15/2018
 • č.4 – Přehled důležitých právních předpisů 1-3/2018 – IB 18-19/2018,
 • č.5 – Stanoviska KANCL – patří do vaší knihovničky…- IB 20/2018
 • č.6 – Novinky v právu a daních v 1.pololetí 2018… - IB 26/2018
 • č.7 – Závěť podle nového občanského zákoníku – IB 27/2018
 • č.8 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání…(vč.výkladu DPH) - IB 31/2018
 • č.9 – Opakování změny terminologie v právu a daních po rekodifikaci od roku 2014… - IB 36/2018
 • č.10-Sepsali jste již závěť ? – IB 36/2018

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 – Jak se liší důchod zaměstnance a OSVČ při stejném příjmu – studie o příjmech seniorů Národohosp.Ústavu Akademie věd ČR – IB 7-8/2018
 • č.2 – GDPR – aneb další pokračování výkladu ochrany os.údajů – IB 14/2018
 • č.3 – GDPR – aneb další pokračování výkladu ochrany osobních údajů – časté Dotazy – IB 15/2018
 • č.4 – GDPR – ochrana osobních dat - IB 17/2018
 • č.5 – GDPR – další díl…- IB 21/2018
 • č.6 – Archivnictví a spisová služba…- IB 21/2018
 • č.7 – GDPR – krok za krokem – včetně vzorové směrnice a textu… - IB 22/2018
 • č.8 – Ochrana osobních údajů… - IB 23-24/2018
 • č.9 – Ochrana osobních údajů – další díl – IB 25/2018
 • č.10-GDPR Tahák – aneb malé opakování po zahájení platnosti nařízení EU – IB 25/2018
 • č.11-Přehled vývoje lombardní sazby, dvoutýdenní repo sazby a diskontní sazby ČNB – IB 27/2018
 • č.12-Datové schránky !!! – IB 27/2018
 • č.13-Daňové poradenství po GDPR – IB 27/2018
 • č.14-Změny od 1.července 2018… - IB 27/2018
 • č.15-Sdělení Finanční správy pro plátce daně ze závislé činnost v souvislosti s GDPR – IB 28-29/2018
 • č.16-Cestujete s cestovními kancelářemi ??? – pak od 1.7.2018 věnujte pozornost novelám zákonů – IB 32/2018
 • č.17-Budoucí důchodci – IB 32/2018
 • č.18-Dvě důležité změny pro řidiče od října 2018 !!! – IB 32/2018
 • č.19-Praktická komunikace – IB 33/2018
 • č.20-Příručka insolvence – Když zazvoní exekutor…??? – IB 34-35/2018
 • č.21-SEPA platby a SEPA inkasa – pokračování – IB 36/2018
 • č.22-NEMOVITOSTI u fyzických osob – koupě, darování, dědictví – IB 37-38/2018
 • č.23-Komplexnější posouzení možnosti nákupu nemovitostí, aneb jeden z možných pohledů zda koupit nemovitost na FO nebo např. na s.r.o. ? – IB 37-38/2018

Účetnictví

 • č.1 – Novela účetní vyhlášky pro podnikatele pro rok 2018 – IB 16/2018
 • č.2 – INVENTURY ??? – IB 18-19/2018
 • č.3 – Nízká kapitalizace…- IB 20/2018
 • č.4 – Aktualizovaná vnitropodniková směrnice – IB 33/2018
 • č.5 – Zákon o účetnictví – Pozor na pokuty !!! – IB 33/2018

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 – Zastavení nad daňovým řádem v r.2018 – posečkání daní, snížení nebo zrušení záloh na daně…- IB 20/2018
 • č.2 – Zastavení nad daňovým řádem (Posečkání s platbou daní… snížení nebo zrušení záloh…) – IB 25/2018
 • č.3 – Zaokrouhlování u jednotlivých daní (zkontrolujte software) – IB 34-35/2018
 • č.4 – Pokladní hotovosti – aneb malé opakování ??? – IB 37-38/2018

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Zdravotní pojištění 2017-2018 – Ing.Antonín Daněk – IB 1-4/2018
 • č.2 – Teze mzdového semináře PhDr.Kučerové – IB 5-6/2018, - II.díl – IB 7-8/2018
 • č.3 – Státní svátek 1.ledna a zdravotní pojištění, Výpočty ve ZP na přelomu let 2017-2018 – Ing.Daněk – IB 7-8/2018
 • č.4 – Mzdová příručka, aneb co jsme ještě pro rok 2018 nepřipomenuli… - IB 9/2018
 • č.5 – Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum – IB 9/2018
 • č.6 – Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění – IB 10-12/2018
 • č.7 – Jak s příjmy zaměstnance ve zdravotním pojištění ? – IB 13/2018
 • č.8 – Legislativní mzdové novinky – I.díl – Teze PhDr.Kučerové – IB 16/2018, II.díl – IB 19-19/2018
 • č.9 – Péče o děti z pohledu zaměstnavatele a zdravotního pojištění - IB 21/2018
 • č.10-Mzdové aktuality – I.díl – teze semináře PhDr.Kučerové – IB 22/2018, - II.díl – teze semináře PhDr.Kučerové – IB 23-24/2018
 • č.11-Specifika zdravotního a sociálního pojištění – Ing.Daněk – IB 22/2018
 • č.12-Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění – Ing.Daněk – IB 23-24/2018
 • č.13-Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění – Ing.Daněk – IB 25/2018
 • č.14-Příjmy po skončení zaměstnání a zdravotní pojištění – Ing.Daněk – IB 26/2018
 • č.15-Ukončení vybraných „státních kategorií“ a zdravotní pojištění – Ing.Daněk – IB 28-29/2018
 • č.16-Studenti…, ukončené studium…, nezaměstnaní…, a jejich pojistné ? – IB 30/2018
 • č.17-Výdělečná činnost osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, v příkladech… - IB 30/2018
 • č.18-Pracovní právo v souvislostech zdravotního pojištění – Ing.Daněk – IB 31/2018
 • č.19-Neplatné rozvázání pracovního poměru ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk – IB 32/2018
 • č.20 – Specifika zdravotního a sociálního pojištění – Ing.Daněk – IB 33/2018
 • č.21- Výkon funkce a zdravotní pojištění – Ing.Daněk – IB 34-35/2018
 • č.22-Zdravotní pojištění a zvýšení „rozhodné částky“ příjmu od 1.1.2019 v příkladech !!! – Ing.Daněk – IB 36/2018
 • č.23-Teze mzdového semináře PhDr.Kučerové – I.díl – IB 36/2018, - II.díl – IB 37-38/2018
 • č.24-Změna zdravotní pojišťovny v kontextu povinností zaměstnavatele + Zaměstnavatelé a používání kódů při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk – IB 37-38/2018

Elektronická evidence tržeb (EET)

 • č.1 – Elektronická evidence tržeb – další fáze od 1.3.2018 – přepracované a aktualizované !!! – IB 1-4/2018
 • č.2 – EET – 3.verze informace GFŘ – kompletní základní aktualizovaná Příručka !!! – IB 1-4/2018
 • č.3 – Elektronická evidence tržeb v roce 2018 ???...dobře pročtou všichni !!! – IB 18-19/2018

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 – Předkupní právo spoluvlastníků k nemovitosti – velká změna od 1.1.2018 – IB 14/2018
 • č.2 – Osvobození od daně z pozemků u pozemků, které nelze žádným způsobem využívat …- IB 21/2018
 • č.3 – Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí – IB 21/2018