Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceOBSAHY INFORMAČNÍHO BULLETINU OD Č. 1/2019

obsahy jednotlivých čísel

IB 1-2/2019

bez čísel - v textu – sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti…, benefity na masáže a brýle…, příspěvek např. na jazykový kurz zaměstnanci…, příspěvek zaměstnavatele na knihy…, Příspěvek zaměstnavatele 50 000 Kč na pojištění ???..., Finanční příspěvky na hospodaření v lesích ???..., změna sazeb ČNB k 2.11.2018…, soda bikarbona po čtvrté…, prodej pozemku v režimu tuzemského R-CH…, POZOR na vznik identifikované osoby…, POZOR na novelu DPH u tuzemského R-CH…, POZOR na nové zálohy a hlavně změnu termínů plateb u OSVČ…, od ledna můžete platit na Finančním úřadu platební kartou…, pokyn GFŘ D-32 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami…, Jednatelé opravdu z titulu své funkce plátci DPH ???...

 • Téma DPH/2019/1 – Malé opakování naprostých základů kontrolního hlášení
 • Téma PRÁVO/2019/1 – Skutečný majitel – POZOR !!! Nepodceňte !!!
 • Téma PAM/2019/1 – Institut ochranné lhůty v nemocenském a zdravotním pojištění + Jaké chyby může zjistit zdravotní pojišťovna kontrolou u zaměstnavatele ? – Ing.Daněk

SUPERBONUS: Některé zajímavosti z mých cest…

IB 3-4/2019

bez čísel - v textu – paušální výdaje u OSVČ a možnost odpočtu DPH na auto…, Inventura a inventarizace ???..., nové zahraniční cestovní náhrady…, dar nemovitosti dětem a „úzká místa“…, Správná výše odpisů ???…, pozor na daň z nemovitých věcí…, zvýšená minimální mzda…, jaké „zprávy“ máte povinnost zpracovat…, změna pravidel MOSS od 1.1.2019…, KONEC „SDRUŽENÍ“ dle starého zákona o DPH…, daň z nabytí nemovitostí uzavřena na KOOV…

 • Téma PAM/2019/2 – Přehledné tabulky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Téma PAM/2019/3 – Zdravotní pojištění ve velkém opakování roku 2018/2019
 • Téma DPH/2019/2 – Neuvěřitelně náročný třístranný obchod v DPH
 • Téma NEMO/2019/1 – KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • Téma DPH/2019/3 – NOVELA DPH – nejen EU, ale i připravovaný daňový balíček – PROJDĚTE POZORNĚ

IB 5-7/2019

bez čísel - v textu – ověřte školkovné…, Osvobozená plnění na mzdovém listu !!!..., fotokopie pasů a občanských průkazů zakázány…, lodníci a Češi pracující například v letadlech zahraničních leteckých společností…, Kolik si platit „na důchod“ ???..., POZOR na přeplatky sociálky u vašich klientů…, Zavedení platby nemocenské za zaměstnance ???..., Platíte „dětem“ odpracovanou dobu ???..., schválená novela DPH od 1.1.2019…, Při platbách pojistného na sociální zabezpečení kontrolujte číslo účtu !!!..., schválené tuzemské cestovní náhrady od 1.1.2019…, prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení v DPH zůstává…, Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček !!!...

 • Téma PAM/2019/4 – Teze prosincového semináře PhDr.Kučerové
 • Téma PAM/2019/5 – Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance od 1.ledna 2019
 • Téma PAM/2019/6 – Malý tahák k sociálnímu pojištění – OSVČ !!! – změny od 1.ledna včetně příkladů !!!
 • Téma PRÁVO/2019/2 – Přehled důležitých právních předpisů 10-12/2018 – poslední 5.díl

IB 8-9/2019

bez čísel - v textu – benefity a proč pročíst Koordinační výbor…, Identifikovaná osoba !!!..., zákonná povinnost splatnosti závazků…, jednatel a DPH…, POZOR u potvrzení na slevu za umístění dítěte…, daňové rezervy jsou velmi složité…, Snížená 10 % DPH u hromadné dopravy ???..., uplatnění vybraných ustanovení DPH po 1.1.2019…, Stravenky a práce z domova ?..., nákup zvýhodněných akcií od zaměstnavatele a jejich následný prodej…

 • Téma PAM/2019/7 – Mzdový LEXIKON PhDr.Kučerové

SUPERBONUS: Mimořádná Informace o změně INTRASTATU od 1.1.2019

IB 10/2019

bez čísel - v textu – automobil na úvěr a náklady na pohonné hmoty…, zásoby získané z dědictví…, schválené Směrnice a Nařízení EU v oblasti DPH…, sdružení bez právní subjektivity po 1.1.2019…, aktuální výhodná hodnota stravenek…, nehmotný majetek (např.software) a daňová evidence…, Přeplatek na dani z příjmů a jeho vrácení ???..., Poukazy ve vztahu ke změně zákona o DPH ???..., vyjmutí jednatelů a ost.statut.orgánů z DPH…, dodatečná sleva na odpis dlouhodobého majetku…, POZOR na výzvy k podání daňového přiznání…, vzdání se práva odvolání…

 • Téma PAM/2019/8 – Významné částky vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2019
 • Téma OPI/2019/1 – Psychologie nákupu
 • Téma ÚČET/2019/1 – Škody, manka
 • Téma OPI/2019/2 – Překvapivý rozsudek a komentář k tzv. „Švarcsystému „ ???...!!!
 • Téma OPI/2019/3 – Inspekce práce
 • Téma DZP/2019/1 – Novela DZP k 1.1.2019 !!!

IB 11-12/2019

bez čísel - v textu – mezinárodní výměna informací z podnikání…, prověřte zálohy na daň z příjmů do 15.3.2019…, dobrá víra v katastr nemovitostí…, Pokyn GFŘ D-39…, Zpráva o vztazích do 31.3.2019 !!!!..., mikrojesle se osvědčily, podpora pokračuje…, cena sjednávaná mezi spojenými osobami…, jednorázový nájem…, ještě ke „sdružením“…, úmrtí OSVČ…, hlášení osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč…, prodeje nemovitostí a přetrvávající problémy…, prodeje obchodních podílů na s.r.o…., statutární orgány – nerezidenti…

 • Téma PAM/2019/9 – Aktualizované teze mzdové problematiky PhDr.Kučerové pro rok 2019
 • Téma PRÁVO/2019/3 – Vyvlastňovací řízení – pročtěte prosím !!!
 • Téma PRÁVO/2019/4 – Opakování rekodifikace – Jak naložit s „péčí řádného hospodáře“ … aneb jak nepřijít o „střechu nad hlavou“…

IB 13/2019

bez čísel - v textu – nešťastná změna v placení záloh na sociální pojištění od 1.1.2019…, pitná voda na pracovišti…, ještě jednou k úmrtí – tentokrát zaměstnanec a zaměstnavatel…, Promlčení daně z příjmů za rok 2015 ???, Zálohy na daň z příjmů…???, dodanění dluhů…, uplatnění daňové ztráty…, spojené osoby a vykazování v samostatné příloze k DPPO…, ještě k statutárním orgánům a DPH…, změna dosavadního výkladu zdanění vypořádacího podílu dědicům…, zdravotní pojištění a jednatelé…, karenční doba zrušena…

 • Téma OPI/2019/4 – Zkontrolujte naprosté základy dle živnostenského zákona a zákona o obchodních korporacích… PROČTĚTE !!!
 • Téma PRÁVO/2019/5 – Co jsme ještě nepřipomenuli k podílům na zisku a ke zveřejňování účetní závěrky… VELMI důležité !!!
 • Téma DPH/2019/4 – Opakování naprostých základů DPH 2018 – aktualizováno
 • Téma DZP/2019/2 – Malé připomenutí k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 – POZOR !!!

IB 14/2019

bez čísel - v textu – zkontrolujte razítka vašich daňových poradců…, POZOR na změnu v § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů…, povinné náležitosti osobního spisu…, Neděláte chyby při výpovědích… ???, nezapomínejte na povinné zdravotní prohlídky…, „sčítání příjmu společníka a jednatele“…, nedodržení limitu odvodu zdravotního pojištění…, informace GFŘ k daňovým souvislostem změny kategorizace účetních jednotek…, daňová uznatelnost DPH u nedoložených mank a škod…, potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění…, zásadní obrat u právního posouzení odpočtu na podporu výzkumu a vývoje…, prodloužení lhůty k podání daňového přiznání…, evidence pracovní doby…

 • Téma PAM/2019/10 – Významné povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v roce 2019
 • Téma OPI/2019/5 – Závazné posouzení
 • Téma PRÁVO/2019/6 – Novela silničního zákona – účinnost od 1.4.2019

IB 15-16/2019

bez čísel - v textu – Co přináší směrnice ATAD ?..., úrazové pojištění členů statutárních orgánů…, problematika nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí z titulu pozemků, které nelze žádným způsobem využívat…, odpis hmotného majetku ve spoluvlastnictví.., kdy vzniká příjem při internetovém obchodu v daňové evidenci…, BREXIT ?..., bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy…, opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 zákona o DPH…, DPH 2019 ???...

 • Téma OPI/2019/6 – Statutární orgány v roce 2019 (připomenutí nejen pro jednatele)
 • Téma ÚČET/2019/2 – Pokuty za porušení zákona o účetnictví…
 • Téma DZP/2019/3 – Převod obchodního podílu (resp. prodej od fyzické osoby) mnohem složitější, než si chceme připustit…
 • Téma DPH/2019/5 – D P H 2 0 1 9 ???
 • Téma OPI/2019/7 - BREXIT

IB 17/2019

bez čísel - v textu – pozor na dědictví a vyplacené důchody…, proč je dobré sepsat závěť…, splatnost při dodání zboží nebo poskytnutí služby…, ještě k převodům obchodních podílů apod…, daňový balíček a nové daňové přiznání a kontrolní hlášení…

 • Téma DPH/2019/6 – Novela DPH – tzv. „Daňový balíček“ – první komplexnější výklad
 • Téma PAM/2019/11 – Evidence pojištěnců a zaměstnanců u zdravotní pojišťovny
 • Téma ÚČET/2019/3 – Úschova účetních záznamů
 • Téma OPI/2019/8 – BREXIT – možné alternativy

IB 18/2019

bez čísel - v textu – tuzemské R-CH po novele „daňového balíčku“…, loňská novela daňového řádu…, daň z nemovitých věcí, a daň z nabytí nemovitých věcí za rok 2019…, Proč sledovat vývoj v dvoutýdenní reposazbě ČNB ?..., daňový balíček v DPH a příklady na § 79a)…, daňový balíček v DPH a výklad k § 104…, ústavní soud a nadměrné odpočty v DPH…, registrace k DPH…, koordinační výbory ke stravenkám…, Směrnice a Nařízení EU platné od 1.1.2019…

 • Téma OPI/2019/9 – Daňové novinky 2019
 • Téma DZP/2019/4 – Opakování základů zahraničního stravného při služebních cestách
 • Téma PAM/2019/12 – Souvislosti nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2019
 • Téma DPH/2019/7 – DPH 2019 – I.díl

IB 19/2019

bez čísel - v textu – šokující rozhodnutí soudů – ani zúžené společné jmění manželů vás neochrání před exekucí…, Proč sledovat vývoj v dvoutýdenní repo sazbě ČNB ?, pohoštění na semináři apod. pro zaměstnance…

 • Téma PAM/2019/13 – Mzdové aktuality – I.díl
 • Téma PAM/2019/14 – Evropská unie – zdravotní pojištění a účast zaměstnance v systémech sociálního zabezpečení
 • Téma DPH/2019/7 – DPH 2019 – II.díl

Mimořádná příloha : Byla jsem u šejka…

IB 20-21/2019

bez čísel - v textu – zálohy na daň z příjmů…, Nemáte finance na platbu daní ? , Z Zajímavé koordinační výbory – včetně stravenek ???…, připomínka k aktuálním motivačním příspěvkům…, péče řádného hospodáře…

 • Téma PAM/2019/13 – Mzdové aktuality – II.díl
 • Téma OPI/2019/10 – Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Téma DPH/2019/7 – DPH 2019 – III./A.díl
 • Téma DPH/2019/7 – DPH 2019 – III./B.díl
 • Téma PAM/2019/15 – Zdravotní pojištění a vystavování potvrzení ze strany Zaměstnavatele – Ing.Daněk

IB 22/2019

bez čísel - v textu – statutární orgány (jednatelé) a souběžný pracovní vztah…, zrušení karenční doby od 1.7.2019 a odvody…, „upozornění“ k tiskopisu „oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da)…, chyba v zákoně o DPH…, interpretace národní účetní rady…, jaké jsou daňové dopady kupní smlouvy u bezplatně zřízené služebnosti převáděné nemovitosti…, příprava na e-neschopenky…, bývalá sdružení bez právní subjektivity a DPH…,

 • Téma DPH/2019/7 – DPH 2019 – IV.díl – pokračování komplexního výkladu
 • Téma PAM/2019/16 – Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia !!! – Ing.Daněk
 • Téma OPI/2019/11 – Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

IB 23/2019

bez čísel - v textu – inventura a inventarizace…, „e-neschopenky“…, nájmy, pacht a DPH…, Ukládáte vše zákony stanovené do Sbírky listin ?..., Založit s.r.o. s 1,- Kč základního vkladu ?..., Neplátce DPH v ČR a přijetí služby dle § 9 odst.1 zákona o DPH … ???, Stručně co je třeba ověřit před přiznáním podílů na zisku ?, Uplatňujete paušál na dopravu ?

 • Téma PAM/2019/17 – Zdravotní pojištění a „mezinárodní prvek“ – I.díl
 • Téma DZP/2019/5 – Úskalí přechodu na paušální výdaje u fyzické osoby…
 • Téma DPH/2019/7 – DPH 2019 – V.díl

IB 24/2019

bez čísel - v textu – Co najdete na www.cmu.cz ?, Ubytování nebo nájem ???..., Paušální výdaje na dopravu a kniha jízd ???..., hostinská činnost a paušální výdaje u FO…, Vznikla vám škoda a kdy účtovat o opravných položkách ?...

 • Téma PAM/2019/17 – Zdravotní pojištění a „mezinárodní prvek“ – II.díl – Ing.Daněk
 • Téma DPH/2019/7 – DPH VI.díl aneb co jsme k MOOS neřekli ?
 • Téma DZP/2019/6 – Informace GFŘ pro uplatnění daňové podpory výzkumu a Vývoje
 • Téma PRÁVO/2019/7 – Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2019 !!!

IB 25-26/2019

bez čísel - v textu – Proč sledovat vývoj v dvoutýdenní repo sazbě ČNB ?..., Podíly na zisku za rok 2018 jinak !!!..., Společné jmění manželů – zase jinak ???..., Pozor na konkurenční doložky !!!..., brýle a čočky za volantem…, Máte za klientíčky tzv. „sdružení bez právní subjektivity ?“..., informace pro osoby povinné k DPH neusazené v tuzemsku…, informace k Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí…, MPSV spouští nový web a umožní elektronické podání z domova…, Pozor na nový dodatek k nespolehlivé osobě v DPH !!!, Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů !!!, Informace GFŘ k daňovým tiskopisům !!!

 • Téma DZP/2019/7 – Škody ve světle roku 2019…
 • Téma DZP/2019/8 – Studující děti a daně

IB 27/2019

bez čísel - v textu – Připravovaná novela zákona o obch.korporacích ???..., hospoda – aneb poplatky z televize a rozhlasu ve světle Ústavního soudu…, směrnice EU o některých aspektech smluv o prodeji zboží…, zvýhodnění obyvatel s trvalým pobytem…, Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění !!!, novela zákona o nemocenském pojištění…, trestní odpovědnost právnických osob…, hlášení bezpečnostních a provozních rizik…, směrnice zavádějící náhradní cestovní doklad EU…, Víte, že můžete napadnout územní plány i sousedních obcí ?, Bezplatné vypůjčení věcí není u zaměstnance osvobozeno !!!

 • Téma DZP/2019/9 – Základní příručka k daňovým benefitům
 • Téma DPH/2019/8 – Proč není ani informace GFŘ k poukazům jednoznačná ?

IB 28/2019

bez čísel - v textu – přechodné ubytování a dopad do daní.., Vánoční večírky, vánoční kolekce ???..., Vlastníte nemovitosti ? Budete vyznačovat hranice pozemků…!!!, novela zákona o ochraně spotřebitele…, novela zákona o pobytu cizinců na území ČR…, POZOR na telefonní čísla !!!, Jak si poradit při zpoždění v letecké dopravě, ztrátě zavazadel atd. ?, Určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení…

 • Téma PRÁVO/2019/8 – SANKCE v daňových zákonech, a jak na ně ?
 • Téma DPH/2019/9 – Připomeňme si z pohledu DPH rozlišení drobných reklamních předmětů, dárků a reprezentace…

IB 29-30/2019

bez čísel - v textu – poslední zálohy na daň z příjmů v letošním roce se blíží…, Vývoz do třetích zemí na podmínku INCOTERMS EXW ???, nespolehlivá osoba !!!, Nepodceňte tuto novinku v zákoně o DPH !!!, novela oceňovací vyhlášky…, novela vyhlášky o distribuci léčiv…

 • Téma OPI/2019/12 – Nepleťte si starobní důchod a tzv. „předdůchod“…
 • Téma PRÁVO/2019/9 – Věcná břemena
 • Téma DZP/2019/10 – Vybrané zaměstnanecké benefity
 • Téma EET/2019/1 – EET – aneb kontrolujete ?
 • Téma OPI/2019/13 – PRONÁJMY u fyzických osob stále problematické !!!!
 • Téma PAM/2019/18 – Odstupné a zdravotní pojištění

IB 31/2019

bez čísel - v textu – zvýhodněné záruky za úvěry až 15 mil. Kč začínajícím podnikatelům…, jednodušší dražby z exekucí na webu GFŘ…, finanční úřady na Slovensku opět přitvrzují…, sporný paragraf umožňuje policii vpád do soukromí lidí i chodu firem…, MOJE daně… ???, POZOR na základní předpisy pro mezinárodní spolupráci (a kontrolu) v oblasti daní…, novela zákonů v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů…, Čí je chodník u silnice ?, další etapu EET odhlasovala Poslanecká sněmovna…, Zaokrouhlujete DPH správně ?

 • Téma OPI2019/14 – Dědictví… Aneb je jednoduché napsat záveť ???
 • Téma DZP/2019/11 – Daň fyzické osoby ze zahraničí…
 • Téma PAM/2019/19 – Změna zdravotní pojišťovny a její dopady

IB 32-33/2019

bez čísel - v textu – Zkontrolujte platnost certifikátu EET !!!, schválená novela EET…, kontroly EET přitvrzují…, změna v dani z nemovitých věcí…, novela zákona o investičních pobídkách…, závěry Koordinačního výboru z 18.9.2019…, nová XML struktura kontrolního hlášení DPH od 1.10.2019…, POZOR na nový mýtný systém od 1.12.2019 !!!

 • Téma PRÁVO/2019/10 – Praktické opakování naprostých základů občanského zákoníku v roce 2019…
 • Téma ÚČET/2019/4 – POZOR na „fenomén“ – platby v EURECH mezi českými subjekty… A POZOR na změnu u kurzů pro DPH od 1.4.2019 !!!
 • Téma PAM/2019/20 – Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
 • Téma PRÁVO/2019/11 – Promlčení
 • Téma PRÁVO/2019/12 – Insolvence
 • Téma PAM/2019/21 – Evropský průkaz zdravotního pojištění a „nové kartičky“ VZP ČR

IB 34-35/2019

bez čísel - v textu – Novela zákona o EET a DPH !!!, sleva na dani z příjmů a EET…, finanční správa mění optimalizaci pracoviště F.Ú…., informace GFŘ k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí…, Informace Finanční správy: Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019…, změny kategorizace účetních jednotek…, zálohy k 16.12.2019…, průměrná mzda 2020 a co ovlivní…, změna insolvenčního zákona…, Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu…, Kontroly finančních úřadů… ???

 • Téma PAM/2019/22 – Podzimní novinky ze mzdové účtárny – I.díl tezí PhDr.Kučerové
 • Téma PRÁVO/2019/13 – Sepsali jste již závěť ?
 • Téma PRÁVO/2019/10 – II.díl – Opakování rekodifikace - jednotlivé typy smluv
 • Téma PAM/2019/23 – Splátkové kalendáře ve zdravotním a sociálním pojištění

IB 36-38/2019

bez čísel - v textu – stručně k „ATAD“…, novela zákona o místních poplatcích…, Jednočlenné společnosti a nárok na nemocenské dávky ohrožen !!!, ještě k novému zaokrouhlování DPH…, Jak na dárky zaměstnancům ?, novela zákona o soudních znalcích…, portál „Etržby“ ke zvláštnímu režimu EET…, digitalizace, katastr a vaše dotazy…,

 • Téma PAM/2019/22 – Podzimní novinky ze mzdové účtárny – II.díl tezí PhDr.Kučerové
 • Téma OPI/2019/15 – Změny v zákonech v roce 2019-2020
 • Téma SPR/2019/1 – Jak unést důkazní břemeno ?
 • Téma SPR/2019/2 – Co nechat na daňovém poradci ?
 • Téma DPH/2019/10 – JUDIKÁTY DPH
 • Téma PAM/2019/24 – Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění