Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2019 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Novela DZP k 1.1.2019 !!! – IB 10/2019
 • č.2 – Malé připomenutí k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 – POZOR !!! – IB 13/2019
 • č.3 – Převod obchodního podílu (resp.prodej od fyzické osoby) mnohem složitější, než si chceme připustit… - IB 15-16/2019
 • č.4 – Opakování základů zahraničního stravného při služebních cestách – IB 18/2019
 • č.5 – Úskalí přechodu na paušální výdaje u fyzické osoby…- IB 23/2019
 • č.6 – Informace GFŘ pro uplatnění daňové podpory výzkumu a vývoje – IB 24/2019
 • č.7 – Škody ve světle roku 2019… - IB 25-26/2019
 • č.8 – Studující děti a daně – IB 25-26/2019
 • č.9 – Základní příručka k daňovým benefitům – IB 27/2019
 • č.10-Vybrané zaměstnanecké benefity – IB 29-30/2019
 • č.11-Daň fyzické osoby ze zahraničí – IB 31/2019

DPH

 • č.1 – Malé opakování naprostých základů kontrolního hlášení – IB 1-2/2019
 • č.2 – Neuvěřitelně náročný třístranný obchod v DPH – IB 3-4/2019
 • č.3 – NOVELA DPH – nejen EU, ale i připravovaný daňový balíček – PROJDĚTE POZORNĚ – IB 3-4/2019
 • č.4 – Opakování naprostých základů DPH 2018 – aktualizováno – IB 13/2019
 • č.5 – D P H 2 0 1 9 ??? – IB 15-16/2019
 • č.6 – Novela DPH – tzv. „Daňový balíček“ – první komplexnější výklad – IB 17/2019
 • č.7 – DPH 2019 – I.díl – IB 18/2019, II.díl – IB 19/2019, - III./A. díl – IB 20-21/2019, III./B. díl – IB 20-21/2019, IV.díl – IB 22/2019, V.díl – IB 23/2019, - VI.díl – IB 24/2019
 • č.8 – Proč není ani informace GFŘ k poukazům jednoznačná ??? – IB 27/2019
 • č.9 – Připomeňme si z pohledu DPH rozlišení drobných reklamních předmětů, dárků a reprezentace… - IB 28/2019
 • č.10-JUDIKÁTY DPH – IB 36-38/2019

Právo

 • č.1 – Skutečný majitel – POZOR !!! Nepodceňte !!! – 1-2/2019
 • č.2 – Přehled důležitých právních předpisů 10-12/2018 – poslední 5.díl - IB 5- 7/2019
 • č.3 – Vyvlastňovací řízení – pročtěte prosím !!! – IB 11-12/2019
 • č.4 – Opakování rekodifikace – Jak naložit s „péčí řádného hospodáře“ … aneb jak nepřijít o „střechu nad hlavou“… - IB 11-12/2019
 • č.5 – Co jsme ještě nepřipomenuli k podílům na zisku a ke zveřejňování účetní závěrky… VELMI důležité !!! – IB 13/2019
 • č.6 – Novela silničního zákona – IB 14/2019
 • č.7 – POZOR – Novelizace živnostenského zákona k 1.7.2019 !!! – IB 24/2019
 • č.8 – SANKCE v daňových zákonech, a jak na ně ? – IB 28/2019
 • č.9 – Věcná břemena – IB 29-30/2019
 • č.10-Praktické opakování naprostých základů občanského zákoníku v roce 2019… Rekodifikace – IB 32-33/2019, - II.díl – IB 34-35/2019
 • č.11-Promlčení – IB 32-33/2019
 • č.12-Insolvence – IB 32-33/2019
 • č.13-Sepsali jste již závěť ? – IB 34-35/2019

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 – Psychologie nákupu – IB 10/2019
 • č.2 – Překvapivý rozsudek a komentář k tzv. „Švarcsystému“ ???...!!! – IB 10/2019
 • č.3 – Inspekce práce – IB 10/2019
 • č.4 – Zkontrolujte naprosté základy dle živnostenského zákona a zákona o obchodních korporacích… PROČTĚTE !!! - IB 13/2019
 • č.5 – Závazné posouzení – IB 14/2019
 • č.6 – Statutární orgány v roce 2019 (připomenutí nejen pro jednatele) – IB 15-16/2019
 • č.7 – BREXIT – IB 15-16/2019
 • č.8 – BREXIT – IB 17/2019
 • č.9 – Daňové novinky 2019 – IB 18/2019
 • č.10-Osobní ochranné pracovní prostředky – IB 20-21/2019
 • č.11-Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – IB 22/2019
 • č.12-Nepleťte si starobní důchod a tzv. „předdůchod“… - IB 29-30/2019
 • č.13-PRONÁJMY u fyzických osob stále problematické !!! – IB 29-30/2019
 • č.14-Dědictví… Aneb je jednoduché napsat závěť ??? – IB 31/2019
 • č.15-Změny v zákonech v roce 2019-2020 – IB 36-38/2019

Účetnictví

 • č.1 – Škody, manka – IB 10/2019
 • č.2 – Pokuty za porušení zákona o účetnictví… - IB 15-16/2019
 • č.3 – Úschova účetních záznamů – IB 17/2019
 • č.4 – POZOR na „fenomén“ – platby v EURECH mezi českými subjekty… A POZOR na změnu u kurzů pro DPH od 1.4.2019 !!! – IB 32-33/2019

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 – Jak unést důkazní břemeno ? – IB 36-38/2019
 • č.2 – Co nechat na daňovém poradci ? – IB 36-38/2019

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Institut ochranné lhůty v nemocenském a zdravotním pojištění + Jaké chyby může zjistit zdravotní pojišťovna kontrolu u zaměstnavatele ? – IB 1-2/2019
 • č.2 – Přehledné tabulky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění – IB 3-4/2019
 • č.3 – Zdravotní pojištění ve velkém opakování roku 2018/2019 – IB 3-4/2019
 • č.4 – Teze prosincového semináře PhDr.Kučerové – IB 5-7/2019
 • č.5 – Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance od 1.ledna 2019 – IB 5-7/2019
 • č.6 – Malý tahák k sociálnímu pojištění – OSVČ !!! – změny od 1.ledna včetně příkladů !!! – IB 5-7/2019
 • č.7 – Mzdový LEXIKON PhDr.Kučerové – IB 8-9/2019
 • č.8 – Významné částky vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2019 – IB 10/2019
 • č.9 – Aktualizované teze mzdové problematiky PhDr.Kučerové pro rok 2019 – IB 11-12/2019
 • č.10-Významné povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v roce 2019 – IB 14/2019
 • č.11-Evidence pojištěnců a zaměstnanců u zdravotní pojišťovny – IB 17/2019
 • č.12-Souvislosti nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2019 – IB 18/2019
 • č.13-Mzdové aktuality (I.díl) – IB 19/2019, - II.díl – IB 20-21/2019
 • č.14-Evropská unie – zdravotní pojištění a účast zaměstnance v systémech sociálního zabezpečení – IB 19/2019
 • č.15-Zdravotní pojištění a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele – IB 20-21/2019
 • č.16-Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia – IB 22/2019
 • č.17-Zdravotní pojištění a „mezinárodní prvek“ – I.díl – IB 23/2019, - II.díl – IB 24/2019
 • č.18-Odstupné a zdravotní pojištění – IB 29-30/2019
 • č.19-Změna zdravotní pojišťovny a její dopady – IB 31/2019
 • č.20-Zdaňování příjmů a zdravotního pojištění – IB 32-33/2019
 • č.21-Evropský průkaz zdravotního pojištění a „nové kartičky“ VZP ČR – IB 32-33/2019
 • č.22-Podzimní novinky ze mzdové účtárny – I.díl tezí PhDr.Kučerové - IB 34-35/2019, - II.díl – IB 36-38/2019
 • č.23-Splátkové kalendáře ve zdravotním a sociálním pojištění – IB 34-35/2019
 • č.24-Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění – IB 36-38/2019

Elektronická evidence tržeb (EET)

 • č.1 – EET – aneb kontrolujete ? – IB 29-30/2019

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 – KATASTR NEMOVITOSTÍ – IB 3-4/2019