Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradceObsahy informačního bulletinu 2020 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Na co nezapomenout při zpracování daňového přiznání FO za rok 2019 – IB 11/2020
 • č.2 – Bezúplatné příjmy u FO – IB 11/2020
 • č.3 – Transformace výsledku hospodaření… - IB 12-13/2020
 • č.4 – TAHÁK ke zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – IB 12-13/2020
 • č.5 – Odpočty na vědu a výzkum… - IB 16/2020
 • č.6 – Připomenutí oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí… - IB 16/2020
 • č.7 – Žádost o vydání/legalizaci potvrzení o daňovém domicilu – IB 22-23/2020
 • č.8 – Co jsme ještě neřekli k daňovému přiznání právnických osob – řádek 12 a samostatná příloha… ??? – IB 24/2020
 • č.9 – Směrnice ATAD Anti-Tax Avoidance Directive – IB 25-26/2020
 • č.10-Odchod společníka ze s.r.o. (aktualizované znění) – IB 25-26/2020
 • č.11-Daňové otázky elektromobilů konečně „rozmotány“ – IB 27-28/2020
 • č.12-Vnitřní předpis zaměstnavatele o použití služebních vozidel zaměstnavatele – IB 29/2020
 • č.13-Odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem – IB 29/2020
 • č.14-Proč nemám ráda u fyzické osoby „paušály“… - IB 29/2020
 • č.15-Malé připomenutí naprostých základů k rozdělování podílů na zisku – IB 30/2020
 • č.16-Úročené a bezúročné půjčky – IB 31-32/2020
 • č.17-Připomenutí oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí…- IB 31-32/2020
 • č.18-Nezapomeňte na tzv. motivační příspěvky studujícím dětem !!! Včetně 2 vzorů smluv !!! – IB 35/2020
 • č.19-Stručný „tahák“ k práci z domova (home office) – IB 36-37/2020
 • č.20-Statutární orgány (jednatelé) – komplexní výklad k odměňování v r.2020 – IB 38/2020
 • č.21-Trochu jiný pohled na benefity zaměstnanců – IB 39/2020
 • č.22-Jak na nerozdělení zisku v akciové společnosti – IB 40/2020

DPH

 • č.1 – Čtyři záplaty v DPH od 1.1.2020 – aneb QUICK FIXES v praxi – IB 1-2/2020
 • č.2 – Za DPH odpovídá ve firmě ten, kdo podpisuje smlouvu, kontrakt, objednávku… - IB 1-2/2020
 • č.3 – Daňový balíček 2019 v DPH, aneb co připomenout ? – IB 1-2/2020
 • č.4 – Nemovitosti a DPH…- IB3-4/2020
 • č.5 – Co nás čeká v DPH v roce 2020 kromě 4 záplat ? – IB 3-4/2020
 • č.6 – Úprava odpočtu DPH u oprav nemovitostí v hodnotě nad 200 000 Kč – IB 3-4/2020
 • č.7 – Nepodceňte změny v DPH od 1.ledna 2020 !!! – IB 7-9/2020
 • č.8 – DPH – konkrétní neznalosti a chyby – IB 10/2020
 • č.9 – Informace GFŘ k vymezení způsobů dokladů o prodeji zboží při vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží – IB 12-13/2020
 • č.10-Co je stále nejasného v DPH ? – IB 12-13/2020
 • č.11-POZOR (!!!) od 1.9.2020 platí 4 záplaty dle zákona o DPH č.343/2020 Sb. – IB 39/2020
 • č.12-Novela zákona o DPH – tzv.čtyři záplaty – účinnost od 1.9.2020 – IB 40/2020
 • č.13-Jak vážné jsou 4 záplaty v DPH od 1.9.2020 ? – IB 41/2020
 • č.14-Významná změna v zákoně o DPH od 1.1.2021 - § 56a), aneb povinné osvobození od DPH u vyjmenovaných pronájmů – výklad včetně dopadů !!! – IB 45-46/2020

Právo

 • č.1 – Připomenutí evidence skutečných majitelů – IB 10/2020
 • č.2 – Požární ochrana na pracovišti – IB 10/2020
 • č.3 – Společné jmění manželů, a to zejména s ohledem odpovědnosti za dluhy - IB 12-13/2020
 • č.4 – Majitelé firem a podnikatelé – na slovíčko… - IB 19/2020
 • č.5 – „Uzle“ na daních ve vztahu ke koronaviru… - IB 22-23/2020
 • č.6 – Valné hromady, prodloužení funkčního období členů statutárních orgánů, atd. – IB 24/2020
 • č.7 – POZOR na nový obsah obč.zákoníku ke spoluvlastnictví – platí od 1.7.2020 - IB 24/2020
 • č.8 – Problémy pracovní smlouvy, sjednané na více druhů práce… - IB 25-26/2020
 • č.9 – Předmanželská smlouva – IB 27-28/2020
 • č.10- Hotovostní platby ??? – IB 29/2020
 • č.11-Rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích je schválena pod č.33/2020 Sb. – IB 30/2020
 • č.12-Praktická příručka pro s.r.o. na roky 2019,2020 a 2021 – IB 31-32/2020
 • č.13-Do penze dřív i s předdůchodem, musíte však naspořit statitisíce – IB 33-34/2020
 • č.14-Co jsme ještě neřekli k podílům na zisku u s.r.o. r.2019, 2020, 2021 – IB 33-34/2020
 • č.15-Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – pracovní úrazy a nemoci z povolání - IB 33-34/2020
 • č.16-K novele občanského zákoníku od 1.7.2020 – IB 35/2020
 • č.17-MPSV spustilo kampaň na podporu BOZP. Prevence by měla být pro zaměstnavatele klíčová – IB 39/2020
 • č.18-Novela zákona o obchodních korporacích - § 34/2 – IB 40/2020
 • č.19-Zákon o obchodních korporacích 2021 – IB 43-44/2020
 • č.20-POZOR na změny v taxislužbě – IB 43-44/2020
 • č.21-Doporučení k řízení práce z domova – aneb HOME office – IB 43-44/2020

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 – Omezení plateb v hotovosti – důsledně zkontrolujte – IB 5-6/2020
 • č.2 – Program „mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví…“ – IB 5-6/2020
 • č.3 – Informace Finanční správy a MF ČR… - IB 7-9/2020
 • č.4 – Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od 1.1.2014… AKTUALIZOVÁNO pro rok 2019 !!! – IB 16/2020
 • č.5 – Osobní ochranné pracovní prostředky v době koronavirové – IB 33-34/2020
 • č.6 – Velká příručka zejména společníků, účetních, ekonomů – IB 42/2020, - II.díl – IB 43-44/2020

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 – Stručně k připravované novele daňového řádu pro rok 2020 – IB 1-2/2020
 • č.2 – „Nová“ novela daňového řádu – I.díl – IB 41/2020, - II.díl – IB 42/2020

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Zvýšení důchodů a zdravotní pojištění – IB 1-2/2020
 • č.2 – Sankce ve zdravotním pojištění – IB 3-4/2020
 • č.3 – Mzdové aktuality PhDr.Kučerové – IB 3-4-/2020, - II.díl – IB 5-6/2020
 • č.4 – E-neschopenka – zaměstnavatel a zaměstnanec stručně dle ČSSZ – IB 5 - 6/2020
 • č.5 – Zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020 – Ing.Daněk – IB 5-6/2020
 • č.6 – Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění – Ing.Daněk – IB 7-9/2020
 • č.7 – Institut vysílání a zdravotní pojištění – Ing.Daněk – IB 11/2020
 • č.8 – Chyby zaměstnavatele a postupy zdravotní pojišťovny – IB 12-13/2020
 • č.9 – Česká republika po Brexitu a zdravotní pojištění – IB 14/2020
 • č.10-KORONAVIRUS a pracovněprávní souvislosti – IB 14/2020
 • č.11-Zaměstnavatelé a neukončování „státních kategorií“ ve zdravotním pojištění – IB 16/2020
 • č.12-Přestávky v práci – IB 16/2020
 • č.13-OSVČ a zdravotní pojištění – Přehledy za rok 2019 a zálohy v roce 2020 – IB 19/2020
 • č.14-Jednostranné „ukončení“ pracovního poměru a zdravotní pojištění – IB 19/2020
 • č.15-Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance – IB 22-23/2020
 • č.16-Zdravotní pojištění v době koronavirové – Ing.Daněk – IB 24/2020
 • č.17-Lhůty pro plnění povinností ve zdravotním pojištění – IB 27-28/2020
 • č.18-Malý „mzdový“ tahák pro podnikatele… – IB 29/2020
 • č.19-Česká republika po Brexitu a zdravotní pojištění – aktualizováno !!! – IB 29/2020
 • č.20-Zdravotní pojištění – kdy se neplatí pojistné v případě neplaceného volna poskytnutého zaměstnanci – IB 30/2020
 • č.21-Studenti – zaměstnání a zdravotní pojištění v roce 2020 – IB 31-32/2020
 • č.22-Dohody a zdravotní pojištění – základní zásady s příklady – IB 33-34/2020
 • č.23-Pracovněprávní vztahy v souvislostech zdravotního pojištění – IB 35/2020
 • č.24-Teze Mzdového semináře PhDr.Kučerové – IB 36-37/2020
 • č.25-Zaměstnávání „státních pojištěnců“ a zdravotní pojištění – IB 36-37/2020
 • č.26-Stručný tahák k daním a pojistnému jednatele… - IB 38/2020
 • č.27-Starobní a invalidní důchodci z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění – IB 38/2020
 • č.28-Konkurenční doložka v souvislostech zdravotního pojištění – IB 39/2020
 • č.29-Zaměstnanec a změna zdravotní pojišťovny v příkladech – IB 40/2020
 • č.30-Nadbytečnost zaměstnance z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění – IB 41/2020
 • č.31-Skončení zaměstnání – jak dál ve zdravotním pojištění ? – IB 42/2020
 • č.32-Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění – IB 43-44/2020
 • č.33-Podzim ve mzdové účtárně – PhDr.Kučerová – IB 45-46/2020
 • č.34-Pendleři a zdravotní pojištění – IB 45-16/2020

Elektronická evidence tržeb (EET)

 • č.1 – EET 2020 – první výklad – IB 1-2/2020,
 • č.2 – EET stručně !!!! – Pro každého !!! – IB 11/2020, - II.díl – IB 12-13/2020, - III.díl – IB 14/2020, - IV.díl – IB 14/2020

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 – Nemovitosti a daně související – IB 42/2020

Mimořádné vydání

1. Příloha IB 1-2/2020 – Jak na chřipku ?

2. Příloha IB 3-4/2020 – Orgánové hodiny

3. Příloha IB 10/2020 – Plátci DPH čtěte pozorně !!!

4. IB 15/2020

Liberační daňový balíček – březen 2020
Příl.č.1 - Posečkání úhrady daně
Příl.č.2 - Metodický pokyn k posečkání
Příl.č.3 - Pokyn č.GFŘ – D – 44 k promíjení úroku z prodlení a další
Příl.č.4 - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

5. IB 17-18/2020

Příručka – Koronavirus 2020 (II.díl) – Jak chce vláda pomoci podnikatelům ?

I.příloha –

1. Doporučená opatření velkých podniků ke koronaviru
2. Úlevy v daňové oblasti se rozšíří – liberační balíček I. a liberační balíček II.
3. Pracovněprávní desatero boje s koronavirem-praktický přehled možností řešení zaměstnanců !!!
4. Shrnutí daňových opatření MF ČR…
5. Dotazy a odpovědi k opatřením v oblasti daní…
6. DPH – POZOR !!!
7. Dotazy - daň z příjmů fyzických osob…
8. Dotazy – daň z příjmů právnických osob…
9. Ošetřovné – tisková zpráva MPSV…
10. Program ANTIVIRUS !!!
11. Usnesení vlády o ošetřovném a možnosti poskytování účetního a daňového poradenství…
12. Aktuální informace Ing.Daňka ke zdravotnímu pojištění – Odstupné a zdravotní pojištění…

II.příloha – Usnesení vlády ČR –

1. č.214 – Zákaz vybraných činností a služeb (Nahrazeno usnesením č.280)
2. č.247 – Povinné nošení ochranných prostředků a omezení přeshraničních pracovníků
3. č.251 – Povinná dezinfekce
4. Min.vnitra stanovuje zákaz vstupu na území ČR a zákaz vycestování
5. Usnesení k cizincům a přeshraničním pracovníkům
6. č.269 – Zdravotní pojištění
7. č.271 – EET
8. č.272 – Sociální pojištění
9. č.279 – Domácí práce a další
10. č.282 – Provozní doba pro seniory

6. IB 20 – 21/2020

Příručka – Koronavirus 2020 (III.díl)

I.příloha –

1. Důležité telefonní kontakty
2. Stručné opakování základních úlev a možností
3. POZOR na zpřísnění podmínek u promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
4. MF ČR – záruka COVD PLUS
5. Schválení moratoria na splátky úvěrů…
6. Kompenzační bonus 25.000 Kč

II.příloha – Usnesení vlády ČR –

1. č.130 – Plynulost poskytování nepojistných sociálních dávek
2. č.131 – Maloobchodní prodej a prodej služeb
3. č.132 – Omezení pohybu osob
4. Zák. č. 133 – Ošetřovné
5. Zák. č. 134 – Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6. Zák. č. 136 – Pojistné na sociální zabezpečení a další
7. Zák. č. 137 – EET
8. Zák. č. 140 – Zákaz čerpání dovolené pro určené zaměstnance
9. Zák. č. 142 – Cizinci, zákaz vycestování z ČR
10. Zák. č. 143 – Zákaz vymezení oblastí obce za cenu sjednanou
11. Zák. č. 144 – Přednostní zásobování ministerstva vnitra
12. Zák. č. 145 – Nezbytná přítomnost určených zaměstnanců na pracovišti

Finanční zpravodaj č.5 a č.6/2020 –
- Rozhodnutí o prominutí určených daní, záloh na daně, správních poplatků a úroků

7. Příloha IB 22-23/2020

IV.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1. Publikace – Oficiální informace MPSV
2. Publikace - Kompenzační bonus 25.000 Kč
3. Publikace – ANTIVIRUS – podpora zaměstnanosti

8. Příloha IB 24/2020

V.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Přehled vládních opatření ke koronaviru – FZ 4,5,6 a 7/2020

1. Přerušení EET
2. Pojistné pro OSVČ
3. Kompenzační bonus 25.000 Kč
4. ANTIVIRUS
5. Další zákony a informace –
 • Č.160/2020 – sociální podpora
 • Č.161/2020 – zaměstnanost
 • Č.163/2020 – změna Obč.zákoníku
 • Č.165/2020 – trestní soudní řízení
 • Č.171/2020 – sdělení MPSV – rozhodná částka
 • Č.177/2020 – splácení úvěrů

9. Příloha IB 25-26/2020

VI. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Zákony a Nařízení vlády
 • Úvěrové moratorium
 • Dotazy ke koronaviru a odpovědi MF ČR
 • Zdravotní pojištění v době koronavirové

10. Příloha IB 27-28/2020

VII. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Zákony a Nařízení vlády, které bohužel byly zveřejněny až po uzávěrce minulého dvojčísla IB
 • Nové zákony a Nařízení
 • Pro koho neplatí ANTIVIRUS
 • Náhrady škod a koronavirus ? „První nástřel“…
 • Lex Covid – Podrobnější výklad všech dotčených zákonů, včetně zejména podrobné a mimořádně důležité změny pro právnické osoby (!!!) a Insolvenční řízení…

11. Příloha IB 29/2020

VIII. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Zákony a Nařízení vlády, které bohužel byly zveřejněny až po uzávěrce minulého dvojčísla IB – projděte si výklady – POZOR na lhůty u kompenzačních bonusů 25.000 Kč !!!
 • Osobní dopis JUDr.Schillerové, ministryně MF ČR !!!
 • Nejčastější chyby ve vyúčtování v rámci programu ANTIVIRUS …
 • Tisková zpráva MPSV – zaměstnanci v sociálních službách dostanou desetitisícové odměny …
 • Vaše dotazy a odpovědi ke koronaviru, a odpovědi GFŘ – nově doplněno o (negativní a někdy překvapivá) stanoviska MF ČR …

12. Příloha IB 30/2020

IX. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Zákony a Nařízení vlády, které bohužel byly zveřejněny až po uzávěrce minulého čísla IB. Například :
  • Zaměstnavatelé mohou odložit platby sociálního zabezpečení – POZOR ale, zůstane penále, i když snížené…
  • Odklad EET do konce roku2020
  • Konečně schválena Podpora společníkům malých s.r.o…. – POZOR na lhůtu I.období do 29.6.2020 – pak o bonus přijdete !!!
  • Zaměstnanci firem v platební neschopnosti mohou žádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy – tisková zpráva MPSV…
 • PROTIKRIZOVÝ daňový balíček !!! (připraven ještě pro r.2020!) – podrobnější přiblížení obsahu
 • Daňový balíček pro příští rok 2021 !!! – komentář k návrhu zákona…

13. Příloha IB 31-32/2020

X. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Úvodem velmi důležité a praktické upozornění (dvě možnosti, jak se orientovat v úlevách ???)
 • Zákony, které byly zveřejněny až po uzávěrce minulého čísla IB…
 • Odlište dále: Vláda schválila prodloužení daňových úlev, do konce roku se odkládá platba daně z nabytí nemovitostí (liberační balíček III)…
 • Kompenzační bonus exekutorovi nepatří…
 • Úřad práce ČR pomůže propuštěným v celé ČR…
 • MF ČR – stanovisko, zda je poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat výdaje příjemce dotace na spolufinancování projektu z vlastních zdrojů…
 • Mimořádně důležitý Finanční zpravodaj 9/2020 !!!

14. Příloha IB 33-34/2020

XI. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o. – termín !!!
 • Kompenzační bonus pro dohodáře …
 • COVID plus (záruky) firmám s více než 250 zaměstnanci…
 • COVID – Lázně – 4.000,- Kč na človíčka…
 • POZOR – Možnost odpočtu očekávané letošní ztráty již za rok 2019 – podrobné stanovisko !!!
 • Zákony po uzávěrce minulého čísla IB, zejména daňový balíček :
  • Daň z příjmů
  • Zákon o DPH (změna sazeb k 1.7.2020 !!!)
  • Zákon o dani silniční
  • Zákon o dani z nemovitých věcí
 • POZOR – 4 % daň z nabytí nemovitostí (upuštění): není ukončen legislativní proces !!!
 • POZOR na naprosto nový metodický pokyn D 46 k promíjení příslušenství daně (nahrazuje D 21) !!!
 • COVID – nájemné…

15. Příloha IB 35/2020

XII. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Zmatky u OSVČ a zejména sociálního pojištění…
 • Zmatky u zaměstnavatelů a sociálního pojištění
  • Odložení placení pojistného za zaměstnavatele
  • Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného)
 • Outplacement - podpora nezaměstnaných a „příspěvek“ zaměstnavateli až 15.000,- Kč měsíčně po dobu 9 měsíců ???
 • Co musíte zajistit zahraničním pracovníkům ???
POZOR – legislativně neukončeno do doby závěrky IB:
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (4 %)
 • rozšíření kompenzačního bonusu na „dohodáře“
 • COVID – ubytování (příspěvek 100,- - 500,- Kč na postýlku a neobsazený den ???)

16. Příloha IB 36-37/2020

XIII. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 • Zmatky u zaměstnavatelů a prominutí sociálního pojištění… Prosím dobře pročtěte – často si sami „škodíte“…
 • POZOR na EET pokud ho používáte !!!
 • COVID – ubytování – legislativní projednání neukončeno… Přesto dobře pročtěte pro případ, že by se vás to mohlo týkat !!!
 • Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválen !!!
 • Onemocnění COVID-19 ani nařízená karanténa není pracovní úraz…
 • POZOR – kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o. končí už 7.8.2020 za druhé období od 1.5. do 8.6.2020 (nevratně!!!)
POZOR – legislativně neukončeno do doby záběrky IB:
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (4 %)
 • COVID – ubytování – viz bod 3 této přílohy podrobněji, abyste se stihli připravit…

17. Příloha IB 38/2020

XIV. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuální výklady úvodem :
1. Jak stanovit výši nájemného pro čerpání z COVID nájemné…
2. POZOR – začaly kontroly na ANTIVIRUS (kurzarbeit)…
3. Kompenzační bonus pro „dohodáře“…
4. Souběh snížení penále a prominutí sociálního pojištění !!!
5. Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie Covid-19 do 31.10.2020
6. Uplatnění náhrady škody za „koronavir“…

18. Příloha IB 39/2020

XV. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuální výklady úvodem:
1. POZOR od 1.9.2020 změna ePodpisu…
2. Termín 18.8.2020 v daňových přiznání a Přehledech OSVČ – pozor tento termín je nejzazší i pro konání valných hromad !!!
3. Od kdy má zase OSVČ platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění ?
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo přijímání žádostí z dotace programu COVID-kultura
5. Termín pro „dohodáře“ je do 30.11.2020

Zákon, který byl zveřejněn až po uzávěrce minulého čísla IB :
341/2020 Sb. – Změna notářských poplatků (dotkne se zejména dědictví)
343/2020 Sb. – Zejména změna DPH (4 záplaty (od 1.9.2020) – komentováno v samostatné příloze IB)

POZOR – legislativně neukončeno do doby závěrky IB :
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (4%)
 • COVID – ubytování…
 • ANTIVIRUS A a B – prodloužení – snad o další 2 měsíce ???...

19. Příloha IB 40/2020

XVI. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuální výklady úvodem :
1. Co se připravuje – důvěrně ???
2. Kdo byl s dítětem starším 10 let doma, přijde možná o část dovolené…
3. POZOR na novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s COVID
4. Program ANTIVIRUS A a B se prodlouží do konce října (a pak bude nahrazen kurzarbeitem)…
5. Uplatnění DPH při likvidaci nepoužitelných léčiv (MF ČR)…
6. Zkrácení karanténního opatření na 10 dní…
7. COVID ubytování – kde najdete informace ? – pozor o tuto dotaci lze žádat jen do konce října !!!!
8. Aktuální informace k výměně informací dle DAC6 – Nařízení vlády č.367/2020 Sb. – prodloužení lhůt !!!!

POZOR – legislativně neukončeno do doby závěrky IB :
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (4 %)

20. Příloha IB 41/2020

XVII. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Nově schválené zákony :
1. Vyhláška č.370/2020 Sb. – změna zákona o silniční dopravě… 2. Vyhláška č.372/2020 sb. – vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021… 3. Další novelizace zákonů… 4. Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a jiných zákonů !!! 5. Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1.9.2020… Aktuální připomínky : 1. Co se připravuje – důvěrně ???... 2. Prodat nemovitost s „nájemníky“ je z pohledu DPH docela složité… 3. Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají !!! 4. Program Antivirus A a B se prodlužuje do konce října…

21. Příloha IB 42/2020

XVIII. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Malé opakování !!!

Dotační a peněžní programy
Programy na udržení zaměstnanosti
Daňové a administrativní úlevy Nově schválené zákony :
1. Vyhláška č.381/2020 Sb. – Vyměřovací základ za rok 2019 atd,- POZOR – vyplývají z toho nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2021 pro OSVČ hlavní a vedlejší, a zároveň redukční hranice pro váš důchod !!!
2. Usnesení vlády č.391/2020 Sb. – O vyhlášení nouzového stavu
3. Usnesení vlády č.392/2020 Sb. – O přijetí krizového opatření
4. Opatření vlády pod č.398-402/2020 Sb. – Regulační opatření

POZOR – Ministerstvo vydalo nové Finanční zpravodaje !!! Věnujte jim potřebnou pozornost !!!

22. Příloha IB 43-44/2020

XIX. díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1. Malé opakování !!!
POZOR na podmínky žádostí o dotace, příspěvky, bonusy…
2. Nově schválené zákony, sdělení, nařízení vlády…
Kompletní přehled zákonů od č.398/2020 Sb. po číslo 421/2020 Sb.
3. Finanční zpravodaj č.22/2020 Sb.
Naprosto všichni si vytiskněte !!! Kompletní výklad k DPH, dani z příjmů FO a PO a k silniční dani. Přiložen vzor oznámení včetně Pokynů k vyplnění.
4. Vláda schválila odklad EET na 1.1.2023 !!!
5. Vláda schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání…
6. Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku !!!
7. Ošetřovné…
8. COVID – nájemné…

23. Příloha IB 45-46/2020

XX. díl praktické příručky ke KORONAVIRU, a to I.díl

1. Zákony, sdělení, nařízení…
Přehled zákonů od č.422/2020 Sb. po č.432/2020 Sb.
2. Finanční zpravodaj č.25/2020 !!!
Všichni si vytiskněte tento mimořádně důležitý finanční zpravodaj !!!
3. Lex Covid Justice II.
4. Stručně ke kompenzačnímu bonusu, Antivirusu a B (Antivirus C zatím neprojednán), omezení podnikání a velkému liberačnímu balíčku, odložení EET, COVID nájemnému, ošetřovnému pro zaměstnavatele i OSVČ, COVID III úvěrům a dalším opatřením !!!

Prosím dnes obě přílohy velmi pečlivě nejen pročtěte, ale hlavně založte !!! Co je psáno je dáno – na internetu to za rok nemusíte najít…

XX. díl praktické příručky ke KORONAVIRU, a to II.díl

1. Omezení obchodu a služeb jak vyplývá z Usnesení vlády…
Stručný praktický přehled k 28.10.2020 – samozřejmě nemůže nahradit zákonem stanovené znění ve Sbírce zákonů.

2. Opatření pro firmy k 27.10.2020
Stručná praktická příručka přehledů a odkazů k jednotlivým opatřením pro firmy.
Opět pro vaše použití musíte velmi důsledně ověřit a pročíst omezení a podmínky jednotlivých opatření !!! BOHUŽEL v řadě opatření dochází ke změně nebo ke zpřísnění proti „jarním“ opatřením !!!

3. Opatření pro OSVČ k 27.10.2020
Stručná praktická příručka přehledů a odkazů k jednotlivým opatřením pro OSVČ.
Opět pro vaše použití musíte velmi důsledně ověřit a pročíst omezení a podmínky jednotlivých opatření !!! BOHUŽEL v řadě opatření dochází ke změně nebo ke zpřísnění proti „jarním“ podmínkám !!!