Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


OBSAHY INFORMAČNÍHO BULLETINU OD Č. 1/2021

obsahy jednotlivých čísel

IB 1-2/2021

bez čísel - v textu – ANTIVIRUS A a B, ANTIVIRUS C – zaúčtování ?, Důchody2021 ???, informace ke zveřejnění EPO formuláře – Oznámení k DAC6…, DPH a změna u nájmů od ledna 2021…, stavební pozemky jsou pořád problémové…

 • Téma DPH/2021/1 – Malé zamyšlení nad dodáním zboží do EU ve znění „4 záplat“…
 • Téma PAM/2021/1 – Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění na přelomu let 2020/2021
 • Téma DPH/2021/2 – Připomeňme několik důležitých paragrafů v DPH ke službám přijatým a poskytnutým, včetně EU

Mimořádná příloha IB 1-2/2021

XXI.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1. Zákony, sdělení, nařízení…

Přehled zákonů od č.435/2020 Sb. po č.478/2020 Sb. pozor řada změn zákonů s podrobným výkladem !!!

2. Finanční zpravodaj č.22 – 25/2020 !!!

Opětovné připomenutí důležitosti obou finančních zpravodajů !!!

3. Další užitečné informace

A) Končí plošný odklad splátek úvěrů a hypoték…

B) Už jste vyzkoušeli paušální daň, zda se vám vyplatí ?

C) Důchodci by měli dostat 5.000,- Kč jednorázově v prosinci…

D) Daňový balíček stále neschválen v definitivním znění !!!

Prosím dnes přílohu opět velmi pečlivě nejen pročtěte, ale hlavně založte !!! Co je psáno je dáno – na internetu to za rok nemusíte najít…

IB 3/2021

bez čísel - v textu – ještě jednou pár připomínek k důchodům…, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – stanovisko MF ČR, novela oceňovací vyhlášky od 1.1.2021…, Paušální daň zatím neprošla Sbírkou zákonů, ale termín 10.1.2021 ???, evidence skutečných majitelů, inventury nemovitostí…, část poplatníků se přesouvá na jiné územní pracoviště berňáku…, Vkládání účetní závěrky do rejstříku se má zjednodušit ???, nová elektronická dálniční známka 2021…

 • Téma OPI/2021/1 – Úzká místa schválených zákonů a připravených novel
 • Téma PAM/2021/2 – Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
 • Téma PRÁVO/2021/1 – Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020 – první vlaštovka
 • Téma PAM/2021/3 – Jak zaměstnat cizince v ČR ? – malý exkurz

Mimořádná příloha IB 3/2021

XXII.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1. POZOR na podmínky Antivirus A+, kompenzační bonus a další dotace !

Prosím velmi důsledně pročtěte, a pokud se s něčím zatím nesetkáváte (např.přepočet kursů na EURA nechtějí všechny Úřady práce), tak se s tím můžete setkat v budoucnu !!!

2. Zákony, sdělení, nařízení…

Přehled zákonů od č.469/2020 Sb. po č.500/2020 Sb. – pozor řada změn zákonů s podrobným výkladem !!! Zejména pozor na změnu minimální mzdy. Do doby uzávěrky tohoto čísla byla řada dalších změn přislíbena, ale nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů !!!

3. BREXIT…

Opět připomenutí pro občany…

POZOR – sledujte pečlivě zasedání Senátu 10.prosince, protože již předem avizoval prezident, že daňový balíček v určitém znění nepodepíše (obsahuje např.zrušení superhrubé mzdy atd.).

Podrobný komentář přineseme ke všem zákonům, které budou do konce roku zveřejněny, v příštím IB !!!

Prosím dnes přílohu opět velmi pečlivě nejen pročtěte, ale hlavně založte !!! Co je psáno je dáno – na internetu to za rok nemusíte najít…

IB 4-5/2021

bez čísel - v textu – nová daňová přiznání, oznámení k paušální dani do 10.1.2021…, home office…, Judikatura: řidiči UBERu provozují taxislužbu…,Co ještě připomenout k novelám DPH ?, POZOR na nové cenové výměry !!!, zatím EURO v ČR nebude…, „Vylité nebo vrácené pivo“ bude trvale osvobozeno od spotřební daně…

 • Téma PAM/2021/4 – Legislativní novinky pro rok 2021 ve mzdové účtárně
 • Téma DZP/2021/1 – Problémy se zpětným uplatněním daňových ztrát, aneb úzká místa…
 • Téma DZP/2021/2 – Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti

Mimořádná příloha IB 4-5/2021

XXIII.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1. Malé opakování k silniční dani za rok 2020 !!!

Dobře pročtěte, než podáte daňová přiznání za rok 2020.

2. POZOR na podmínky paušální daně !!!

Nic není tak jednoduché, aby to nakonec nebylo složité…

3. Ještě k minimální a zaručené mzdě od ledna 2021…

Prostudujte včetně dopadů do dalších zákonů.

4. Zákony, sdělení, nařízení…

Aktuální přehled zveřejněných zákonů ve Sbírce zákonů…

5. Další praktické informace…

A) Upřesnění postupu MPSV v případě pochybení zaměstnavatelů čerpajících z Antiviru !!!

B) vyřizování žádostí o povolení zvláštního režimu EET po dobu odkladu EET…

C) Časté otázky a odpovědi související s „DAC6“…

D) Kompenzační bonus – zatím je možné žádat za 4 období…

Závěr mimořádné přílohy !!! Dobře pročtěte.

Podrobný komentář k daňovému balíčku a ke všem novým zákonům přineseme postupně v následujících IB po jejich legislativním zveřejnění !!!

Prosím dnes přílohu opět velmi pečlivě nejen pročtěte, ale hlavně založte !!! Co je psáno, je dáno – na internetu to za rok nemusíte najít…

IB 6-7/2021

bez čísel - v textu – identifikované osoby v DPH podávají povinně elektronická podání…, Informace finanční správy pro poplatníky daně z nemovitostí ! , informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1.1.2021, informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, Zvýšení notářských poplatků ještě jednou… ???, POZOR na paušální daň a nemocenské pojištění !!!, tuzemské diety od 1.1.2021…

 • Téma PAM/2021/5 – Změny ve zdravotním pojištění 2020 - 2021
 • Téma DZP/2021/3 – Úročené a bezúročné půjčky
 • Téma PRÁVO/2021/2 – Sbírka listin – rok 2021… ??? A jak s podpisy na účetní závěrce ??? – Docela problém…
 • Téma DPH/2021/3 – Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1.1.2021

Mimořádná příloha IB 6-7/2021

XXIV.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1. Změna pro podání daňových přiznání k silniční dani a k dani z nemovitých věcí !!!

Dobře pročtěte, než podáte daňová přiznání za rok 2020 – posunuty lhůty…

2. Podpora v nezaměstnanosti od r.2021 vyšší !!!

Malé opakování k podpoře v nezaměstnanosti…

3. Zákony, sdělení, nařízení…

Aktuální přehled zveřejněných zákonů ve Sbírce zákonů…

4. Další důležité informace…

4A) Zvýšení limitu darů…???

4B) POZOR na prodloužení časového testu u nemovitostí !!!

4C) Limit pro úroky z hypoték klesl od nového roku na 150 tis. Kč !!!

4D) U daně z nemovitých věcí mohou obce upravit koeficienty…

4E) Rozšíření generálního pardonu – viz Finanční zpravodaj č.38/2020…

Podrobný komentář k daňovému balíčku a ke všem novým zákonům přineseme postupně v následujících IB po dokončení jejich legislativního procesu a hlavně zveřejnění Informací GFŘ a finanční správy (blíže webinář 2.3.2021)

Prosím dnes přílohu opět velmi nejen pročtěte, ale hlavně založte !!! Co je psáno, je dáno – na internetu to za rok nemusíte najít…

IB 8-9/2021

Vážení klientíčci, dnes přinášíme superpřílohu – LEXIKON PhDr.Kučerové.

IB 10/2021

bez čísel - v textu – malé připomenutí, kdy podáváte daňová přiznání k DZP za rok 2020…, jaká doporučení vyplývají ze schválené interpretace I-42 ?, informace finanční správy k Prohlášení poplatníka a žádosti o roční zúčtování…, informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku…, informace GFŘ k problematice registrace k DPH ve znění Dodatku č.2, Máte příjmy od více zaměstnavatelů a jste v solidární dani ?, Přeplatek na doplatcích na léky ?, úzká místa zrušení superhrubé mzdy…, roční zúčtování mezd má své omezení…, novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti od 1.1.2021…, stanovení ušlého zisku u kominíka pro účely náhrady škody…

 • Téma SPR/2021/1 – Daňový řád (Aktualizace pro rok 2021) – Aneb: co by měla mít každá účetní po ruce…
 • Téma DZP/2021/4 – Úzká místa stravenkového paušálu…Mimořádná příloha – Léčivé body na ruce

Mimořádná příloha IB 10/2021

XXV.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1. Informace k nároku na různé podpory !!!

Kompenzační bonus, Covid nájemné, Covid Gastro, Covid III., Covid ubytování II., Antivirus Plus (bývalý antivirus A) a Antivirus B…

2. Projděte Finanční zpravodaje !!!...

Opět změny…

3. Zákony, sdělení, nařízení…

Přehled zákonů od č.16/2021 Sb. po č.23/2021 Sb.. Do doby uzávěrky tohoto čísla byla řada dalších změn přislíbena, ale nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů !!!

4. BREXIT…

Stručný přehled dopadů Brexitu do daně z příjmů v roce 2021 – fyzické i právnické osoby…

Prosím dnes přílohu opět velmi pečlivě nejen pročtěte, ale hlavně založte !!! Co je psáno, je dáno – na internetu to za rok nemusíte najít…

IB 11/2021

bez čísel - v textu – Nezapomínejte na výhradu soupisu pozůstalosti !!!, Soudní znalci musí mít od roku 2021 povinné pojištění. Část z nich raději skončí, případně poplatky podraží…, EET a sleva na dani za rok 2020 ???, BREXIT stále složitý, aneb prvních 10 problémů, které se objevily…, Připravte se na změnu dotací, bonusů, příspěvků !!!

POZOR na závěry KOOV !!!

 • Téma ÚČET/2021/1 – Zveřejnění účetní závěrky za rok 2020 ???
 • Téma PAM/2021/6 – Řádná dovolená a její aplikace v praxi – Teze webináře PhDr.Kučerové
 • Téma OPI/2021/2 – Víte jaký použít konstantní symbol ???
 • Téma PAM/2021/7 – Pozor na zvýšení částky od 1.1.2021 u nemocenského pojištění !!!

Mimořádná příloha IB 11/2021

XXVI.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

1.Zvýšená možnost odpočtu u darů až 30 % základu daně !!!

Novelizace zákona o dani z příjmů ještě pro rok 2020 i 2021 !!!Oficiální text

Upozornění k tiskopisům 2020 z Finanční správy

2.Sledujte pečlivě vývoj v bonusech, programech podpor…

Covid NÁJEMNÉ, Podpora 60 tis. Kč pro umělecké profese, POZOR na zpětvzetí žádostí o bonusy, Aktuální informace finanční správy ke kompenzačním bonusům…

3.Zveřejnění účetní závěrky – „za rok 2020 po staru !!!“

4.Informace FS k některým generálním pardonům ministryně financí a potvrzování bezdlužnosti pro poplatníky !!!

5.Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a nároků z nemocenského pojištění…

6.Projděte Finanční zpravodaje !!!

7.Zákony, sdělení, nařízení…

Přehled zákonů od č. 31/2021 Sb. po č. 37/2021 Sb.. Do doby uzávěrky tohoto čísla byla řada dalších změn přislíbena, ale nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů !!!

Prosím dnes přílohu opět velmi pečlivě nejen pročtěte, ale hlavně založte !!! Co je psáno, je dáno – na internetu to za rok nemusíte najít

IB 12-13/2021

bez čísel - v textu – Mimořádné odpisy, zvýšení hranice hmotného majetku a další změny ještě za rok 2020 ??? , Rozsudek Soudního dvora EU k TZV. „opuštěným investicím“ !!!, zvažte případné zpětvzetí žádosti o kompenzační bonus…, uplatňování DPH a výše náhrady škody za likvidaci léčiv odevzdaných fyzickými osobami…, Nezapomeňte oznámit správci daně případné změny !!!, poplatek z pobytu (osoby, které si hradí lázeňskou péči nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské péče…), Nejvyšší správní soud rozhodl o obcházení EET založením „soukromého klubu „ !!!, Aktuality k daňovému přiznání FO a PO za rok 2020 !!!

 • Téma DZP/2021/5 – Kdo musí podat u FO daňové přiznání za rok 2020 ? A komu se to vyplatí, i když nemusí ?
 • Téma OPI/2021/3 – Daňový balíček 2020/2021… Aneb zaměřme se opět zejména na „úzká místa“,,,
 • Téma DZP/2021/6 – Ještě něco k paušální dani u fyzických osob…
 • Téma PAM/2021/8 – Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich dopady ve zdravotním pojištění
 • Téma DZP/2021/7 – Co jsme ještě ke stravenkovému paušálu neřekli ?
 • Téma PRÁVO/2021/3 – Ovládající, ovládaná osoba… Aneb povinná zpráva o propojených osobách

Mimořádná příloha IB 12-13/2021

XXVII.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

 1. Nové podmínky změny u kompenzačních bonusů…
 2. Nové podmínky kompenzačních bonusů – nově mohou žádat i lidé, kteří jsou v úpadku atd.
 3. Program ANTIVIRUS bude prodloužen do konce dubna…
 4. Malé shrnutí podpor (!!!)
 5. Daňový balíček u soudu ???
 6. Od 1.března jinak označeny elektrické spotřebiče…
 7. Částečné proplácení samotestů…
 8. Povinné oznamování volných míst úřadům práce (!!!)
 9. Aerolinky rozjíždějí digitální „očkovák“ Travel Pass…
 10. Změny v pravidlech karantény ?

Finanční zpravodaj částka 11…

Oprava tabulky účtů finančních úřadů…

Nové zákony a Usnesení vlády od č. 48 – 84/2020 Sb.

IB 14/2021

bez čísel - v textu – prodloužení nouzového stavu je neústavní…, ústavní soud zrušil část krizového opatření zakazujícího maloobchodní prodej a poskytování služeb…, zákon o evidenci skutečných majitelů…, přechod na paušální daň u fyzické osoby…, Vracení DPH z EU a Velké Británie !!!

 • Téma PAM/2021/9 – Zaměstnavatelé – povinnosti a sankce ve zdravotním pojištění
 • TémaOPI/2021/4 – Služební cesty, služební vozidla, cestovní náhrady… A pozor u statutárních orgánů (jednatelů atd.)…
 • Téma PAM/2021/10 – Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování – vazba a souvislost s covidem
 • Téma ÚČET/2021/2 – Aktualizovaná příloha k účetní závěrce – za rok 2020
 • Téma PAM/2021/11 – Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti

Mimořádná příloha IB 14/2021

XXVIII.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuality ke koronavirovým opatřením

1.Informace GFŘ k prominutí příslušenství DPH z důvodu mimořádné události !!!

2.Informace GFŘ k otázce zdanění některých finančních podpor (!!!!!)

3.Na tento výklad samozřejmě „volně“ navazuje i náš dřívější výklad účtování bonusů a „úlev“ pro tzv. podvojné účetnictví, resp.právnické osoby !!!

4.Generální pardon na daňová přiznání FO a PO !!!!!!!

5.POZOR na „izolačku“ – vysvětlí PhDr.Kučerová na webináři 30.3.2021

6.Stát přispěje 60,- Kč na testy…

Nové zákony a Usnesení vlády od č.94 - 122/2020 Sb.

IB 15/2021

bez čísel - v textu – Vyúčtovali jste úrok z prodlení a teď co s tím ???..., Uplatňujete zvýšení PC u drobného majetku ze 40 na 80 tis.Kč, a nebo jste se rozhodli pro mimořádné odpisy dle § 30a) zákona o dani z příjmů ???, zásilky z 3.zemí podraží a bude se z nich platit DPH…, na úřady tzv. „on line“ můžete již s pěti bankami…, praktická připomínka k „Prohlášení“…, nekolidující zaměstnání…, statutární orgány…, finanční správa doporučuje elektronické podávání daňových přiznání…, POZOR pokud FO podává daňové přiznání za část r.2020 a zároveň pozor na odchylky v daňovém přiznání pro FO !!!..., uplatnění zvýšené částky daru v daňovém přiznání…, ještě jednou k uplatnění ztráty „LOSS CARRYBACK“…, Profesionální hráči kolektivních sportů v ČR ???...

 • Téma DPH/2021/4 – DPH 2020-2021 – vybrané informace
 • Téma PRÁVO/2021/4 – Změna zákona o obchodních korporacích
 • Téma DZP/2021/8 – Co jsme ještě neřekli k podílům na zisku
 • Téma DZP/2021/9 – Připomenutí ř.12 u daňového přiznání právnických osob

Mimořádná příloha IB 15/2021

XXIX.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuality ke koronavirovým opatřením

1.Přehled termínů daňových přiznání (!!!!)

2.Stručný exkurz do bonusů…

3.Vyznáte se ve čtení samovyšetřovacích testů ???

4.POZOR na GDPR a hlášení nákladů za testy na zdravotní pojišťovny !

5.Ještě k testování (DOBŘE PROČTĚTE !!!!)

6.Zkrácený pracovní úvazek FLEXI (nová možnost pro zaměstnavatele !!!)

7.Finanční zpravodaj – částka 17 – Pokyn GFŘ-D-47 k promíjení příslušenství daně – patří do vaší knihovničky !!!

Nové zákony a Usnesení vlády od č. 130-136/2021 Sb.

IB 16/2021

bez čísel - v textu – novela zákona o odpadech…, Whistleblowing dle aktuálního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, zákon o poplatcích – sleva…, novela zákona o zbraních…, Evropská komise chce kvůli praní špinavých peněz omezit platby v hotovosti !!!, stát uhradí osobám újmu, kterou utrpěly v důsledku očkování proti nemoci covid-19…, informace GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny…, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – osvobození poplatníka s bydlištěm v jiné obci…, tisková zpráva ČSSZ k podávání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2020…, Přehledy na zdravotní pojištění podáváte v jiném termínu !!!, hlášení DPP a DPČ pod pokutou 1 mil. Kč, povinnost hlásit nová a uvolněná pracovní místa…

 • Téma PAM/2021/12 – Zdravotní pojištění a dlužníci jako důsledek pandemie – Ing.Daněk
 • Téma PAM/2021/13 – Měsíc březen 2021 ve mzdové účtárně – PhDr.Kučerová – teze webináře 30.3.2021
 • Téma DPH/2021/5 – Připomeňme si z pohledu DPH rozlišení drobných reklamních předmětů, dárků a reprezentace

Mimořádná příloha IB 16/2021

XXX.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuality ke koronavirovým opatřením

1.Povinné testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 – informace GFŘ

2.POZOR – o odklad platby daně nebo její rozložení na splátky požádejte prostřednictvím webové aplikace – Tisková zpráva na webu finanční správy!!!...

3.Upozornění pro poplatníky daně ohledně termínu pro podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 ???

4.Podpůrná opatření MF ČR ke koronaviru – přehledné uspořádání !!!

5.Půl roku se neplatily minimální zálohy u fyzických osob na pojištění !!!

Nové zákony a Usnesení vlády od č.139-154/2021 Sb.

IB 17/2021

bez čísel - v textu – komentář k novele zákona o oceňování majetku…, Znovu připomínáme , že pokud nemáte na daň, můžete požádat o odklad platby nebo její rozložení !!!, Vlastníte pozemek a nevíte o tom ???..., POZOR na povinnost změny registrace ohlásit správci daně !!!, koordinační výbor z 24.3.2021…, Absence úředního ověření smlouvy mezi jednočlennou společností a společníkem automaticky neznamená její neplatnost !!!, Prodej bytu nebo domu a DPH (vstupuje do obratu ???), Prověřte automobily a DPH za rok 2020 !!!, Vrácené zásilky a DPH ???, smlouvy s trváním delším než 12 měsíců …, Kdy vykázat vývoz zboží do 3.zemí ???, správní poplatky – kolky…

 • Téma PAM/2021/14 – Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích – Ing.Daněk
 • Téma OPI/2021/5 – Velký přehled změn v roce 2021, které se dotknou podnikatelů
 • Téma PRÁVO/2021/5 – Krátká informace k zániku a výmazu některých práv z katastru nemovitostí
 • Téma PRÁVO/2021/6 – Stručně k novele zákona skutečných majitelů… Změny v podílech na zisku, v rozhodování valných hromad i rozhodnutí jediného společníka s.r.o…. ???XXXI.díl praktické příručky ke KORONAVIRU schválených v poslední době…

Aktuality ke koronavirovým opatřením

1.Podnikatelé mohou od 19.4. žádat o COVID nepokryté náklady…

2.ANTIVIRUS prodloužen do konce května…

3.Prodloužení „izolačky“

4.OUTPLACEMENT…

5.Informace k promíjení DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží…

6.Informace finanční správy ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021…

7.Jak se vyhnout chybám při placení záloh na paušální daň ???

8.Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou, stát jin odpustí daň…

9.Osvobození od správního poplatku v případě zastoupení na základě plné moci…( MF ČR SP/04/2021)

Nové zákony… ???

Tak jednak přinášíme pouze oficiálně zveřejněné zákony, publikované ve Sbírce zákonů. Proto přinášíme informativně jen výběr některých schválených zákonů od posledního bulletinu a prosím – sledujte pečlivě nejen Sbírku zákonů, ale i legislativní vývoj v řešení „oprávněnosti nebo neoprávněnosti“ některých krizových opatření. Sbírka listin je vždy 14 zdarma na www.sbirka.cz – vytiskněte si zejména ty výtisky, dle kterých postupujete při řešení antivirusů, bonusů a různých dalších covid programů…

160/2021 Sb. – Zákon o kompenzacím osobám poskytujícím zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

161/2021 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č.592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony –

- § 28d) – Přehledy za rok 2020 OSVČ je povinna předložit do 2.srpna 2021…

- část II. testování zaměstnanců

Naše doporučení k bonusům, antivirům atd.: Vždy si vytiskněte přesné znění zákona, ale zároveň si vytiskněte všechny výklady a informace jednotlivých ministerstev, pod které bonusy a podpory patří !

IB 18-19/2021

bez čísel - v textu – Projděte zakladatelské dokumenty … !!!, POZOR na pravidla zpětného uplatnění ztráty !!! (záludný Loss carryback )…, připomenutí paragrafů, kde se promítne zrušení superhrubé mzdy…, ještě malé opakování ke stravenkovému paušálu a stravenkám!!!... Včetně nové informace Finanční správy !!!, Různé poukázky a dárky zaměstnancům !!!..., Nezapomněli jste nahlásit osvobozené příjmy dle § 38v) zákona o dani z příjmů ???, Zkontrolovali jste přehled dob důchodového pojištění ???...

 • Téma PRÁVO/2021/7 – Sankce v daňových zákonech, a jak na ně ???...
 • Téma DZP/2021/10 – Daň z příjmů fyzických osob – Stručný tahák pro vaše pochopení, a jednání s daňovým poradcem
 • Téma PAM/2021/15 – Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění – připomenutí od Ing.Daňka – odborníka na zdravotní pojištění
 • Téma DPH/2021/6 – OSS platí od 1.7.2021 v DPH !!!
 • Téma ÚČET/2021/3 – Malý exkurz do zdanění příjmů z titulu dotací, kompenzací, podpor poskytovaných FO i POXXXII.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuality ke koronavirovým opatřením

1.Vedlejší OSVČ a „využití“ půlroční výhody „odpuštění základního sociálního pojištění v roce 2021“…

2.POZOR na nové Finanční zpravodaje !!!...

3.Nestihli jste podat daňové přiznání do 3.5.2021 v listinné podobě??? Podejte ho elektronicky a máte měsíc navíc ???

4.Další rozsudek NSS zrušil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví omezení obchodu a služeb…

Nové zákony a Usnesení vlády od č.163-180/2021 Sb.

IB 20/2021

bez čísel - v textu – Jste v nájmu nebo pronajímáte ? A víte o změně v osobách, kterým je možné vyúčtovat služby ???..., nespolehliví plátci DPH…, Změna zákona o bezpečnosti práce ???..., Uplatňujete tuzemské R-CH ???..., Poskytli jste úročenou zápůjčku (dříve se říkalo půjčku) ???..., Víte vůbec co jste si pořídili z jiného státu EU ???, účtování náhrady testů na zdravotní pojišťovnu…, řádná dovolená a její délka…, sepsáním závěti předejdete případným sporům…

 • Téma PRÁVO/2021/8 – Soud může zrušit vaši firmu i bez likvidace, pokudneplníte zákonnou povinnost ukládat účetní závěrku do sbírky listin !!!
 • Téma PAM/2021/16 – Vznik účasti zaměstnance na zdravotním a sociálním pojištění v příkladech
 • Téma PRÁVO/2021/9 – Skutečný majitel podle nového zákona, ve vazbě na zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti – účinnost od 1.6.2021 !!!
 • Téma PRÁVO/2021/10 – Uchovávání zápisů z jednání nejvyšších orgánů právnických osob od 1.1.2021 nově !!!XXXIII.díl praktické příručky ke KORONAVIRU

Aktuality ke koronavirovým opatřením

1. Krizové ošetřovné…

2)Změny v nošení respirátorů a roušek…

3)Izolačka do konce června…

4)Prověřte případnou změnu záloh na pojistné u OSVČ !!!

5)Je zaměstnavatel v platební neschopnosti ? – od 1.5.2021 můžete dostat vyšší náhradní výplatu od Úřadu práce (až 160 tis.Kč)…

6)Pozor pokud dlužíte na nájmu !!!

7)Vyšší přídavky na děti, vyšší daňové zvýhodnění a úprava daňového bonusu…

8)Vláda schválila prodloužení programů Covid 2021 a Covid-Nepokryté náklady…

9)Finanční zpravodaj č.21/2021 !!!

Nové zákony a Usnesení vlády od č.182-188/2021 Sb. (včetně nejčastějších otázek a odpovědí MF ČR ke kompenzačním bonusům !!!)

IB 21-22/2021

bez čísel - v textu – doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí…, prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů…, Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31.12.2021 !!!, od 1.6.2021 dochází k posílení zabezpečení pokladních zařízení používaných pro EET…, vyhlášení částky odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy…, Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období, POZOR na novelu DPH od 1.7.2021 !!!, Změna v rodičovském příspěvku od července 2021 !!!, antivirus a krizové ošetřovné – oba režimy prodlouženy do konce června… Účtování izolačky…

 • Téma PAM/2021/17 – Teze mzdového květnového webináře PhDr.Kučerové
 • Téma PRÁVO/2021/11 – A nyní se ptáte, koho se to vlastně týká zákon na legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon proti praní špinavých peněz) anově povinnost z hlediska zákona o tzv. „skutečných vlastnících“, a jestli se to vše týká i vás ???
 • Téma PAM/2021/18 – Minimální vyměřovací základ zaměstnance – chyby ve zdravotním pojištění
 • Téma OPI/2021/6 – Človíčkové na slovíčko: Chodíte na preventivní prohlídky ???
 • Téma PAM/2021/19 – Práce z domova …

IB 23/2021

bez čísel - v textu – POZOR na změnu limitu pro oznamovací povinnost při převozu hotovosti…, POZOR na novelu vyhlášky provádějící zákon o centrální evidenci účtů…, POZOR od 1.6.2021 nejen na zákon o skutečných majitelích, zákon na legalizaci výnosů z trestné činnosti, ale i judikát Nejvyššího soudu měnící korporátní právo s.r.o. a a.s. !!!, skončilo poskytování krizového ošetřovného…, POZOR na avizovanou změnu v DPH od 1.7.2021: režim jednoho správního místa (OSS)…, POZOR na pracovnělékařské prohlídky…, od července skokově zdražily zásiolky ze zemí mimo EU…, Změny ve mzdách od 1.července !!!!...,

 • Téma DPH/2021/7 – DPH: Aktualizováno…
 • Téma OPI/2021/7 – Jak naložit s „péčí řádného hospodáře“… aneb jak nepřijít „o střechu nad vlastní hlavou“ u statutárních orgánů po rekodifikaci
 • Téma DÚ/2021/1 – Domácí úkol číslo 1

IB 24/2021

bez čísel - v textu – Kde koupit slovenskou dálniční známku ???..., Postupujete správně při zaúčtování majetku ???..., POZOR na DPH u pozemků a staveb !!!..., POZOR na manžele a manželky při obchodních případech !!!..., Splatnost poplatku za komunální odpad v průběhu poplatkového období – MF ČR…, „E-commerce“ v DPH od 1.7.2021 – Informace Finanční správy…, Minimální mzda 18.000 Kč ???...,

Pozemní komunikace a opravy nebo stavby ???, Novela občanského zákoníku a obč.soudního řádu od 1.7.2021…

 • Téma OPI/2021/8 – Příručka v právu a daních zejména společníků s.r.o., majitelů firem, účetních, ekonomů a pracovníků finančních oddělení firem pro rok 2020-2021… Aneb podnikání od A do Ž… - I.díl
 • Téma PAM/2021/20 – Zdravotní pojištění„státní kategorie“ po část kalendářního měsíce
 • Téma DÚ/2021/2 – Domácí úkol číslo 2

IB 25/2021

bez čísel - v textu – Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů…, Finanční zpravodaje č.26 a 27/2021…, Nebuďte dlužníky na dani, sociálním nebo zdravotním pojištění !!!..., některé nové částky ze Sbírky zákonů…, Založili jste účetní závěrku do sbírky listin ???..., I společenství vlastníků jednotek může být plátcem DPH (SVJ)…, E-commerce platí i před účinností novely zákona o DPH ???..., Dlužné výživné od července nahradí stát ???, Odstartovala akce Státního úřadu Inspekce práce – znovu kontroly !!!, Informace k účtům vedeným u Waldviertler Sparkasse Bank AB !!!

 • Téma OPI/2021/8 – Příručka v právu a daních zejména společníků s.r.o., majitelů firem, účetních, ekonomů a pracovníků finančních oddělení firem pro rok 2020-2021… Aneb podnikání od A do Ž… - II.díl
 • Téma DPH/2021/8 – Uplatnění DPH při prodeji Majetku plátcem… Dobře uložte !!!
 • Téma DÚ/2021/3 – Domácí úkol číslo 3

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 1.část

IB 26/2021

bez čísel - v textu – GFŘ vysvětluje pravidla při poskytování stravenkového paušálu, smlouvy o zamezení dvojího zdanění aktualizovány…, POZOR na novelu zákona o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel !!!...,vyslání zaměstnance do zahraničí…, Změna právního výkladu u Celní správy – účinnost od 1.9.2021 !!!..., POZOR na nový daňový režim dluhopisů…, Nájemce nemovitosti nemůže prodat jím zhotovená technická zhodnocení !!!, I maringotka nebo mobilní dům může být stavbou !!!, daňové zvýhodnění na dítě, přídavky na děti

 • Téma DPH/2021/9 – Jedno správní místo v DPH – MOSS a OSS – pozor na aktualizaci k 1.7.2021 !!!
 • Téma DZP/2021/11 – Stručný „tahák“ k práci z domova
 • Téma DPH/2021/10 – DPH 2021 – malé opakování : Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Téma DÚ/2021/4 – Domácí úkol číslo 4 – dnes na téma povinné kontroly správného zatřídění účetní jednotky !!!

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 2.část

IB 27/2021

bez čísel - v textu – Rozběhly se sankce – jak snížit penále ?, nové smluvní doložky k předání osobních údajů mimo EU…, praktické dopady rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně určitosti a neurčitosti vymezení předmětu podnikání…, Eurojudikatura a provozovna pro účely zákona o DPH ???..., Jako nájemníkům bytu vám může soud stanovit i vyšší nájemné, než vlastník nemovitosti !!!, Od září můžete vyřídit řadu zápisů s notářem i v elektronické podobě !!!, Marketingové telefonáty ??? Bohužel – i nadále existují !!!, Opravné daňové přiznání OSVČ a opravné přehledy – do kdy ???, Odpočet darů např. na tornádo na Moravě u fyzické osoby…

 • Téma OPI/2021/9 – Déletrvající nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění
 • Téma PRÁVO/2021/12 – Odpovědnost jednatele za dluhy společnosti a ručení svým majetkem
 • Téma OPI/2021/10 – Úmrtí fyzické osoby a ukončení řízení o pozůstalosti…
 • Téma DÚ/2021/5 – Domácí úkol číslo 5

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 3.část

IB 28/2021

bez čísel - v textu – ČNB zvýšila dvě základní úrokové sazby…, od 2.srpna platí významná změna zákona o pobytu cizinců…, změna v předmětu daně z nemovitostí a rozsudek nejvyššího správního soudu…, elektromobily…, EVALDO…, Ještě k podílům na zisku !!!, odškodnění za úmrtí zaměstnance při pracovním úrazu..., NÚR k zákaznickým věrnostním programům !!!, Na slovíčko ke kurzovým rozdílům !!!, „Přetáčíte správně DPH u služeb do a z EU ?“…, další informace k uplatnění režimu OSS…, finanční správa modernizuje data o dotacích…, finanční správa důsledně kontroluje kompenzační bonusy…, věnujte pozornost zvýšení pojistného domů…, notářský řád schválen s účinností od 1.9.2021…

 • Téma PAM/2021/21 – Zdravotní pojištění a práce s „evropskými“ formuláři
 • Téma PRÁVO/2021/13 – Likvidace s.r.o. ???
 • Téma DÚ/2021/6 – Domácí úkol číslo 6

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 4.část

IB 29/2021

bez čísel - v textu –dětské skupiny od 1.10.2021…, prodloužení otcovské dovolené od 1.1.2022, přístupnější péče o nemocné…, Nesplníte podmínky paušální daně v průběhu roku ???..., POZOR při prodejích obchodních podílů v s.r.o. !!!, prodloužená lhůta prominutí DPH při dodání respirátorů …, novela stavebního zákona dopadne i do DZP a DPH…, studentské brigády…, proč byly upraveny živnosti volné od 1.1.2021…,, od října ověří zahraniční listiny notáři…, Přelomový rozsudek k ručení za DPH !!!...

 • Téma PAM/2021/22 – Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdra -votním pojištění
 • Téma OPI/2021/11 – Dnes Praktická příručka na téma paušální daně FO…
 • Téma DÚ/2021/7 – Domácí úkol číslo 7

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 5.část

IB 30/2021

bez čísel - v textu – AIRNBN – nabízet byt jako „hotel“ je přestupek…, zajímavý rozsudek NSS…, POZOR na rozdíl mezi vyhlášením a účinností zákonů…, POZOR na důsledky úpadku obchodní korporace na členy statutárních orgánů…, nároky na firmy stoupají…, Kontrolujete Sbírku listin u vašich odběratelů a dodavatelů ?, nové zákony…, nová sleva na dani z příjmů od 1.1.2022…

 • Téma OPI/2021/12 – Přerušení a ukončení podnikání OSVČ
 • Téma PAM/2021/23 – Dávky nemocenského pojištění v souvislostech zdravotního pojištění
 • Téma DÚ/2021/8 – Domácí úkol číslo 8

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 6.část

IB 31/2021

bez čísel - v textu – NSS se ve sporu o uplatnění nákladů na znehodnocené zboží zastal poplatníka…, Nemáte na daně ? Žádejte o posečkání nebo povolení splátek !!!..., návrat z dovolené – povinná samoizolace a náhrada mzdy…, OSVČ čeká od r.2022 zvýšení záloh na sociální a nemocenské pojištění, zvýšení i u zdravotního pojištění a paušální daně…, dodání zboží do EU je stále problémové…, do outplacementu se zapojilo více jak 2.000 lidí…, ČNB zvýšilo sazby…, AIRBNB ???, nové zákony…, webináře…

 • Téma DPH/2021/11 – DPH po novele zákona pozor nejen změna OSS a IOSS…
 • Téma PRÁVO/2021/14 – Praktická příručka na téma závěti
 • Téma DÚ/2021/9 – Domácí úkol číslo 9

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 7.část

IB 32/2021

bez čísel - v textu – ještě k mimořádným odpisům…, Prověřte dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce !!!..., pracovní prohlídky…, implementace směrnice DAC 7 od 1.1.2023…, POZOR – cookies a marketingová telefonická volání od 1.1.2022 jen s předchozím souhlasem !!!..., Německo vydalo novou směrnici k převodním cenám !!!..., Že to není až tak aktuální ?, POZOR – nárok na odpočet DPH u vstupů prokazuje vždy daňový subjekt – Rozsudek NSS vč. výstavby tzv. „na klíč“, kde se odchyluje od stanoviska GFŘ !!!..., Na rozdíl od Koordinačního výboru NSS uzavřelo, že výměna akcií při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů přerušuje časový test !!!...

 • Téma PRÁVO/2021/15 – Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od 1.1.2014… AKTUALIZOVÁNO pro rok 2021 !!!
 • Téma PAM/2021/24 – Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměst -navatelem ze skutečné výše příjmu v příkladech
 • Téma DPH/2021/12 – POZOR na novelu zákona DPH od 1.10.2021Mimořádná příloha Informačního bulletinu k DPH 01

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 8.část

IB 33-34/2021

bez čísel - v textu – Nejčastější vaše dotazy k DPH…, POZOR na ubytování typu AIRBNB…, v hlášení INTRASTAT dojde od 1.1.2022 ke změnám…, výrobky pro britský trh mohou nést označení CE až do začátku r.2023…, drobné zásilky z e-shopů mimo EU směřující do EU podléhají DPH…, 1,5 metrů od cyklisty ???, Pomalu přestaneme topit uhlím a dřívím, a to i v krbu ???, POZOR na změnu ceny benzinu od 19.10.2021…, POZOR na nové formuláře přiznání k DPH…

 • Téma DPH/2021/13 – Vraťme se k novele zákona o DPH k 1.10.2021…
 • Téma PAM/2021/25 – Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
 • Téma PAM/2021/26 – Podzimní legislativní novinky – PhDr. Kučerová

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 9.část

IB 35-36/2021

bez čísel - v textu – od 28.října začínají běžet 3 měsíce pro zbavení některých dluhů, začalo běžet tzv. „milostivé léto“…, množí se nespolehliví plátci a nespolehlivé osoby v DPH…, fyzické osoby – pozor na paušál 5 000 Kč na pohonné hmoty…, novelizovány podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků…, první pokuta podle AML zákona…, registr dotací…, BOHEMIA ENERGY…, novela zákona o spotřebních daních jde do připomínkového řízení…, vyhláška č.358/2021 Sb.-změna zákona o DPH a celního zákona…, zajímavý rozsudek kdy nesplnění oznamovací povinnosti neznamená automaticky ztrátu osvobození…,Jinak spojené osoby –neadekvátně vysoké ceny ???, změna sazeb ČNB k 5.11.2021…

 • Téma DPH/2021/14 – „Perličky ze zákona o DPH za poslední roky“… Aneb co jste možná nepostřehli nebo nedomysleli…
 • Téma PAM/2021/27 – Skončení zaměstnání z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění
 • Téma NEMO/2021/1 – Ověřte nemovitosti pro daň z nemovitých věcí… Nejbližší termín je totiž do 31.1.2022, a k některým položkám potřebujete podklady od jiných institucí, které neobdržíte „obratem“…
 • Téma DPH/2021/15 – Promíjení DPH u elektřiny a plynu s nejastnostmi…Mimořádná příloha Informačního bulletinu k DPH 02 – mimořádně užitečný tahák pro každého, kdo uzavírá kontrakty !!!BONUS : Školní prázdniny v roce 2021/2022

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 10.část

IB 37/2021

bez čísel - v textu – blíží se termín pro kontrolu silniční daně…, změna vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům…, osvo –

bozený příjem nad 5 mil Kč za letošní rok…, NÚR vydala interpretaci k účetnímu řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a družstvu…, seznam států nespolupracujících v daňové oblasti…, střídavá péče o dítě a náklady na dopravu…, minimální mzda 2022…, Kupujete nebo prodáváte obchodní podíl ???, Chystáte se koncem roku do důchodu ???, zvýšením úroků ČNB se zvýšily i úroky z prodlení v daních…, POZOR na paušální daň !!!, nové webové stránky finanční správy…, nové formuláře DZP závislé činnosti…

 • Téma PAM/2021/28 – Perličky z webináře k zákoníku práce a personalistice…
 • Téma PRÁVO/2021/16 – Důsledky úpadku obchodní korporace (např. s.r.o., a.s. atd.) pro členyjejího statutárního orgánu
 • Téma PAM/2021/29 –BONUS : Co to je „dress code“ ?

SUPERBONUS – EVA – I.díl – 11.část