Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Obsahy informačního bulletinu 2021 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Problémy se zpětným uplatněním daňových ztrát, aneb úzká místa… - IB 4-5/2021
 • č.2 – Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hos – podařící domácnosti – IB 4-5/2021
 • č.3 – Úročené a bezúročné půjčky – IB 6-7/2021
 • č.4 – Úzká místa stravenkového paušálu… - IB 10/2021
 • č.5 – Kdo musí podat u FO daňové přiznání za rok 2020 ? A komu se to vyplatí, i když nemusí ? – IB 12-13/2021
 • č.6 – Ještě něco k paušální dani u fyzických osob…- IB 12-13/2021
 • č.7 – Co jsme ještě ke stravenkovému paušálu neřekli ? – IB 12-13/2021
 • č.8 – Co jsme ještě neřekli k podílům na zisku u s.r.o. r.2019, 2020, 2021… - IB 15/2021
 • č.9 – Co jsme ještě neřekli k daňovému přiznání právnických osob – řádek 12 a samostatná příloha… ??? – IB 15/2021
 • č.10-Daň z příjmů fyzických osob Stručný tahák pro vaše pochopení, a jednání s daňovým poradcem – IB 18-19/2021
 • č.11-Stručný „tahák“ k práci z domova – IB 26/2021

DPH

 • č.1 – Malé zamyšlení nad dodáním zboží do EU ve znění „4 záplat“ – dnes přes dopravu (!!!)… - IB 1-2/2021
 • č.2 – Připomeňme několik důležitých paragrafů v DPH ke službám přijatým a poskytnutým, včetně EU – IB 1-2/2021
 • č.3 – Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1.1.2021 – IB 6-7/2021
 • č.4 – DPH 2020-2021 – vybrané informace - IB 15/2021
 • č.5 – Připomeňme si z pohledu DPH rozlišení drobných reklamních předmětů, dárků a reprezentace – IB 16/2021
 • č.6 – OSS platí od 1.7.2021 v DPH !!! – IB 18-19/2021
 • č.7 – DPH : Aktualizováno… - IB 23/2021
 • č.8 – Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem… Dobře pročtěte !!! – IB 25/2021
 • č.9 – Jedno správní místo v DPH – MOSS a OSS – pozor na aktualizaci k 1.7.2021 !!! – IB 26/2021
 • č.10-DPH 2021 – malé opakování : Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba – IB 26/2021
 • č.11-DPH po novele zákona pozor nejen změna OSS a IOSS…- IB 31/2021
 • č.12-POZOR na novelu zákona DPH od 1.10.2021 – IB 32/2021
 • č.13-Vraťme se k novele zákona o DPH k 1.10.2021… - IB 33-34/2021
 • č.14-„Perličky ze zákona o DPH za poslední roky“… Aneb co jste možná nepostřehli nebo nedomysleli… - IB 35-36/2021
 • č.15-Promíjení DPH u elektřiny a plynu s nejastnostmi… - IB 35-36/2021

Právo

 • č.1 – Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020 – první vlaštovky – IB 3/2021
 • č.2 – Sbírka listin – rok 2021… ??? A jak s podpisy na účetní závěrce ??? – - Docela problém… - IB 6-7/2021
 • č.3 – Ovládající, ovládaná osoba… Aneb povinná zpráva o propojených osobách… - IB 12-13/2021
 • č.4 – Malé připomenutí novely zákona o obchodních korporacích k 1.lednu 2021… - IB 15/2021
 • č.5 – Krátká informace k zániku a výmazu některých práv z katastru nemovitostí – IB 17/2021
 • č.6 – Stručně k novele zákona skutečných majitelů… Změny v podílech na zisku, v rozhodování valných hromad i rozhodnutí jediného společníka s.r.o…. ??? – IB 17/2021
 • č.7 – Sankce v daňových zákonech, a jak na ně ???... – IB 18-19/2021
 • č.8 – Soud může zrušit vaši firmu i bez likvidace, pokud neplníte zákonnou povinnost ukládat účetní závěrku do sbírky listin – IB 20/2021
 • č.9 – Skutečný majitel podle nového zákona ve vazbě na zákon na legalizaci výnosů z trestné činnosti – účinnost od 1.6.2021 – IB 20/2021
 • č.10-Uchovávání zápisů z jednání nejvyšších orgánů právnických osob od 1.1.2021 nově – IB 20/2021
 • č.11-A nyní se ptáte, koho se to vlastně týká zákon na legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon proti praní špinavých peněz) a nově povinnost z hlediska zákona o tzv. „skutečných vlastnících“, a jestli se to vše týká i vás ??? – IB 21-22/2021
 • č.12-Odpovědnost jednatele za dluhy společnosti a ručení svým majetkem – IB 27/32021
 • č.13-Likvidace s.r.o. ??? – IB 28/2021
 • č.14-Praktická příručka na téma závěti – IB 31/2021
 • č.15-Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od 1.1.2014… AKTUALIZOVÁNO pro rok 2021 !!! – IB 32/2021
 • č.16-Důsledky úpadku obchodní korporace (např. s.r.o., a.s. atd) pro členy jejího statutárního orgánu – IB 37/2021

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 – Úzká místa schválených zákonů a připravených novel – IB 3/2021
 • č.2 – Víte jaký použít konstantní symbol ??? – IB 11/2021
 • č.3 – Daňový balíček 2020/2021…Aneb zaměřme se opět zejména na „úzká místa“… - IB 12-13/2021
 • č.4 – 2021 : Služební cesty, služební vozidla, cestovní náhrady… A pozor u statutárních orgánů (jednatelů atd.)… - IB 14/2021
 • č.5 – Velký přehled změn v roce 2021, které se dotknou podnikatelů – IB 17/2021
 • č.6 – Človíčkové na slovíčko : Chodíte na preventivní prohlídky ??? – IB 21- 22/2021
 • č.7 – Jak naložit s „péčí řádného hospodáře“… aneb jak nepřijít „o střechu nad vlastní hlavou“ u statutárních orgánů po rekodifikaci… ??? – IB 23/2021
 • č.8 – Příručka v právu a daních zejména společníků s.r.o., majitelů firem, účetních, ekonomů a pracovníků finančních oddělení firem pro rok 2020-2021… Aneb podnikání od A do Ž… - I.díl – IB 24/2021, - II.díl – IB 25/2021
 • č.9 – Déletrvající nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění – IB 27/2021
 • č.10-Úmrtí fyzické osoby a ukončení řízení o pozůstalosti… - IB 27/2021
 • č.11-Dnes Praktická příručka na téma paušální daně FO… - IB 29/2021
 • č.12-Přerušení a ukončení podnikání OSVČ – IB 30/2021

Účetnictví

 • č.1 – Zveřejnění účetní závěrky za rok 2020 ??? – IB 11/2021
 • č.2 – Aktualizovaná příloha k účetní závěrce – za rok 2020 – IB 14/2021
 • č.3 – Malý exkurz do zdanění příjmů z titulu dotací, kompenzací, podpor poskytovaných FO i PO – IB 18-19/2021

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 – Daňový řád (Aktualizace pro rok 2021) – Aneb co by měla mít každá účetní po ruce – IB 10/2021

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění ne přelomu let 2020/2021 – IB 1-2/2021
 • č.2 – Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění– IB 3/2021
 • č.3 – Jak zaměstnat cizince v ČR ? – malý exkurz – IB 3/2021
 • č.4 – Legislativní novinky pro rok 2021 ve mzdové účtárně – IB 4-5/2021
 • č.5 – Změny ve zdravotním pojištění 2020 – 2021 – IB 6-7/2021
 • č.6 – Řádná dovolená a její aplikace v praxi – Teze webináře PhDr.Kučerové – IB 11/2021
 • č.7 – Pozor na zvýšení částky od 1.1.2021 u nemocenského pojištění !!! – IB 11/2021
 • č.8 – Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich dopady ve zdravotním pojištění – IB 12-13/2021
 • č.9 – Zaměstnavatelé – povinnosti a sankce ve zdravotním pojištění – IB 14/2021
 • č.10-Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování (souvislost s covidem)… - IB 14/2021
 • č.11-Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti – IB 14/2021
 • č.12-Zdravotní pojištění a dlužníci jako důsledek pandemie – IB 16/2021
 • č.13-Měsíc březen 2021 ve mzdové účtárně - teze webináře – PhDr.Kučerová – IB 16/2021
 • č.14-Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích – IB 17/2021
 • č.15-Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění – Připomenutí od Ing.Daňka – odborníka na zdravotní pojištění - IB 18-19/2021
 • č.16-Vznik účasti zaměstnance na zdravotním pojištění v příkladech – IB 20/2021
 • č.17-Teze květnového webináře PhDr.Kučerové – IB 21-22/2021
 • č.18-Minimální vyměřovací základ zaměstnance – chyby ve zdravotním pojištění – IB 21-22/2021
 • č.19-Práce z domova … - IB 21-22/2021
 • č.20-Zdravotní pojištění a „státní kategorie“ po část kalendářního měsíce – IB 24/2021
 • č.21-Zdravotní pojištění a práce s „evropskými“ formuláři - IB 28/2021
 • č.22-Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění – ¨ Ing.Daněk - IB 29/2021
 • č.23-Dávky nemocenského pojištění v souvislostech zdravotního pojištění – IB 30/2021
 • č.24-Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem ze skutečné výše příjmu v příkladech – IB 32/2021
 • č.25-Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění – IB 33-34/2021
 • č.26-Podzimní legislativní novinky – PhDr. Kučerová – IB 33-34/2021
 • č.27-Skončení zaměstnání z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění – IB 35-36/2021
 • č.28-Perličky z webináře k zákoníku práce a personalistice… - IB 37/2021

Elektronická evidence tržeb (EET)

 • č.1 –

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 – Ověřte nemovitosti pro daň z nemovitých věcí… Nejbližší termín je totiž do 31.1.2022, a k některým položkám potřebujete podklady od jiných institucí, které neobdržíte „obratem“… - IB 35-36/2021
 • Domácí úkoly (DÚ)

  • č.1 – Domácí úkol číslo 1 – IB 23/2021
  • č.2 – Domácí úkol číslo 2 – IB 24/2021
  • č.3 – Domácí úkol číslo 3 – IB 25/2021
  • č.4 – Domácí úkol číslo 4 – IB 26/2021
  • č.5 – Domácí úkol číslo 5 – IB 27/2021
  • č.6 – Domácí úkol číslo 6 – IB 28/2021
  • č.7 – Domácí úkol číslo 7 – IB 29/2021
  • č.8 – Domácí úkol číslo 8 – IB 30/2021
  • č.9 – Domácí úkol číslo 9 – IB 31/2021

  SUPERBONUS

  • EVA – I.díl – 1.část – IB 25/2021
  • EVA – I.díl – 2.část – IB 26/2021
  • EVA – I.díl – 3.část – IB 27/2021
  • EVA – I.díl – 4.část – IB 28/2021
  • EVA – I.díl – 5.část – IB 29/2021
  • EVA – I.díl – 6.část – IB 30/2021
  • EVA – I.díl – 7.část – IB 31/2021
  • EVA – I.díl – 8.část – IB 32/2021
  • EVA – I.díl – 9.část – IB 33-34/2021
  • EVA – I.díl – 10.část – IB 35-36/2021
  • EVA – I.díl – 11.část – IB 37/2021