Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


OBSAHY INFORMAČNÍHO BULLETINU OD Č. 1/2022

obsahy jednotlivých čísel

IB 1-3/2022

bez čísel - v textu – fyzické osoby mají stále „guláš“ v dědictví a daru…, fakturace služeb obsahujících nedaňové náklady a NSS…, POZOR na DPH a koupi obchodního závodu !!!..., Vysíláte pracovníky do zahraničí – POZOR na vysoké pokuty !..., česká pošta a balíky, aneb jak „v tichosti zdražit“…, POZOR na ukončení platnosti bankovek !!!, POZOR na § 25 odst. 1) písm. u) u „najatých“ vozidel…, POZOR na záporný vlastní kapitál !!!, paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí…, na nařízenou karanténu potřebujete potvrzení od hygieny…, ČSSZ: tiskopis, kterým žádáte oošetřovné kvůli uzavřené škole nebo školce…, Webináře…

SUPERBONUS – EVA I.díl – 12.část

 • Téma OPI/2022/1 – Whistlebloving – platí dle směrnice EU od 17.12.2021…
 • Téma PAM/2022/1 – Teze mzdového webináře PhDr.Kučerové
 • Téma PAM/2022/2 – Archivace dat ve mzdové účtárně
 • Téma PRÁVO/2022/1 – Formulářová podání a připomínky Komory daňových poradců…
 • Téma PAM/2022/3 – Sociální pojištění u zaměstnanců i OSVČ pro rok 2022 „v kostce“…
 • Téma DÚ/2022/10 – Domácí úkol č.10 Mimořádná příloha Informačního bulletinu k DPH – 03 !!! E-commerce…

IB 4-5/2022

bez čísel - v textu – Zdaňovací období může být delší než rok !!!..., „otočená odpovědnost“ v českém právním řádu…, nový zahrádkářský zákon…, novela vyhlášky o technických požadavcích na stavby..,., POZOR na významnou novelu zákona o DPH k 1.1.2022…, Kompenzační bonusy ?, ještě k dani z nemovitých věcí…, NSS se vyjádřil k DPH na výstupu při neuznání daňového odpočtu z fiktivních transakcí !, aktualizace dokumentu „Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku“, a to pro účely DPH…, Změna sazeb ČNB k 23.12.2021… !!!, Mimořádně užitečné Finanční zpravodaje částka 39 a 40/2021 !!!, změna cestovních náhrad pro rok 2022…, ošetřovné a příspěvek při nařízené karanténě…, MF ČR neprominulo DPH na ochranné pomůcky…

SUPERBONUS – EVA I.díl – 13.část

 • Téma PAM/2022/4 – Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů vemzdové a personální oblasti
 • Téma DPH/2022/1 – Ohlédnutí za tuzemským reverse-charge, a to zejména u stavebně-montážních prací, aneb co jsme ještě nepřipomněli…
 • Téma DZP/2022/1 – Paušál na „auta“ u FO a PO v roce 2022…Mimořádná příloha Informačního bulletinu k DPH – 04: Přeúčtování elektřiny a plynu…

IB 6-8/2022

bez čísel - v textu – vnitropodnikový předpis…, okamžité platby v EURECH…, za zpracování exekucí si budete moci účtovat poplatek…, kdy podávat daňová přiznání…, Znovu připomínáme změnu v DPH od 1.1.2022 !!!, POZOR na změny v účtování majetku…, Opakování kontrolního systému „KOMBAJN“… ? čTečka z aplikace ministerstva zdravotnictví…, Antivirus je pozastaven…

SUPERBONUS – EVA I.díl – 14.část

 • Téma OPI/2022/2 – Novinky a změny pro rok 2022 ve stručnosti
 • Téma PAM/2022/5 – Vzory písemností ve zdravotním pojištění
 • Téma PRÁVO/2022/2 – Hotovostní platby ???
 • Téma DZP/2022/2 – Úzká místa stravenkového paušálu a určitá „výhoda“ stravenek ???SUPERPŘÍLOHA : MZDOVÝ LEXIKON PhDr. Kučerové

IB 9/2022

bez čísel - v textu – tzv.korunové dluhopisy…, Zvýšen limit darů i za rok 2021 !, příspěvek ke karanténě…, tzv. „uplatnění zpětné ztráty“…, připravuje se nový metodický pokyn D-322, upravilo se oznámení dle § 38da) ZDP…, pozor na různé benefity…, vyřazení pohledávek u daňové evidence pro osobní potřebu…, mimořádné odpisy…, důležité termíny v oblasti mezd…,

SUPERBONUS – EVA I.díl – 15.část

 • Téma DZP/2022/3 – POZOR na změnu ve zdanění/osvobození od DZP FO při prodeji domu nebo bytové jednotky…
 • Téma PAM/2022/6 – Když zdravotní pojišťovna kontroluje
 • Téma PRÁVO/2022/3 – Jak se zbavit „starého“ rezervního fondu ???
 • Téma DZP/2022/4 – Práce z domova, aneb „Home Office“ – neuškodí zopakovat základy… Mimořádná příloha Informačního bulletinu k DPH – 05: Skutečné sídlo dle zákona o DPH

IB 10/2022

bez čísel - v textu – pitný režim…, Kdy zařadit auto do majetku zejména na konci roku ???, Kdy účtovat dotace na pořízení majetku ?, Švarcsystém opět v hledáčku kontrol…, kurzy za rok 2021…, pomoc „lidičkám“ při růstu cen energií najdete na MPSV…, Již provedená změna osvobození daně z příjmů u nemovitostí FO z 5 na 10 let…( Pozor prodloužení – znevýhodnění !!!), Hyperaktivita, nepozornost u dětí ?, orgánové hodiny…

SUPERBONUS – EVA I.díl – 16.část

 • Téma PRÁVO/2022/4 – Pojištění pohledávek z vkladů
 • Téma PAM/2022/7 – Nejčastější nedostatky zaměstnavatele při plnění povin-ností ve zdravotním pojištění
 • Téma PRÁVO/2022/5 – Jak na nerozdělení zisku v akciové společnosti
 • Téma DZP/2022/5 – Ovládající, ovládaná osoba… Aneb povinná zpráva o propojených osobách…
 • Téma DZP/2022/6 – Osvobození od daně z příjmů fyzických osob a jejich povinné oznámení správci daně !!! POZOR – termín je do konce lhůty propodání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem fyzická osoba obdržela !!!

IB 11-12/2022

bez čísel - v textu – kontrola dle zákona AML skutečných majitelů, sbírka listin…, velmi se kontroluje, kdy jste vydali rozvrh týdenní pracovní doby…, Víte, kdy musíte, a kdy je naopak výhodné nepodat DP FO ?, Chtějí zrušit výhodu z § 6 odst.3 zákona o daních z příjmů !!!..., Víte, že musíte vše ukládat do Sbírky listin „jako jeden celek“ ???..., inventura a inventarizace…, pokladna, pokladna, pokladna…, odpisy, odpisy, odpisy…, Majitelé firem POZOR – dopřejte školení účetním !!!

SUPERBONUS – EVA II.díl – 1.část

 • Téma DZP/2022/7 – POZOR na ukončení nájmů v dani z příjmů
 • Téma PAM/2022/8 – Mateřská a rodičovská dovolená, čerpání rodičovského příspěvku a zdravotní pojištění – Ing.Daněk
 • Téma PRÁVO/2022/6 – Sbírka listin, zákon AML… - rok 2021 ??? – Docela problém…
 • Téma DPH/2022/2 – DPH a hodnoty určené podle zákona o oceňování majetku !!!
 • Téma DZP/2022/8 – Daňové přiznání DZP PO 2021 ve zkratce
 • Téma DZP/2022/9 – Postřehy k dani z příjmů fyzických osob 2021/2022 !!!
 • Téma PRÁVO/2022/7 – Co jsme ještě neřekli k podílům na zisku u s.r.o.

IB 13/2022

bez čísel - v textu – zpozorněte při poskytování darů v souvislosti s „Ukrajinou“…, Myslíte na svůj důchod ???, Máme ukládat povinné písemnosti do Sbírky listin ???, daňová informační schránka…, připravte se na „IDENTITU“ od ledna 2023 a její dopady…, Nulová daňová přiznání – podávat nebo ne ???..., Sberbank…, složení zálohy do advokátní úschovy nemusí být přijetím úplaty za zdanitelné plnění…, Pozor na zdanění příjmů u FO z provozu výrobny elektřiny !!!,

SUPERBONUS – EVA II.díl – 2.část

 • Téma PAM/2022/9 – Nová oznamovací povinnost od dubna 2022 na ČSSZ
 • Téma PAM/2022/10 – Minimální vyměřovací základ zaměstnance a potvrzení vystavované zaměstnavatelem – Ing.Daněk
 • Téma PRÁVO/2022/8 – Whistleblowing ??? Udávání nebo bezpečné pracovní prostředí ???
 • Téma DPH/2022/3 – Připomeňme hlavní změny v DPH pro rok 2021 – 2022 !!!

IB 14-15/2022

bez čísel - v textu – Silniční daň, zálohy, zrušení i u DPH ???..., Změna sazeb ČNB od 1.4.2022 !!!, POZOR na daňové povinnosti u kryptoměn !!!, Nezapomněli jste podat oznámení u osvobozených příjmů FO nad 5 mil Kč???..., zaměstnavatel nemůže uplatnit snížený paušální výdaj 4.000 Kč za dopravu služebním vozidlem…, OSVČ a práce v zahraničí ???..., rozdíl v chápání „vložení nemovitostí do obchodního majetku“ v DZP a DPH…, ještě ke kurzovým rozdílům v podvojném účetnictví…, nové formuláře ČSSZ od dubna…, funguje program COVID-Nepokryté náklady…, prodlouženo bezplatné krytí škod vyplývajících z provozu ukrajinských vozidel ze 2 na 6 měsíců…, stručně k Ukrajinské problematice…

SUPERBONUS – EVA II.díl – 3.část

 • Téma PRÁVO/2022/9 – Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od 1.1.2014… AKTUALIZOVÁNO pro rok 2021 !!!
 • Téma PAM/2022/11 – Doplatky pojistného ve zdravotním pojištění v příkladech
 • Téma PRÁVO/2022/10 – K datovým schránkám a k novele jejich automatic –kého zřizování
 • Téma OPI/2022/3 – Nezapomeňte na tzv. motivační příspěvky studujícím dětem !!!...