Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Obsahy informačního bulletinu 2022 - témata

na konci uvedeno č.inf.bulletinu

Daň z příjmů DZP

 • č.1 – Paušál na „auta“ u FO a PO v roce 2022… - IB 4-5/2022
 • č.2 – Úzká místa stravenkového paušálu a určitá „výhoda“ stravenek ??? – IB 6 -8/2022
 • č.3 – POZOR na změnu ve zdanění/osvobození od DZP FO při prodeji domu nebo bytové jednotky…- IB 9/2022
 • č.4 – Práce z domova, aneb „Home Office“ – neuškodí zopakovat základy… - IB 9/2022
 • č.5 – Ovládající, ovládaná osoba… Aneb povinná zpráva o propojených osobách… - IB 10/2022
 • č.6 – Osvobození od daně z příjmů fyzických osob a jejich povinné oznámení správci daně !!! – IB 10/2022
 • č.7 – POZOR na ukončení nájmů nemovitostí… - IB 11-12/2022
 • č.8 – Daňové přiznání DZP FO 2021 ve zkratce… - IB 11-12/2022
 • č.9 – Postřehy k dani z příjmů fyzických osob 2021/2022 – IB 11-12/2022

DPH

 • č.1 – Ohlédnutí za tuzemským reverse-charge, a to zejména u stavebně-montážních prací, aneb co jsme ještě nepřipomněli… - IB 4-5/2022
 • č.2 – DPH a hodnoty určené dle zákona o oceňování majetku – IB 11-12/2022
 • č.3 – Připomeňme hlavní změny v DPH pro rok 2021-2022 !!! – IB 13/2022

Právo

 • č.1 – Formulářová podání a připomínky Komory daňových poradců… - IB 1-3/2022
 • č.2 – Hotovostní platby ??? – IB 6-8/2022
 • č.3 – Jak se zbavit „starého“ rezervního fondu ??? – IB 9/2022
 • č.4 – Pojištění pohledávek z vkladů – IB 10/2022
 • č.5 – Jak na nerozdělení zisku v akciové společnosti – IB 10/2022
 • č.6 – Sbírka listin, zákon AML… - rok 2021… ??? Docela problém – IB 11-12/2022
 • č.7 – Co jsme ještě neřekli k podílům na zisku u s.r.o. – IB 11-12/2022
 • č.8 – Whistleblowing ??? Udávání nebo bezpečné pracovní prostředí ??? – IB 13/2022
 • č.9 – Povinné písemnosti s.r.o. po rekodifikaci od 1.1.2014…AKTUALIZOVÁNOpro rok 2021 !!! – IB 14-15/2022
 • č.10-K datovým schránkám a k novele jejich automatického zřizování – IB 14-15/2022

Ostatní potřebné informace (OPI)

 • č.1 – Whistleblowing – platí dle směrnice EU od 17.12.2021 – IB 1-3/2022
 • č.2 – Novinky a změny pro rok 2022 ve stručnosti – IB 6-8/2022
 • č.3 – Nezapomeňte na tzv. motivační příspěvky studujícím dětem !!!... – IB 14-15/2022

Účetnictví

 • č.1 –

Správa daní a poplatků (SPR)

 • č.1 –

Práce a mzdy (PAM)

 • č.1 – Teze mzdového webináře PhDr. Kučerové - IB 1-32/2022
 • č.2 – Archivace dat ve mzdové účtárně – IB 1-3/2022
 • č.3 – Sociální pojištění u zaměstnanců i OSVČ pro rok 2022 „v kostce“… - IB 1-3/2022
 • č.4 – Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů ve mzdové a personální oblasti – IB 4-5/2022
 • č.5 – Vzory písemností ve zdravotním pojištění – IB 6-8/2022
 • č.6 – Když zdravotní pojišťovna kontroluje – IB 9/2022
 • č.7 – Nejčastější nedostatky zaměstnavatele při plnění povinností ve zdravotnímpojištění – IB 10/2022
 • č.8 – Mateřská a rodičovská dovolená, čerpání rodičovského a zdravotního Pojištění – IB 11-12/2022
 • č.9 – Nová oznamovací povinnost od dubna 2022 na ČSSZ - IB 13/2022
 • č.10-Minimální vyměřovací základ zaměstnance a potvrzení vystavovanézaměstnavatelem – IB 13/2022
 • č.11-Doplatky pojistného ve zdravotním pojištění v příkladech – IB 14-15/2022

Elektronická evidence tržeb (EET)

 • č.1 –

Nemovitosti (NEMO)

 • č.1 –

Domácí úkoly (DÚ)

 • č.1 – Domácí úkol číslo 10 – IB 1-3/2022

SUPERBONUS

 • EVA – I.díl – 12.část – IB 1-3/2022
 • EVA – I.díl – 13.část – IB 4-5/2022
 • EVA – I.díl – 14.část – IB 6-8/2022
 • EVA – I.díl – 15.část – IB 9/2022
 • EVA – I.díl – 16.část – IB 10/2022
 • EVA – II.díl – 1.část – IB 11-12/2022
 • EVA – II.díl – 2.část – IB 13/2022
 • EVA – II.díl – 3.část – IB 14-15/2022