Ing. Vlasta Zachová

penzionovaný daňový poradce


Vážení klienti,

jistě se i Vy v dnešní přeinformované době potýkáte s tím, že máte sice dostatek velice kvalitních informací, ale jejich rozsah je v takové míře, že to prostě a lidově nestíháte všechno číst a hlavně domýšlet do Vaší praxe.

Pak máte dvě možnosti: buď chodit pravidelně na semináře konané již 31 let pod mojí odbornou garancí (blíže viz samostatné webové stránky), nebo získávat postupně, ale vždy v potřebném časovém předstihu, souborný písemný materiál, který vás na nejvýznamnější změny včas a v potřebném rozsahu (ne na úkor odbornosti) upozorní.

Nabízím Vám proto pravidelný odběr infomačního bulletinu, který vydává naše kancelář jako "písemné poradenství klientům" již 31 let. Za rok bulletin naplní zhruba dva šanony formátu A 4, internetová forma dodávky není zajišťována.

Je garantováno 36 výtisků v roce, takže dodávka tří výtisků v rozsahu cca 20 stran A 4 představuje běžný měsíční rozsah poskytované služby. Jednotlivá čísla nejsou klientům zasílána.

Máte-li o odběr informačního bulletinu zájem (je možný i dotisk), zašlete písemnou objednávku (e-mailem, faxem, poštou) na adresu naší kanceláře a zajistíme požadované služby. Na vyžádání zašleme bezplatnou nabídku a dodací podmínky.

Obsahy informačního bulletinu

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014